RADA RODZICÓW ZSOT 2020/2021

Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący Joanna Bąk

Wiceprzewodniczący Monika Opoczyńska

Sekretarz Laurencja Jastrzębska

Członek prezydium Izabela Strużyk

Członek prezydium Oliwia Kulisz-Koza

Członek prezydium Agnieszka Korzus

Komisja rewizyjna

Członek komisji Katarzyna Kosytorz

Członek komisji Norbert Thomann

Członek komisji Anna Rother

Rada Rodziców przy ZSOT Lubliniec informuje, iż w celu umożliwienia wszystkim rodzicom bezpośredniego kontaktu z członkami rady, przy jednoczesnym zapewnieniu poufności źródła informacji, udostępnia do korespondencji adres email: rada.zsotlubliniec@op.pl


Rada Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych

Getin bank o/Lubliniec 50 1560 1049 2120 1814 5533 0001