1%

Jak co roku prosimy wszystkich rodziców, absolwentów i przyjaciół szkoły o przekazanie 1% podatku za rok 2015 na rzecz naszej szkoły. Szczegóły tutaj...
REKRUTACJA !
Uwaga MATURZYśCI
 

pisemne

 

godz. 9.00

godz.14.00

4 maja 2016r.

język polski – poziom podstawowy

język polski – poziom rozszerzony

5 maja 2016r.

matematyka – poziom podstawowy  

 

6 maja 2016r.

język angielski – poziom podstawowy

język angielski – poziom rozszerzony


Na egzamin należy przyjść co najmniej pół godziny przed planowanym rozpoczęciem egzaminu

Przed wejściem na salę egzaminacyjną należy okazać dokument tożsamości.

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

Zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody mineralnej.

Na salę egzaminacyjną można wnosić tylko materiały i przybory określone w komunikacie dyrektora CKE.

Na salę egzaminacyjną nie wolno wnieść ani korzystać przez zdającego na sali  z urządzeń telekomunikacyjnych oraz przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o materiałach i przyborach.Ogólnopolski Ranking Techników i Liceów Ogólnokształcących 2016r. - mamy złoto i brąz!
 

14 stycznia 2016 r. zostały ogłoszone wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Szkół 2016 Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Obie szkoły Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu zdobyły zaszczytne tytuły:
  • II Liceum Ogólnokształcące ZSOT-  tytuł „Brązowej Szkoły” - 311 miejsce w Polsce, 40 w województwie śląskim wśród najlepszych liceów ogólnokształcących;
  • Technikum nr 2 ZSOT-  tytuł „Złotej Szkoły” - 69 miejsce w Polsce, 7 w województwie śląskim wśród najlepszych techników oraz 23 miejsce w Polsce i 2 w województwie śląskim w Rankingu Egzaminów Zawodowych 2016.
Wszystkie nasze zawody znalazły się w finałowej dwudziestce w Polsce. W rankingu według zawodów 2016 kierunki techniczne ZSOT znalazły się na czołowych pozycjach:
  • technik architektury krajobrazu - 3 miejsce w Polsce, TYTUŁ SZKOŁY MISTRZÓW
  • technik mechanik - 4 miejsce w Polsce, TYTUŁ SZKOŁY MISTRZÓW
  • technik informatyk - 7 miejsce w Polsce, TYTUŁ SZKOŁY MISTRZÓW
  • technik budownictwa - 16 miejsce w Polsce,
  • technik hotelarstwa - 17 miejsce w Polsce.
GRATULUJĘ  I DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM, KTÓRZY PRZYCZYNILI SIĘ DO TYCH SUKCESÓW – NAUCZYCIELOM, ABSOLWENTOM,  UCZNIOM I PRACOWNIKOM ZSOT

Joanna Walczak

POZOSTAŁE LATA


Wyniki egzaminów zewnętrznych - 2015
 

Czytaj więcej...

<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Następna >>[ lista | archiwum | szukaj ]