KALENDARZ NA ROK SZKOLNY 2021/2022 W ZSOT

01 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2021 r.
02 Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2021 r.
03 Ferie zimowe 14 - 27 lutego 2022 r.
04 Wiosenna przerwa świąteczna 14 - 19 kwietnia 2022 r.
05 Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 29 kwietnia 2022 r.
06 Egzamin maturalny 4 - 20 maja 2022 r.
07 Egzamin zawodowy 1 - 19 czerwca 2022 r.
08 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 10 stycznia - 6 lutego 2022 r.
09

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

(w tych dniach szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych)

11 stycznia 2022 r. – egzamin zawodowy

25 kwietnia 2022 r. – Dzień Otwarty ZSOT

2 maja 2022 r. – poniedziałek między 1 i 3 maja

4 maja 2022 r. – matura z j. polskiego pp

5 maja 2022 r. – matura z matematyki pp

6 maja 2022 r. – matura z j. ang. i niem. pp

9 maja 2022 r. – matura z j. angielskiego pr

2 czerwca 2022 r. – egzamin zawodowy

3 czerwca 2022 r. – egzamin zawodowy

17 czerwca 2022 r. – piątek po Bożym Ciele

10

Dni wolne od nauki

1 listopada 2021 r. – poniedziałek

11 listopada 2021 r. – czwartek

6 stycznia 2022 r. – czwartek

1 maja 2022 r. – niedziela

3 maja 2022 r. – wtorek

16 czerwca 2022 r. - czwartek (Boże Ciało)

11 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

24 czerwca 2022 r.

12 Ferie letnie 25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.