HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI ZSOT W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

I Semestr

informacyjne powiadomienia o przewidywanych ocenach podsumowanie semestru
13 września 2018r. 15 listopada 2018 r. – klasy maturalne 20 grudnia 2018 r. - klasy maturalne
6 grudnia 2018 r. – 2 TI 24 stycznia 2019 r. - pozostałe klasy
20 grudnia 2018 r. – pozostałe klasy

II Semestr

powiadomienia o przewidywanych ocenach
14 marca 2019 r. - klasy maturalne
9 maja 2019 r. - pozostałe klasy

Terminy spotkań indywidualnych z wychowawcami klas ustalają rodzice na spotkaniach ogólnych w w/w terminach.