HARMONOGRAM PRAKTYK w ZSOT 2020/2021

MARZEC 2021
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1.03
8 godz.
3TBM
3TI
3TH
3TL
3.03
8 godz.
2TLg
2BHg
2TIg
2HAp
11.03
8 godz.
3TBM
3TI
3TH
3TL
12.03
8 godz.
2TLg
2BHg
2TIg
2HAp
15.03
5 godz.
2TLg
2BHg
2TIg
2HAp
16.03
5 godz.
2TLg
2BHg
2TIg
2HAp
17.03
5 godz.
3TBM
3TI
3TH
3TL
19.03
5 godz.
3TBM
3TI
3TH
3TL
22.03
8 godz.
3TBM
3TI
3TH
3TL
25.03
8 godz.
2TLg
2BHg
2TIg
2HAp
29.03
8 godz.
2TLg
2BHg
2TIg
2HAp
30.03
8 godz.
3TBM
3TI
3TH
3TL
KWIECIEŃ 2021
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
7.04
8 godz.
2TLg
2BHg
2TIg
2HAp
8.04
5 godz.
3TBM
3TI
3TH
3TL
9.04
5 godz.
3TBM
3TI
3TH
3TL
13.04
8 godz.
3TBM
3TI
3TH
3TL
16.04
8 godz.
2TLg
2BHg
2TIg
2HAp
19.04
8 godz.
2TLg
2BHg
2TIg
2HAp
20.04
8 godz.
2TLg
2BHg
2TIg
2HAp
22.04
8 godz.
3TBM
3TI
3TH
3TL
23.04
8 godz.
3TBM
3TI
3TH
3TL
28.04
8 godz.
3TBM
3TI
3TH
3TL
29.04
8 godz.
2TLg
2BHg
2TIg
2HAp
MAJ 2021
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
5.05
8 godz.
3TBM
3TI
3TH
3TL
6.05
8 godz.
2TLg
2BHg
2TIg
2HAp
7.05
8 godz.
2TLg
2BHg
2TIg
2HAp
10.05
5 godz.
3TBM
3TI
3TH
3TL
11.05
8 godz.
2TLg
2BHg
2TIg
2HAp
12.05
8 godz.
2TLg
2BHg
2TIg
2HAp
14.05
8 godz.
3TBM
3TI
3TH
3TL
18.05
8 godz.
2TLg
2BHg
2TIg
2HAp
20.05
8 godz.
3TBM
3TI
3TH
3TL
21.05
8 godz.
2TLg
2BHg
2TIg
2HAp
24.05
8 godz.
2TLg
2BHg
2TIg
2HAp
25.05
8 godz.
3TBM
3TI
3TH
3TL
31.05
8 godz.
3TBM
3TI
3TH
3TL
CZERWIEC 2021
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1.06
8 godz.
3TBM
3TI
3TH
3TL
2.06
8 godz.
2TLg
2BHg
2TIg
2HAp
8.06
8 godz.
3TBM
3TI
3TH
3TL
9.06
8 godz.
3TBM
3TI
3TH
3TL
10.06
8 godz.
2TLg
2BHg
2TIg
2HAp
11.06
8 godz.
3TBM
3TI
3TH
3TL
14.06
8 godz.
3TH 15.06
8 godz.
3TBM
3TI
3TH
3TL
17.06
8 godz.
3TBM
3TI
3TH
3TL
18.06
8 godz.
2TLg
2BHg
2TIg
2HAp
21.06
8 godz.
2TLg
2BHg
2TIg
2HAp
22.06
8 godz.
2TLg
2BHg
2TIg
2HAp

Klasa 2TLp odbędzie praktyki zawodowe w terminie 31 maja 2021 r. - 25 czerwca 2021 r. Klasa 2TLg ma zmniejszony wymiar praktyki zawodowej do 7 godzin ze względu na obecność u pracodawców w dniu 19 i 20 kwietnia 2021 r. Pomarańczowe tło - nowe terminy wyznaczone w zastępstwie tych, które zostały odwołane mocą Rozporządzenia.
Wymiar praktyki zawodowej: Klasy drugie: 130h + 10h w formie zdalnej = 140 godzin Klasy trzecie: 136h + 24h w formie zdalnej = 160 godzin Forma zdalna może zostać przeznaczona przez pracodawcę na wykonywanie zadań objętych praktyką zawodową w miejscu zamieszkania ucznia (sporządzanie dokumentacji, wyszukiwanie informacji, zgłębianie wiedzy zawodowej itp.).