Dodaj
Czyść

Średnia ważona:

Ocena końcowa:

Wprowadzone oceny (kliknij, aby usunąć pojedynczą):

Forma spawdzania wiedzy i umiejętności uczniów Waga oceny Uwagi
Sprawdzian 1 -
Wypracownaie/praca klasowa 1 -
Próbna matura 1 -
Badanie efektów kształcenia 1 -
Kartkówka 0,8 -
Referat 0,6 -
Praca domowa 0,5 -
Aktywność 0,5 -
Kartkówka gramatyczna 0,8 -
Kartkówka ze słownictwa 0,7 -
Udział w konkursach 0,5 -
Dyktando 0,7 -
Recytacja 0,5 -
Lektura 0,7 -
Zeszyt 0,5 -
Odpowiedź 0,8 -
Praca domowa długo terminowa 0,8 -
Prezentacja 0,8 -
Test sprawności fizycznej 0,5 -
Praca na lekcji 0,6 -
Sukcesy w konkursach 1 -
Zachowanie 0,8 dotyczy wiedzy o kulturze
Sprawdzian 0,8 dotyczy wychowania fizycznego
Aktywność pozalekcyjna 1 dotyczy wychowania fizycznego
Stosunek do przedmiotu 2 dotyczy wychowania fizycznego
Mapa 1 dotyczy geografii
Prasówka 0,5 dotyczy wiedzy o społeczeństwie
Ćwiczenia w mikroskopowaniu 0,5 dotyczy biologii
Ćwiczenia w grupach 0,5 dotyczy przed. ekonomicznych
Praca indywidualna 0,5 dotyczy przed. ekonomicznych
Badania marketingowe 0,8 dotyczy przed. ekonomicznych
Ćwiczenia projektowe 1 dotyczy przed. mechanicznych i budowlanych
Makieta 1 dotyczy przed. budowlanych
Zeszyt projektowania 1 dotyczy przed. budowlanych
Kartkówka - krótka wypowiedź typu maturalnego 0,6 dotyczy języków obcych
Kartkówka - długa wypowiedź typu maturalnego 0,7 dotyczy języków obcych
Badanie sprawności maturalnych (czytanie, słuchanie, pisanie - długa i krótka wypowiedź pisemna) 0,8 dotyczy języków obcych
Projekt 0,9 -
Zielnik 1 -
Oceny końcowe wynikające ze średniej ważonej ze wszystkich przedmiotów w przedziałach:
Dopuszczający - od 1,75
Dostateczny - od 2,51
Dobry - od 3,51
Bardzo dobry - od 4,51
Celujący - od 5,10