HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI ZSOT W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

I Semestr

Informacyjne Klasy maturalne Pozostałe klasy
15 września 2022 r. powiadomienia o przewidywanych ocenach
10 listopada 2022 r.
powiadomienia o przewidywanych ocenach
22 grudnia 2022 r.
koniec semestru
22 grudnia 2022 r.
koniec semestru
9 lutego 2022 r.

II Semestr

Klasy maturalne Pozostałe klasy
powiadomienia o przewidywanych ocenach
16 marca 2023 r.
powiadomienia o przewidywanych ocenach
11 maja 2023 r.
Wyjątki:
klasy 2TEA, 2TLH
30 marca 2023r.

Terminy pozostałych spotkań ustala wychowawca z rodzicami - wg potrzeb.