RADA RODZICÓW ZSOT 2019/2020

Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący Katarzyna Serafin

Wiceprzewodniczący Rafał Romanek

Sekretarz Izabela Strużyk

Członek prezydium Oliwia Kulisz - Koza

Członek prezydium Lucyna Mituła

Członek prezydium Grażyna Orszulak

Komisja rewizyjna

Członek komisji Justyna Krasnodębska

Członek komisji Ewelina Krawczyk - Ledwoń

Członek komisji Monika Opoczyńska

Rada Rodziców przy ZSOT Lubliniec informuje, iż w celu umożliwienia wszystkim rodzicom bezpośredniego kontaktu z członkami rady, przy jednoczesnym zapewnieniu poufności źródła informacji, udostępnia do korespondencji adres email: rada.zsotlubliniec@op.pl


Rada Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych

Bank Spółdzielczy w Koszęcinie, nr konta 88 8288 0004 5000 0018 5358 0001