RADA RODZICÓW ZSOT 2017/2018

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca Katarzyna Serafin

Zastępca Dariusz Radłowski

Sekretarz Ilona Owsikowska

Członek prezydium Kazimierz Wierzbicki

Członek prezydium Robert Pieśniak

Członek prezydium Izabela Strużyk

Komisja rewizyjna

Członek komisji Barbara Jaskólska

Członek komisji Wojciech Stryczak

Członek komisji Ewelina Krawczyk – Ledwoń

Rada Rodziców przy ZSOT Lubliniec informuje, iż w celu umożliwienia wszystkim rodzicom bezpośredniego kontaktu z członkami rady, przy jednoczesnym zapewnieniu poufności źródła informacji, udostępnia do korespondencji adres email: rada.zsotlubliniec@op.pl


Rada Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych

Getin bank o/Lubliniec 50 1560 1049 2120 1814 5533 0001