Kalendarz na rok szkolny 2018/2019 w ZSO-T

01 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2018 r.
02 Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2018 r.
03 Ferie zimowe 11 - 24 lutego 2019 r.
04 Wiosenna przerwa świąteczna 18 - 23 kwietnia 2019 r.
05 Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 26 kwietnia 2019 r.
06

Egzamin maturalny:

- część ustna

○ język polski

○ języki obce nowożytne

- część pisemna

07

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:

a) Styczeń ----------------------------------------------

- etap pisemny

- etap praktyczny

b) Czerwiec -------------------------------------------------

- etap pisemny

- etap praktyczny

-----------------------------------------

10 stycznia 2019 r.

14 - 15 stycznia 2019 r.

-----------------------------------------

18 czerwca 2019 r.

22 - 28 czerwca 2019 r.

08

Ustalone dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

( w tych dniach szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych )

2 listopada 2018 r. – Dzień po Wszystkich Świętych

10 stycznia 2019 r. - egzamin zawodowy

25 kwiecień 2019 r. - Dzień Otwarty ZSOT

2 maja 2019 r. - dzień wolny pomiędzy 1 i 3 maja

6 maja 2019 r. – matura pisemna z j. polskiego

7 maja 2019 r. - matura pisemna z matematyki

8 maja 2019 r. - matura z j. angielskiego

14 maja 2019 r. – matura z j. niemieckiego

15 maja 2019 r. – matura z geografii

18 czerwca 2019 r. – część pisemna egzaminu p.k. w zaw

09

Dni wolne od nauki

1 listopada 2018 r.

1 stycznia 2019 r.

1 maja 2019 r.

3 maja 2019 r..

20 czerwca 2019 r. - Boże Ciało

10 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych 21 czerwca 2019 r.
11 WAKACJE 22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.