Wyniki egzaminów zewnętrznych - 2016
 

Ogólnopolski Ranking
Techników i Liceów Ogólnokształcących 2017 r.

CZYTAJ WIĘCEJ


Czytaj więcej...
Test historyczny od II wojny światowej do współczesności
07.09.2017 (11:06:32)
 Test historyczny od II wojny światowej do współczesności odbędzie się jutro tj. 08.09.2017 r. o godz. 9:25 w sali nr 30.

KONKURS NA KOMIKS EKONOMICZNY - IX edycja 2017
06.09.2017 (21:57:11)
  Ruszamy w roku szkolnym 2017/2018 z nowymi wyzwaniami.

Zapraszam Was droga młodzieży do udziału w konkursie na prace o tematyce ekonomicznej. Organizatorem jest Forum Obywatelskiego Rozwoju i Bank Zachodni WBK.  Najlepsze prace zostaną wydane w specjalnej antologii komiksowej, a ich autorzy otrzymają nagrody pieniężne.

Aby wziąć udział w konkursie, należy stworzyć komiks na jeden z poniższych tematów i przesłać go do 30 września br.- jest to ostateczny termin.

1. Korzyści z migracji dla gospodarki;
2. „Unia możliwości” - o swobodnym przepływie dóbr, usług, osób i kapitału w Unii Europejskiej;
3. „Cyberbezpieczeństwo” - jak dbać o swoje pieniądze w sieci?;
4. „Prywatne czy państwowe?” - o negatywnych konsekwencjach upolitycznienia gospodarki.

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną lub dwie prace (ale maksymalnie jedną w każdej kategorii).

Celem konkursu jest merytoryczne przedstawienie powyższych zagadnień w formie komiksu. Aby ułatwić zadanie autorom, do każdego tematu przygotowano materiał pomocniczy - informacje u nauczyciela Jolanty Romańskiej lub na stronie https://for.org.pl/pl/konkurs-na-komiks-ekonomiczny-ix-edycja-2017 .

Zgodność pracy z materiałami pomocniczymi będzie oceniana przez Komisję konkursową.

Prace można przygotować grupowo.

W konkursie można wygrać następujące nagrody:

I kategoria [Forma krótka: objętość 1 strona A4 (format 210 x 297 mm, układ wyłącznie pionowy, układ i liczba kadrów na stronie dowolna)]:
I miejsce – 5000 zł, II miejsce – 4000 zł, III miejsce – 3000 zł,

II kategoria [Forma długa: objętość od 2 do 6 stron A4 (format 210 x 297 mm, układ wyłącznie pionowy, układ i liczba kadrów na stronie dowolna)]:
I miejsce – 5000 zł, II miejsce – 4000 zł, III miejsce – 3000 zł,

10 wyróżnień w wysokości 600 zł,
Nagroda publiczności, I kategoria – 1000 zł
Nagroda publiczności, II kategoria – 1000 zł

Zgłoszenia do konkursu oraz szczegółowe informacje o wymaganiach dotyczących prac konkursowych można uzyskać u nauczyciela Jolanty Romańskiej


Konkurs "Giętkie Pióro"
05.09.2017 (21:52:27)
 
Zapraszamy uczniów do udziału w ogólnopolskim konkursie "Giętkie Pióro 2017" pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Udział w konkursie polega na napisaniu 3 prac pisemnych w 3 etapach:
1. konkurs na najlepszy esej liczący do 1000 słów rozwijający słowa Conrada: „Mistrz pięknych słów i wzniosłej idei” /autorytet/.

2. konkurs na najlepsze opowiadanie nie dłuższe niż 3 strony formatu A4, który jest historią alternatywną jednego z conradowskich bohaterów.  Ten etap Konkursu przeznaczony jest dla autorów maksymalnie 20 najwyżej ocenionych esejów.

3. konkurs na najlepszy scenariusz spektaklu teatralnego/ adaptację sceniczną opowiadania „U kresu sił” J. Conrada – Korzeniowskiego. Tekst opowiadania dostępny jest na stronie www.gietkiepioro.parafiada.pl . W konkursie na scenariusz uczestniczą  autorzy maksymalnie 10 najwyżej ocenionych przez Jury w poprzednim etapie opowiadań.
Prace pisemne wysyła się w wersji papierowej i elektronicznej. Zapraszamy
nauczycielki języka polskiego


Czytaj więcej...
Spotkanie dotyczące Dnia Integracyjnego klas I
05.09.2017 (14:59:23)
 Uczniów klas drugich zaangażowanych w Dzień Integracji klas I zapraszam na spotkanie jutro tj. 06.09 (środa) po 4 lekcji  godz. 11:05 sala 29. Proszę przynieść swoje pomysły M.Strzoda

Uwaga uczniowie!
04.09.2017 (23:22:50)
 
Wraz z nowym rokiem szkolnym rusza nowy projekt wymian międzynarodowych Erasmus+, Akcja A2 Partnerstwa strategiczne pt.: Window to the European Eunion - Guidebook about Germany, Poland, Iceland and Turkey.
W projekcie uczestniczymy wraz z partnerami z Niemiec, Islandii i Turcji, a głównym jego celem jest stworzenie przewodnika po tychże krajach, w którym znalazłyby się informacje o roli młodych ludzi w ich społeczeństwach, charakterystyce szkolnictwa i możliwościach na rynkach pracy, najważniejszych świętach religijnych i państwowych, a także funkcjonowaniu instytucji europejskich.


