HARMONOGRAM PRAKTYK w ZSOT 2019/2020

TERMIN KLASA WYMIAR PRAKTYK
09.09.2019 - 04.10.2019 3TB 4 tygodnie
23.09.2019 - 18.10.2019 3HT 4 tygodnie
07.10.2019 - 31.10.2019 3TM 4 tygodnie
21.10.2019 - 15.11.2019 3TI 4 tygodnie
04.11.2019 - 29.11.2019 3TL 4 tygodnie
25.11.2019 - 20.12.2019 2TI 4 tygodnie
27.01.2020 - 22.02.2020 2HT 4 tygodnie
środa / I semestr 2TBM (mech.) 8 godzin

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

TERMIN KLASA WYMIAR PRAKTYK
6 godzin / środa 2TBM (bud.) cały rok
5 godzin / piątek 2HT cały rok