Dodaj
Czyść

Średnia ważona:

Ocena końcowa:

Wprowadzone oceny (kliknij, aby usunąć pojedynczą):

Forma spawdzania wiedzy i umiejętności uczniów Waga oceny Uwagi
Sprawdzian 1 -
Wypracownaie/praca klasowa 1 -
Kartkówka 0,8 -
Referat 0,6 -
Praca domowa 0,5 -
Aktywność na lekcji 0,7 -
Dyktando 0,7 -
Recytacja 0,5 -
Lektura 0,7 -
Odpowiedź 0,8 -
Praca domowa długo terminowa 1 -
Prezentacja 0,8 -
Praca na lekcji 0,6 -
Sprawdzian 0,8 dotyczy wychowania fizycznego
Aktywność pozalekcyjna 1 -
Ćwiczenia projektowe 1 -
Makieta 1 -
Oceny końcowe wynikające ze średniej ważonej ze wszystkich przedmiotów w przedziałach:
Dopuszczający - od 1,75
Dostateczny - od 2,51
Dobry - od 3,51
Bardzo dobry - od 4,51
Celujący - od 5,10