HARMONOGRAM PRAKTYK w ZSOT 2020/2021

TERMIN KLASA WYMIAR PRAKTYK
15.02.2021 - 12.03.2021 3TBM 4 tygodnie (160 h)
01.03.2021 - 26.03.2021
lub
05.04.2021 - 30.04.2021
3HT 4 tygodnie (160 h)
01.03.2021 - 26.03.2021 3TI 4 tygodnie (160 h)
10.05.2021 - 04.06.2021 3TL 4 tygodnie (160 h)
01.03.2021 - 26.03.2021 2TLg 4 tygodnie (140 h)
12.04.2021 - 07.05.2021 2TLp 4 tygodnie (140 h)
12.04.2021 - 07.05.2021 2THAp 4 tygodnie (140 h)
12.04.2021 - 07.05.2021 2TBHg 4 tygodnie (140 h)
10.05.2021 - 04.06.2021 2TIg 4 tygodnie (140 h)