KALENDARZ NA ROK SZKOLNY 2020/2021 W ZSOT

01 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2020 r.
02 Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2020 r.
03 Ferie zimowe 1 - 14 lutego 2021 r.
04 Wiosenna przerwa świąteczna 1 - 6 kwietnia 2021 r.
05 Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 30 kwietnia 2021 r.
06 Egzamin maturalny 7 - 20 maja 2021 r.
07 Egzamin zawodowy 7 - 21 czerwca 2021 r.
08 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

11 stycznia - 19 luty 2021 r.

21 czerwca - 8 lipca 2021

09

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

(w tych dniach szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych)

14 października 2020 r. – dzień KEN

11 stycznia 2021 r. – egzamin zawodowy

12 stycznia 2021 r. – egzamin zawodowy

4 maja 2021 r. – matura z j. polskiego pp

5 maja 2021 r. – matura z matematyki pp

6 maja 2021 r. – matura z j. angielskiego pp

7 maja 2021 r. – matura z j. angielskiego pr

11 maja 2021 r. - matura z matematyki pr

4 czerwca 2021 r. – piątek po Bożym Ciele

21 czerwca 2021 r. – egzamin zawodowy

22 czerwca 2021 r. – egzamin zawodowy

10

Dni wolne od nauki

1 listopada 2020 r. – niedziela

11 listopada 2020 r. – środa

6 stycznia 2021 r. – środa

1 maja 2021 r. – sobota

3 maja 2021 r. – poniedziałek

3 czerwca 2021 r. - czwartek (Boże Ciało)

11 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

25 czerwca 2021 r.

12 Ferie letnie 26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.