Pył zawieszony ( PM10 )

42.11
μg/m3

2018.11.19 18:00OGŁOSZENIE O AUKCJI !
20.12.2008 (14:20:40)
 
OGŁOSZENIE O AUKCJI NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE PRACOWNI ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH W BUDYNKU
PRZY ULICY SOBIESKIEGO 8 W LUBLIŃCU

Więcej informacji TUTAJ


Życzenia
20.12.2008 (04:57:57)
 
Kiedy Boże Narodzenie nadchodzi, przesłać życzenia się godzi. Przyjmijcie zatem z rąk naszych garść życzeń najlepszych zdrowia, spokoju, radości, a w Nowym Roku Rogu Obfitości. Niech Boże Narodzenie stopi wszelkich bólów lody, niech usunie wszystkie troski, a otworzy szczęścia grody, niechaj przy najlepszym zdrowiu życie szczęściem opromienia, w nadchodzącym Nowym Roku oto szczere są życzenia.


Rozstrzygnięcie konkursu!
19.12.2008 (12:10:13)
 


Pani dyrektor Joanna Walczak wręczyła nagrody uczestnikom konkursu bibliotecznego "Z polszczyzną za pan brat".

Najlepszy wynik uzyskały:

  • Aneta Duda 2TI 1 
  • Anna Jamrozek 1LO
  • Agata Dudek  1LO

Wyróżnienia otrzymały uczennice: 

  • Weronika Wieczorek 4HT
  • Hanna Mazal 4HT
  • Anna Gołąbek 1TH
  • Ewa Ulfig 2TH
  • Anita Kaczmarczyk 1LO
  • Agnieszka Sowa 2TH
  • Agnieszka Burek 1TMH

Serdecznie gratulujemy ! KONKURS NA LOGO
18.12.2008 (20:53:42)
 Od 8 sierpnia 2008 roku działa w naszej szkole "Stowarzyszenie Otwartych Drzwi".  W związku z tym ogłaszamy konkurs na wykonanie loga Stowarzyszenia. Logo powinno nawiązywać do celów statutowych oraz nazwy  Stowarzyszenia, powinno być atrakcyjne wizualnie i czytelne
Konkurs trwa do 13 lutego 2009 r., prace należy składać w formie elektronicznej u Pani Jolanty Wróbel
Więcej informacji na temat Stowarzyszenia oraz konkursu można uzyskać u nauczycieli : K. Myrcik, B. Zdrojewskiej, J. Włodarczyk, G. Berbesz - Kupiec, H. Sukienik, B. Kąpielskiej, M. Rudzkiej, J. Łuczyńskiego, A. Gawina

Cele Statutowe Stowarzyszenia :
1)    działanie na rzecz wspierania realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych Szkoły;
2)    udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji losowej lub materialnej,
3)    tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień uczniów, np.: organizowania zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów i wycieczek edukacyjnych, turystycznych i wypoczynkowych,
4)    wspomaganie wyposażenia szkoły i poprawy warunków jej funkcjonowania
5)   integracja społeczności szkolnej ze środowiskiem lokalnym i regionem
6)   promocja szkoły
7)   wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
8)   przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji
9) zapobieganie bezrobociu mieszkańców powiatu lublinieckiego, a szczególnie   absolwentów szkoły
10) propagowanie zdrowego stylu życia
11) kształtowanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne
12) umożliwianie dostępu do dóbr kultury i uczestnictwa w kulturze
13) propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego
14) działanie na rzecz poprawy sytuacji niepełnosprawnych
15) kształtowanie postaw moralnych i obywatelskichPRZYPOMNIENIE O KONKURSACH
17.12.2008 (21:48:23)
 Przypominam zainteresowanym uczniom że tylko do 30 stycznia zgłaszamy się na wojewódzki Konkurs Drużynowy.
Proszę zapoznać się z regulaminem konkursu.
 http://pm.katowice.pl/chemia/pg005.html
Natomiast do 20 lutego można zgłosić się na ogólnopolski konkurs „CHEMIA A EKOLOGIA”
Proszę zapoznać się z regulaminem konkursu.
http://pm.katowice.pl/chemia/pg010.html
Na Wojewódzki Konkurs „RANDKA Z CHEMIĄ” dla pierwszoklasistów zgłaszamy się do 24 kwietnia.
Proszę zapoznać się z regulaminem konkursu.
 http://pm.katowice.pl/chemia/pg007.html

PROSZĘ NIE CZEKAĆ NA OSTATNI MOMENT POWODZENIA


Szkolne eliminacje do powiatowej sesji plakatowej „CHEMIA A ZDROWIE”
17.12.2008 (21:43:33)
  Konkurs jest konkursem indywidualnym.
Można przygotować plakat maksymalny format A0 lub 10 minutową prezentację multimedialną.

Proponowane zagadnienia do opracowania przez uczestników:
1 Zdrowa żywność
2 Konserwanty i skażenia żywności
3 Chemia a uroda
4 Środki uczulające
5 Substancje odurzające
6 Lekarstwa
lub inna interpretacja tematu głównego : „CHEMIA A ZDROWIE”

Prace składamy u pani Moniki Demarczyk do 12 stycznia 2009. Trzej autorzy najlepszych plakatów i trzej autorzy najlepszych prezentacji reprezentują naszą szkołę w sesji plakatowej 16 stycznia 2009r.
Dodatkowe informacje u pani Moniki Demarczyk w sali 29.

TRAFIONYCH POMYSŁÓW I POWODZENIA!!!!!!!!!!!!!!!
Konkurs Historyczny
17.12.2008 (17:38:32)
  W bieżącym roku szkolnym odbędą się: Konkurs Historyczny oraz Olimpiada Tematyczna pod hasłem "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego 1921-1945. Od Traktatu Ryskiego do konferencji Poczdamskiej". Termin zgłoszeń do konkursu upływa 19 grudnia 2008r. Bliższych informacji udzielają p.I.Lewke oraz p.H.Ślimak.

Uwaga uczestnicy konkursu bibliotecznego!
17.12.2008 (09:54:35)
 

Rozstrzygnięcie konkursu  " Z polszczyzną za pan brat" oraz wręczenie nagród odbędzie się w piątek 19 grudnia br. na 4 godz. lekcyjnej w Bibliotece szkolnej. 

Zapraszamy wszystkich uczestników!Gratulacje
16.12.2008 (18:36:22)
 

W konkursie na najpiękniejszą kartkę świąteczną zwyciężyła Iwona Safian z klasy 1TI.

Serdeczne gratulacje należą się także Dawidowi Wańczykowi z klasy 2TB1 za wykonanie szopki świątecznej.

Wszystkim dziękujemy za wykonane prace.

Aleksandra Bawor
Iwona WosikKONKURS NA MAKIETĘ DOMKU JEDNORODZINNEGO
16.12.2008 (09:49:20)
 

Nauczyciele przedmiotów budowlanych zapraszają do udziału w konkursie na najlepszą makietę domku jednorodzinnego. Makiety w skali 1:50, wykonane w dowolnej technice należy oddać do dnia 9 lutego 2009 roku. Na wykonawców najlepszych prac czekają atrakcyjne nagrody !!!

 << Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Następna >>[ lista | archiwum | szukaj ]
Document

Wypróbuj nową… wersję strony internetowej naszej szkoł‚y! http://demo.zsot.lubliniec.pl