HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI ZSOT W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

I Półrocze

Informacyjne Klasy maturalne Pozostałe klasy
Klasy pierwsze:
13 września 1LO i 1TI
14 września 1TL i 1TB
15 września 1TH i 1TAM
powiadomienia o przewidywanych ocenach
9 listopada 2023 r.
powiadomienia o przewidywanych ocenach
21 grudnia 2023 r.
Wyjątki:
klasa 4TL i 2TL 9 listopada 2023 r.
Pozostałe klasy: 21 września 2023 r. oceny na koniec półrocza
21 grudnia 2023 r.
oceny na koniec półrocza
25 stycznia 2024 r.

II Półrocze

Klasy maturalne Pozostałe klasy
powiadomienia o przewidywanych ocenach
14 marca 2024 r
powiadomienia o przewidywanych ocenach
25 kwietnia 2024 r.

Terminy pozostałych spotkań ustala wychowawca z rodzicami - wg potrzeb.