HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI ZSOT W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

I Semestr

Informacyjne Klasy maturalne Pozostałe klasy
10 września 2020 r. (zdalnie) powiadomienia o przewidywanych ocenach – 12 listopada 2020 r. powiadomienia o przewidywanych ocenach - 17 grudnia 2020 r.
koniec semestru – 17 grudnia 2020 r. koniec semestru – 11 lutego 2021 r.

II Semestr

Klasy maturalne Pozostałe klasy
powiadomienia o przewidywanych ocenach – 18 marca 2021 r. powiadomienia o przewidywanych ocenach – 13 maja 2021 r.
klasy 3TL i 2 TIg – 20 kwietnia 2021 r.

Terminy pozostałych spotkań ustala wychowawca z rodzicami - wg potrzeb.