Wyniki egzaminów zewnętrznych - 2016
 

Ogólnopolski Ranking
Techników i Liceów Ogólnokształcących 2017 r.

CZYTAJ WIĘCEJ


Czytaj więcej...
Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
30.08.2017 (09:51:53)
 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

4 września 2017r. (poniedziałek) 
8:00 - msza św. w kościele św. Anny w intencji nowego roku szkolnego;
9:00 - rozpoczęcie dla klas I – sala gimnastyczna, a następnie spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych;
9:00 - spotkania pozostałych klas z wychowawcami w salach;

klasa

sala

1HT

30

1LO

47

1TB

40

1TI

46

1TL

17

1TM

41

II HT

36

II LO

29

II TAM

42

II TI

15

II TIB

34

III HT

39

III TA

35a

III TB

16

III TII

49

III TIM

50

III LO

35

IV HT

9

IV TA

51

IV TB

44

IV TI

5Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz kwalifikacji w zawodzie
25.08.2017 (07:08:37)
 Informujemy absolwentów oraz uczniów Technikum nr 2, iż odbiór dyplomów i wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz kwalifikacji w zawodzie odbędzie się w dniu 25 sierpnia br. w sekretariacie szkoły w godzinach od 12:00 do 15:00.

Dyplom oraz wyniki odbiera absolwent/uczeń lub osoba przez niego pisemnie upoważniona. Przy odbiorze należy okazać dokument tożsamości.
Osoby, które nie będą mogły odebrać wyników w w/w terminie proszone są o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00.

Konkurs plastyczny "Komandosi w Wojsku Polskim - misje zagraniczne" o puchar Grand Prix Dowódcy JW
11.07.2017 (12:26:14)
 

Klub Jednoski Wojskowej Komandosów w Lublińcu ogłasza konkurs plastyczny pt. "Komandosi w Wojsku Polskim - misje zagraniczne"


TEMATYKA PRAC: prace powinny prezentować polskich komandosów na misjach zagranicznych oraz charakter wykonywanych zadań podczas misji poza granicami kraju.

WARUNKI: format min. A4, dowolna technika umożliwiająca ekspozycję w antyramach (z wyjątkiem: prac komputerowych i wykorzystujących fragmenty pocztówek, reprodukcji oraz materiałów sypkich).

TERMIN: prace należy złożyć do 5.września 2017r.(!!!) u p. Mileny Doleżych-Szymiczek lub w sekretariacie.


Wykaz podręczników
11.07.2017 (11:46:27)
  Drodzy Uczniowie,
już wkrótce w zakładce UCZNIOWIE --> INFORMACJE --> ZESTAW PROGRAMóW I PODRęCZNIKóW zostanie umieszczony wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2017/2018.

WAŻNE!

Prośba nauczycieli języków obcych: proszę wstrzymać się z kupnem podręczników językowych do początku września (na pierwszej lekcji przekazane zostaną szczegółowe informacje).Egzaminy poprawkowe
10.07.2017 (16:12:53)
  HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH (Dostępny tam gdzie zawsze w menu Uczniowie -> Informacje)

Staże zawodowe w Niemczech dla informatyków i mechaników ze Śląska
06.07.2017 (10:27:28)
 
Z radością informujemy, że projekt staży zawodowych dla informatyków i mechaników w Niemczech został pozytywnie oceniony i został skierowany do realizacji od 1 września.
W ośrodku szkoleniowym w Schkeuditz k/ Lipska na przełomie listopada i grudnia  2017 odbędzie się 2-tygodniowa praktyka zawodowa dla 20 informatyków i 5 mechaników. Jeszcze w czasie wakacji na stronie internetowej szkoły pojawią się informacje, zasady rekrutacji i formularze zgłoszeniowe. Kryteria naboru są punktowe i obejmują: ocenę z zachowania, frekwencję, średnią ocen z przedmiotów zawodowych na świadectwie, średnią ocenę z j. angielskiego, punkty dodatkowe od wychowawcy dla osób z zachowaniem wzorowym z trudną sytuacją rodzinną oraz rozmowę kwalifikacyjną.
Każdy uczeń i rodzice (dot. osób niepełnoletnich) podpisze umowę i zobowiąże się do uczestnictwa w dodatkowych obowiązkowych zajęciach przygotowujących do stażu (szkolenie językowe, kulturowe i pedagogiczne).
Przygotowanie i wyjazd na praktykę będą całkowicie sfinansowane ze środków programu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  pochodzącego z funduszy  Unii  Europejskiej.


