TERMINARZ OCENIANIA w ZSOT w ROKU SZKOLNYM 2019 / 2020

I Semestr

Klasy maturalne
propozycje ocen – 12 listopada 2019r. (wywiadówka 14 listopada 2019r.)
wystawienie ocen – 10 grudnia 2019r.
konferencja klasyfikacyjna – 12 grudnia 2019r.
koniec semestru – 13 grudnia 2019r. (wywiadówka – 19 grudnia 2019r.)
Pozostałe klasy
2TI propozycje ocen – 19 listopada 2019r. (wywiadówka 21 listopada 2019r.)
Pozostałe klasy: propozycje ocen - 17 grudnia 2019r. (wywiadówka 19 grudnia 2019r.)
wystawienie ocen – 4 lutego 2020r.
konferencja klasyfikacyjna – 6 lutego 2020r.
koniec semestru – 7 lutego 2020r. (wywiadówka – 13 lutego 2020r.)

II Semestr

Klasy maturalne
propozycje ocen końcowych – 10 marca 2020r. (wywiadówka 12 marca 2020r.)
wystawienie ocen końcowych – 8 kwietnia 2020r.
konferencja klasyfikacyjna – 16 kwietnia 2020r.
koniec roku szkolnego – 24 kwietnia 2020r.
Pozostałe klasy
propozycje ocen końcowych – 12 maja 2020r. (wywiadówka 14 maja 2020r.)
wystawienie ocen końcowych – 16 czerwca 2020r.
konferencja klasyfikacyjna – 18 czerwca 2020r.
koniec roku szkolnego – 26 czerwca 2020r.