RADA RODZICÓW ZSOT 2018/2019

Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący Katarzyna Serafin

Wiceprzewodniczący Kazimierz Wierzbicki

Sekretarz Izabela Strużyk

Członek prezydium Aneta Kwarciana

Członek prezydium Grażyna Orszulak

Członek prezydium Oliwia Kulisz – Koza

Komisja rewizyjna

Członek komisji Justyna Krasnodębska

Członek komisji Ewelina Krawczyk – Ledwoń

Członek komisji Oliwia Kulisz – Koza

Rada Rodziców przy ZSOT Lubliniec informuje, iż w celu umożliwienia wszystkim rodzicom bezpośredniego kontaktu z członkami rady, przy jednoczesnym zapewnieniu poufności źródła informacji, udostępnia do korespondencji adres email: rada.zsotlubliniec@op.pl


Rada Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych

Getin bank o/Lubliniec 50 1560 1049 2120 1814 5533 0001