HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI ZSOT W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

I Semestr

informacyjne powiadomienia o przewidywanych ocenach podsumowanie semestru
19 września 2019r. 14 listopada 2019 r. – klasy maturalne 19 grudnia 2019 r. - klasy maturalne
21 listopada 2019 r. – 2 TI 13 lutego 2020 r. - pozostałe klasy
19 grudnia 2019 r. – pozostałe klasy

II Semestr

powiadomienia o przewidywanych ocenach
12 marca 2020 r. - klasy maturalne
14 maja 2020 r. - pozostałe klasy

Terminy spotkań indywidualnych z wychowawcami klas ustalają rodzice na spotkaniach ogólnych w w/w terminach.