Uwaga uczniowie przyjęci do klas pierwszych Technikum nr 2
05.07.2017 (12:29:46)
  W dniach 7,10,12 lipca 2017 r. odbędą się obowiązkowe badania lekarskie dla uczniów zakwalifikowanych do Technikum nr 2  w ZSOT w Lublińcu.

Harmonogram badań:
- 7 lipca 2017 r. od godz. 13:30 do 17:00 - zawód technik logistyk, technik informatyk,
- 10 lipca 2017 r. od godz. 13:30 do 17:00 – technik mechanik, hotelarstwa,
- 12 lipca 2017 r. od godz. 8:00 - technik budownictwa

Osoby, które w wyjątkowych przypadkach nie mają możliwości przybycia na badanie w podanym powyżej dniu proszone są o przybycie na badanie w innym w/w terminie.Uwaga uczniowie przyjęci do klas pierwszych!!!
05.07.2017 (12:23:49)
  W dniach od 7 lipca 2017 r. do 13 lipca 2017 r. do szkoły należy dostarczyć następujące dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
- oryginał zaświadczenia o wynikach z egzaminu,
- karta zdrowia,
- 2 zdjęcia,
- zaświadczenie lekarskie (nie dotyczy uczniów II Liceum Ogólnokształcącego),
- deklaracja wyboru języka/religii/etyki – załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji.Uwaga stypendyści!
30.06.2017 (14:47:26)
  W dniach od 4.07.2017 r. do 14.07.2017 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie można odbierać w księgowości stypendium motywacyjne za wyniki w nauce.

Zakończyliśmy projekt Erasmus+
28.06.2017 (23:19:08)
 

Wydaje się, że całkiem niedawno cieszyliśmy się z przyznanego grantu na realizację kolejnego w naszej szkole projektu wspieranego przez fundusze unijne. Tymczasem minęły już niemal 2 lata realizacji projektu międzynarodowego Erasmus+ „The European Job Market of the Youth”. Za nami konferencja podsumowująca projekt, która odbyła się w czwartek, 22 czerwca br.

W przedsięwzięciu uczestniczyły szkoły partnerskie o podobnych profilach kształcenia z pięciu krajów: Finlandii, Chorwacji, Niemiec, Turcji, Węgier.

 

- Każda szkoła gościła reprezentantów wszystkich pozostałych partnerów według ustalonego wcześniej planu. Na początek zaprosiliśmy wszystkich do nas, to był grudzień 2015r., potem pojechaliśmy do Finlandii, odwiedziliśmy Chorwację i Węgry, podsumowaliśmy nasze działania w Niemczech w maju 2017r. - wyjaśnia Małgorzata Klimczyk, jedna z nauczycielek współpracujących w projekcie. Niestety, z powodu niebezpiecznych wydarzeń w Turcji, nie odbył się wyjazd do Istambułu, jednak dzięki wykorzystaniu narzędzi internetowych nowoczesnych technologii udało się zrealizować wszystkie zadania podczas konferencji online z parterami zagranicznymi.

Każdy wyjazd nazywany „krótkoterminową wymiana uczniowską” trwał co najmniej 5 dni i składał się z kilku części. Były warsztaty o tematyce założonej w projekcie, czasem prowadzili je specjaliści, jak np. pracownice lublinieckiego ZUS czy pan z Bucks Universiy, czasem nauczyciele, a czasem nawet uczniowie.

- Prowadziliśmy warsztaty języka polskiego dla obcokrajowców, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, przedsiębiorczości, coachingu, ja czuwałem też nad realizacją czasową programu- byłem konferansjerem. Przygotowania trwały bardzo długo, ale efekty były świetne - wspomina Kamil Golis z technikum budowlanego.

