INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Agnieszka Wilk E-mail: iod@starostwo.lubliniec.gov.pl Telefon: 34 350 62 73 Powiatowe Centrum Usług Społecznych ul. Sobieskiego 9 42-700 Lubliniec