TERMINARZ OCENIANIA w ZSOT w ROKU SZKOLNYM 2018 / 2019

I Semestr

Klasy maturalne
propozycje ocen – 13 listopada 2018r. (wywiadówka 15 listopada 2018r.)
wystawienie ocen – 10 grudnia 2018r.
konferencja klasyfikacyjna – 13 grudnia 2018r.
koniec semestru – 14 grudnia 2018r. (wywiadówka – 20 grudnia 2018r.)
Pozostałe klasy
2TI propozycje ocen – 4 grudnia 2018r. (wywiadówka 6 grudnia 2018r.)
Pozostałe klasy: propozycje ocen - 18 grudnia 2018r. (wywiadówka 20 grudnia 2018r.)
wystawienie ocen – 15 stycznia 2019r.
konferencja klasyfikacyjna – 17 stycznia 2019r.
koniec semestru – 18 stycznia 2019r. (wywiadówka – 24 stycznia 2019r.)

II Semestr

Klasy maturalne
propozycje ocen końcowych – 12 marca 2019r. (wywiadówka 14 marca 2019r.)
wystawienie ocen końcowych – 15 kwietnia 2019r.
konferencja klasyfikacyjna – 17 kwietnia 2019r. (środa)
koniec roku szkolnego – 26 kwietnia 2019r.
Pozostałe klasy
propozycje ocen końcowych – 30 kwietnia 2019r. (wywiadówka 9 maja 2019r.)
wystawienie ocen końcowych – 11 czerwca 2019r.
konferencja klasyfikacyjna – 13 czerwca 2019r.
koniec roku szkolnego – 21 czerwca 2019r.