Harmonogram praktyk zawodowych w ZSOT w roku szkolnym 2021/2022

Klasa Termin Wymiar praktyk
2TEH 30.05 – 24.06.2022r. 140h
2TL 04.05. – 31.05.2022r. 140h
3THAp 18.10. – 12.11.2021r. 140h
3TBHg 18.10. – 12.11.2021r. 140h
3TLg 20.09. – 15.10.2021r. 140h
3TIg 20.09. – 15.10.2021r. 140h
3TIp 07.03. – 01.04.2022r. 140h