HARMONOGRAM PRAKTYK w ZSOT 2018/2019

TERMIN KLASA WYMIAR PRAKTYK
10.09.2018 - 05.10.2018 3TIB 4 tygodnie
05.11.2018 - 30.11.2018 3TI 4 tygodnie
07.01.2019 - 01.02.2019 2TI 4 tygodnie
14.01.2019 - 08.02.2019 2HT 4 tygodnie
18.03.2019 - 12.04.2019 3HT 4 tygodnie
29.04.2019 - 24.05.2019 3TAM 4 tygodnie
wtorki / I semestr 2TM 8 godzin

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

TERMIN KLASA WYMIAR PRAKTYK
6 godzin / środa 2TB cały rok
5 godzin / piątek 2HT cały rok