RADA RODZICÓW ZSOT 2021/2022

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca Joanna Bąk

Zastępca Monika Opoczyńska

Sekretarz Laura Jastrzębska

Członek prezydium Breguła Michał

Członek prezydium Korzus Agnieszka

Członek prezydium Koloch Monika

Komisja rewizyjna

Członek komisji Anna Bieńko

Członek komisji Aneta Kwarciana

Członek komisji Magdalena Szerszeń

Rada Rodziców przy ZSOT Lubliniec informuje, iż w celu umożliwienia wszystkim rodzicom bezpośredniego kontaktu z członkami rady, przy jednoczesnym zapewnieniu poufności źródła informacji, udostępnia do korespondencji adres email: rada.zsotlubliniec@op.pl


Rada Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych

Bank Spółdzielczy w Koszęcinie, nr konta 88 8288 0004 5000 0018 5358 0001