Harmonogram egzaminów w sesji styczeń 2018
 

Harmonogram egzaminów w sesji styczeń 2018

Klasa/kwalifikacja

Termin części pisemnej

godzina/sala

Termin części praktycznej

godzina/sala

III TB/B.18

11.01.2018r.

8.00/s.5,s.49,s.50

23.01.- 25.01.2018r.

9.00, 15.00

(5 zmian)/ s.11

IV TB/B.30

12.00/s.5,s.49,s.50

17.01.2018r.

15.00/s.5,s.49,s.50

 

IV TI/E.14

14.00/s.37,s.49,s.50

12.01.2018r.

12.00/s.49,s.50

 

IV TA/R.22


10.00/s.5,s.49 12.00/s.29(1 osoba)

10.01.2018r.

13.00/s.29, s.30

 

IV HT/T.12

12.00/s.30

10.01.2018r.

13.00/s.41,s.42

 

E.13

12.00/s.37

----------------------

----------------------

M.44

12.00/s.37

-----------------------

---------------------Wyniki egzaminów zewnętrznych - 2017
 

Ogólnopolski Ranking
Techników i Liceów Ogólnokształcących 2017 r.

CZYTAJ WIĘCEJ
 

Czytaj więcej...
Rada Rodziców
 
Rada Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych
Getin bank o/Lubliniec 50 1560 1049 2120 1814 5533 0001


Indeksy do wzięcia - ruszają olimpiady przedmiotowe i interdyscyplinarne
10.09.2017 (18:48:25)
Zapraszamy do rozpoczęcia przygotowań olimpijskich.
Niektóre olimpiady zwalniają z egzaminów maturalnych (laureat i finalista otrzymuje 100% z rozszerzenia), inne zwalniają z egzaminów zawodowych w technikum, a prócz nich są olimpiady interdyscylinarne, w których można wygrać indeksy na wybrane kierunki na atrakcyjnych uczelniach. Olimpiady w szkole średniej mają zasięg ogólnopolski, są kilkuetapowe i trudne, ale doświadczenie naszej szkoły wskazuje, że sukces jest możliwy do osiągnięcia.
Zachęcamy do spróbowania. Start nic nie kosztuje.
W ubiegłym roku Patryk Woroniak został laureatem Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Agata Ciesielska dotarła do finału Olimpiady Wiedzy o Mediach.W poprzednich latach mieliśmy także po 2 laureatki Olimpiady Medialnej  i Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej oraz finalistę Olimpiady  Filozoficznej.
Terminy:
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych  - zgłoszenie do 29.09.2017
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - już trwa do listopada 2017
Olimpiada Matematyczna - już trwa do grudnia 2017
Olimpiada Informatyczna - od 16.10.2017
Olimpiada Wiedzy o Mediach – rejestracja do 21 października 2017
Olimpiada Filozoficzna - już trwa do listopada 2017
Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczościjuż trwa
Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej – rejestracja do 21 października 2017
Olimpiada Wiedzy Technicznej - październik 2017
Olimpiada Medialna (Temat: Media jako narzędzie kształtowania wizerunku) – listopad 2017
 Olimpiada z wiedzy o planowaniu i zarządzaniu karierą zawodową – listopad 2017
Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego- listopad 2017
Ogólnopolska Olimpiada języka Angielskiego - listopad 2017
Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna– listopad 2017
Olimpiada Przedsiębiorczości – grudzień 2017
Olimpiada Znajomości Afryki – grudzień 2017
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej – styczeń 2018
Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej - brak informacji o terminie


Tematy rozprawek na Olimpiadę Filozoficzną:
 • Jakie oblicza współczesnego patriotyzmu prezentuje refleksja filozoficzna?
 • Czy potrzebna nam jest dzisiaj filozofia dziejów?
 • Jaką rolę w kształtowaniu obrazu świata odgrywają dzisiaj nauka, filozofia i religia (teologia)?
 • Czy obserwujemy własne stany psychiczne? Spór o introspekcję we współczesnej filozofii umysłu i kognitywistyce.
 • Jaką rolę pełni w sztuce współczesnej pojęcie gustu?
 • Jak podejmować racjonalne decyzje w sytuacji niepewności? Rozwiń problem w odwołaniu do polskiej filozofii analitycznej.
 • Czy filozofii uczymy się od mistrzów, czy wzorujemy się na autorytetach? Jaki jest etyczny wymiar tej relacji?
 • Czy filozofia jest na sprzedaż? Rozważ problem w kontekście zachodzącego procesu powszechnej komercjalizacji.
 • Czy idea tolerancji może być elementem systemu bezpieczeństwa narodowego?
 • Czy żyją dzisiaj wielcy filozofowie? Odpowiedz na to pytanie, odwołując się do twórczości Leszka Kołakowskiego.
 • Między egoizmem a troską o siebie. Która z tych postaw odpowiada nowoczesnej etyce?
 • Jakie znaczenie w zglobalizowanym świecie może mieć tradycja republikańska? Odpowiedz na to pytanie odwołując się także do polskiej tradycji politycznej.
 • Dlaczego warto dzisiaj czytać klasyków filozofii starożytnej i średniowiecznej?

Jak być realistą w świetle współczesnego sporu o uniwersalia?

Tematy rozprawek na Olimpiadę Literatury i Języka Polskiego:

Literatura:
1. Wizerunki władcy w polskim piśmiennictwie epok dawnych.

2. Od Czarnolasu do Borejkowszczyzny. Poeci ziemiańskiej prowincji.

3. Mickiewicz współczesny. Miejsce Romantyka w twórczości poetów XX i XXI wieku.

4. Lot, wzlot, polot… (Kulturowe funkcje wznoszenia się).

5. Orientalizm polskiej literatury i kultury.

6. Republika książek. Biblioteki. Lektury. Czytanie.

7. Życie od kuchni. Znaczenie i funkcje kulinariów w literaturze polskiej (i obcej) XIX i XX wieku.

8. Powroty do klasycyzmu w poezji XX wieku.

Język

9. „Polowanie na byki” – błędy językowe we współczesnej polszczyźnie (Sfery występowania błędów i sposoby ich korygowania)

 Teatr

10.  Gatunki dramatyczne w teatrze XVIII wieku.

11. Inscenizacje szekspirowskie w teatrze polskim po 1989 roku.

12. Konstrukcja postaci w dramatach Tadeusza Różewicza i Mirona Białoszewskiego. Podobieństwa i różnice.
<< POWRÓT


[ lista | archiwum | szukaj ]