Najważniejsze zadania dla osób uczestniczących w projekcie to:
  • stworzenie strony projektu i jej bieżąca aktualizacja,
  • organizacja spotkania partnerów w naszej szkole wiosną 2018, przygotowanie dla nich warsztatów ze stosowania programów Photoshop i Publisher,
  • przygotowywanie prezentacji do poszczególnych faz działalności.

Jeżeli nieobce są Ci wyzwania, lubisz nawiązywać nowe kontakty, wyjeżdżać i przyjmować gości, ten projekt jest dla Ciebie! Zgłoś się do nauczycieli:

Anny Giemzy – Jurgi (kierownik zamieszania)
Jolanty Wróbel, Moniki Ziai, Beaty Kąpielskiej (zespół projektowy)
Marty Pulcer lub Macieja Dawida (zespół do zadań specjalnych).


Młodzieżowy Sejmik Samorządowy Województwa Śląskiego zaprasza
04.09.2017 (21:41:51)
 
Jeżeli macie pomysły i zapał do działania na arenie wojewódzkiej, Marszałek Województwa Śląskiego zaprasza do pracy w Sejmiku Młodzieżowym.
Spotkania mają odbywać się co najmniej raz na kwartał w Katowicach, a kadencja jest dwuletnia. Czym jest Sejmik Województwa chyba wiecie z lekcji WOS...
To świetna okazja, aby spróbować swoich sił w pracy samorządowej. Pieniędzy się nie zarabia, ale zdobywa się coś cenniejszego - wiedzę, jak działa samorząd na szczeblu wojewódzkim, umiejętność wystąpień publicznych, ciekawe znajomości i wpis do CV przydatny przy szukaniu pracy na stanowisku urzędniczym.
Zanim podejmiecie decyzję o zgłoszeniu, przeczytajcie REGULAMIN
W razie pytań zapraszam do sali 39 lub 41. Rozważcie, kto oprócz SU może dać Wam rekomendację.
Katarzyna Myrcik


NOWY PLAN
04.09.2017 (14:58:51)
 Plan obowiązujący od 04.09.2017 r. dostępny jest już na stronie plan.zsot.lubliniec.pl

Plan lekcji od 4.09.2017r.
03.09.2017 (22:13:44)
 Drodzy Uczniowie!
Plan zajęć zostanie omówiony na spotkaniach z wychowawcami podczas jutrzejszego rozpoczęcia. Natomiast na stronie szkoły będzie dostępny jutro ok. godziny 15.00.
Rozpoczęcie projektu "Staże zawodowe w Niemczech dla informatyków i mechaników ze Śląska"
01.09.2017 (11:17:48)
 

W związku z rozpoczęciem projektu Staże zawodowe w Niemczech dla informatyków i mechaników ze Śląska  prosimy uczniów klas 2TI, 2TIB (w zawodzie technik informatyk), 3TIM, 3TII i 2TAM (w zawodzie technik mechanik) o zapoznanie się z informacjami o projekcje i zasadami rekrutacji, które opublikowane zostały w załączonym pliku:
zasady rekrutacji do projektu i formularze do drukowania
Osoby zainteresowane wyjazdem na 2-tygodniowy staż do Niemiec w grudniu bieżącego roku drukują strony 6-9 i przynoszą do sekretariatu szkoły do 15.09.2017r. z wymaganymi podpisami. Wersje papierowe dokumentów są do pobrania w sekretariacie ZSOT.
Informacji udzielają: Katarzyna Myrcik (sala 39) i Jolanta Wróbel (sala 41).


Koło strzeleckie
30.08.2017 (10:10:36)
 Zajęcia koła strzeleckiego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w roku szkolnym 2017/18 będą odbywać się w miesiącu wrześniu w trzeci i czwarty poniedziałek tj. 18 i 25.09, a w następnych miesiącach w każdy trzeci i czwarty poniedziałek miesiąca. Początek zajęć o godzinie 14:30, miejsce strzelnica sportowa w ZS Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu (wejście od podwórza).
Chętni proszeni są o przyniesienie zezwoleń od rodziców na uczęszczanie w zajęciach koła i potwierdzenie ubezpieczenia na rok szkolny 2017/2018.
Bardzo proszę o punktualne przybycie ze względu na obowiązkowy instruktaż.

W.Byłak


<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Następna >>[ lista | archiwum | szukaj ]