RADA RODZICÓW ZSOT 2022/2023

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca Joanna Bąk

Zastępca Michał Breguła

Sekretarz Iwona Pradelok

Członek prezydium Anna Bieńko

Członek prezydium Agnieszka Korzus

Członek prezydium Magdalena Szerszeń

Komisja rewizyjna

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Aleksandra Cyroń

Członek komisji Wojciech Mika

Członek komisji Leszek Osuch

Rada Rodziców przy ZSOT Lubliniec informuje, iż w celu umożliwienia wszystkim rodzicom bezpośredniego kontaktu z członkami rady, przy jednoczesnym zapewnieniu poufności źródła informacji, udostępnia do korespondencji adres email: rada.zsotlubliniec@op.pl


Rada Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych

Bank Spółdzielczy w Koszęcinie, nr konta 88 8288 0004 5000 0018 5358 0001