SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I PODRĘCZNIKÓW

Obowiązujący od roku szkolnego 2018/2019

II Liceum Ogólnokształcące

Technik architektury krajobrazu

Technik budownictwa

Technik hotelarstwa

Technik informatyk

Technik mechanik

Technik logistyk

Szkolny Zestaw Programów Nauczania