- Daliśmy mega popis na Talent Show, robiliśmy próby po lekcjach, stworzyliśmy zespół muzyczny, dziewczyny tańczyły, a chłopcy zrobili niezapomniany kabaret. Scenę oddaliśmy też naszym gościom. To była przygoda nie do opisania! - opowiada Wojtek Ligarski tegoroczny absolwent technikum informatycznego oraz „weteran” wszelkich przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym w ZSOT.

Rekrutacja na wymiany nie była prosta. Uczniowie zbierali punkty, które kwalifikowały ich na wyjazd. Żeby je zdobyć, trzeba było brać udział w różnych wydarzeniach klubu, chodzić regularnie na spotkania, a przede wszystkim wykonać masę zadań – filmiki, wywiady, ankiety, prezentacje, warsztaty, strony internetowe i inne.

- Tak naprawdę wyjazd to nagroda za pracę, ale na wyjeździe też trzeba się napracować, bo jedziemy się przede wszystkim uczyć. Po przyjeździe czeka na nas nadrabianie zajęć w szkole, a potem ciąg dalszy zadań projektowych. Ja byłem odpowiedzialny za filmik podsumowujący wyjazd i kilka innych drobniejszych rzeczy - wyjaśnia Michał Wieczorek uczeń pierwszej klasy technikum informatycznego.

Chętnych na wymiany zawsze jest więcej niż miejsc, niestety dotacja nie pozwala na sfinansowanie wyjazdu wszystkich chętnych. Pozostaje jednak jeszcze forum projektu, udział w zadaniach i nadzieją, że następnym razem się uda.

- Dzięki projektowi nabrałam pewności siebie, poznałam niesamowitych ludzi, niektóre przyjaźnie chyba będą do końca życia! - docenia inicjatywę Kinga Duda z drugiej klasy liceum, i dodaje - Kiedy nadszedł dzień wyjazdu, nie obyło się bez opóźnienia, bo nikt z nas nie chciał powiedzieć "Goodbye". Było wiele łez, wiele uścisków, podziękowań i obietnic że się jeszcze kiedyś spotkamy.

Projekt miał kilka celów, oprócz nabrania śmiałości i płynności w komunikowaniu się w języku angielskim, miał też uświadomić uczniom, jak ważne jest uczenie się przez całe życie i na rożne sposoby, i że takie podejście pomaga odnaleźć się na rynku pracy.

- Chcieliśmy przede wszystkim dać uczniom możliwości. Mamy wspaniała młodzież, wychodząca z inicjatywami i radzącą sobie w środowisku międzynarodowym. Rozmowy kwalifikacyjne z pracownikami HR w dużych międzynarodowych firmach w Niemczech, były niejako podsumowaniem projektu Uczniowie pisali CV, listy motywacyjne odpowiadające na nadesłane przez firmy ogłoszenia, musieli też stworzyć własne e-potfolio, przejść wstępne etapy rekrutacji oraz spotkać się z pracownikami firmy na rozmowę o pracę. Było to nie lada wyzwanie, ale feedback ze strony firm był bardzo pochlebny, choć taryf ulgowych nie stosowal - komentuje Monika Ziaja, koordynatorka i pomysłodawczyni projektu.

Trzeba przyznać, że w ZSOT szans na współpracę międzynarodową nie brakuje - są wycieczki, praktyki zagraniczne, projekty online z krajami europejskimi i azjatyckimi, jest wymiana ze szkołą w New Delhi (warto pamiętać, że po wizycie w naszym mieście grupy hinduskiej, uczniowie i nauczyciele lublinieckiej szkoły pojechali do Indii z rewizytą), cyklicznie odbywają się warsztaty z praktykantami z przeróżnych części świata. Chociaż nasze miasto może nie jest bardzo kosmopolityczne, to uczniowie „Kazika” chyba jednak coś z „obywateli świata” mają i świat im nie straszny, a jedynie ciekawy.

Zapraszamy do zobaczenia filmików podsumowujących na naszym kanale Youtube: ZSOT Lubliniec Erasmus  oraz innych materialów na naszej stronie: erasmuszsotlubliniec.cba.pl

Klub Erasmus+

 << Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Następna >>[ lista | archiwum | szukaj ]