Kalendarz na rok szkolny 2019/2020 w ZSO-T

01 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2019 r.
02 Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2019 r.
03 Ferie zimowe 13 - 26 stycznia 2020 r.
04 Wiosenna przerwa świąteczna 9 - 14 kwietnia 2020 r.
05 Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 24 kwietnia 2020 r.
06

Egzamin maturalny:

a) część ustna

- język polski

- języki obce nowożytne

b) część pisemna

od 7 do 22 maja 2020 r. (oprócz 10 i 17 maja)

od 4 do 22 maja 2020 r. (oprócz 10 i 17 maja)

od 4 do 22 maja 2020 r.

07

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:

a) styczeń

- część pisemna

- część praktyczna

b) czerwiec

- część pisemna

- część praktyczna

W osobnym harmonogramie

08

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

(w tych dniach szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych)

14 października 2019 r. – dzień KEN

2 - 3 stycznia 2020 r. – dni po Nowym Roku

10 stycznia 2020 r. - egzamin zawodowy

28 kwietnia 2020 r. - Dzień Otwarty ZSOT

4 maja 2020 r. – matura pisemna z j. polskiego

5 maja 2020 r. - matura pisemna z matematyki

6 maja 2020 r. - matura z j. angielskiego

11 maja 2020 r. – matura z informatyki

12 czerwca 2020 r. – czwartek po Bożym Ciele

23 czerwca 2020 r. – egzamin zawodowy

09

Dni wolne od nauki

1 listopada 2020 r. – piątek

11 listopada 2020 r. – poniedziałek

6 stycznia 2020 r. – poniedziałek

1 maja 2020 r. – piątek

3 maja 2020 r. – niedziela

11 czerwca 2020 r. - Boże Ciało

10 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

24 kwietnia 2020 r. (klasy maturalne)

11 Ferie letnie 27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.