Zajęcia pozalekcyjne współfinansowane

EFS

Wykaz zajęć przygotowujących uczniów do wyjazdu na praktyki zawodowe uczniów klas hotelarskich Technikum nr 2 Zespołu Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu, w ramach projektu realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dofinansowanego na zasadach programu Erasmus+ - NR PROJEKTU2018-1-PL01-KA102-048094 - Tytuł projektu: „Poznajemy najnowsze trendy w hotelarstwie”

 

Rodzaj zajęć

Termin

Godziny zajęć

Przygotowanie pedagogiczno-kulturowe

07.12.2018

14.10 – (3 godziny lekcyjne)

Przygotowanie pedagogiczno-kulturowe

14.12.2018

14.10 – (3 godziny lekcyjne)

Język angielski zawodowy

15.12.2018

8.30 - (6 godzin lekcyjnych)

Przygotowanie pedagogiczno-kulturowe

04.01.2019

14.10 – (2 godziny lekcyjne)

Język grecki

21.02.2019

9.00 – (5 godzin lekcyjnych)

Język grecki

22.02.2019

9.00 – (5 godzin lekcyjnych)

Język angielski zawodowy

19.01.2019

8.30 - (7 godzin lekcyjnych)

Język angielski zawodowy

02.02.2019

8.30 - (7 godzin lekcyjnych)

Język angielski zawodowy

09.02.2019

8.30 - (7 godzin lekcyjnych)

Język angielski zawodowy

23.02.2019

8.30 - (7 godzin lekcyjnych)

Język angielski zawodowy

02.03.2019

8.30 - (8 godzin lekcyjnych, w tym egzamin)

     

 

2014/2015

Wykaz zajęć przygotowujących uczniów do wyjazdu na praktyki zawodowe do Hiszpanii w terminie od 31 sierpnia do 14 września 2015r. w ramach projektu 2014-1-PL01-KA102-000815 „ Hiszpańska technologia, wiedza i praktyka dla polskich uczniów-informatyków i architektów krajobrazu”

 

Technik informatyk

Rodzaj zajęć

Termin

Godziny zajęć

Język angielski zawodowy

11.04.2015

9.00 - (5 godzin lekcyjnych)

Język angielski zawodowy

25.04.2015

9.00 - (5 godzin lekcyjnych)

Język angielski zawodowy

16.05.2015

9.00 - (4 godzin lekcyjnych)

Język angielski zawodowy

30.05.2015

9.00 - (1 godzin lekcyjnych)

Język hiszpański

13.06.2015

9.00 - (5 godzin lekcyjnych)

Język hiszpański

20.06.2015

9.00 - (5 godzin lekcyjnych)

Przygotowanie kulturowe

27.06.2015

9.00 – (4 godziny lekcyjne)

Przygotowanie pedagogiczne

29.06.2015

9.00 – (4 godziny lekcyjne)


Technik architektury krajobrazu

Rodzaj zajęć

Termin

Godziny zajęć

Język angielski zawodowy

18.04.2015

9.00 - (5 godzin lekcyjnych)

Język angielski zawodowy

09.05.2015

9.00 - (5 godzin lekcyjnych)

Język angielski zawodowy

23.05.2015

9.00 - (4 godzin lekcyjnych)

Język angielski zawodowy

13.06.2015

9.00 - (1 godzina lekcyjna)

Język hiszpański

13.06.2015

9.00 – (5 godzin lekcyjnych)

Język hiszpański

20.06.2015

9.00 - (5 godzin lekcyjnych)

Przygotowanie kulturowe

27.06.2015

9.00 – (4 godziny lekcyjne)

Przygotowanie pedagogiczne

29.06.2015

9.00 – (4 godziny lekcyjne)

 

2013/2014, 2014/2015

Projekt "Mój wybór, mój zawód, moja kariera" skierowany jest do uczennic i uczniów techników. Liderem projektu jest Kuratorium Oświaty w Katowicach natomiast Partnerem jest Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

Głównymi założeniami projektu są:

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:

 

 

Rodzaj zajęć

Godziny zajęć

KLASA I

Zajęcia wyrównawcze z zakresu efektywnego przyswajania wiedzy i umiejętności uczenia się

12 godzin lekcyjnych 
na jednego Uczestnika Projektu

Zajęcia wyrównawcze z zakresu matematyki (kompetencje matematyczne) i języka polskiego (kompetencje językowe, w tym: czytanie ze zrozumieniem, porozumiewanie się w języku ojczystym)

40 godzin lekcyjnych 
na jednego Uczestnika Projektu

KLASA II

Coaching grupowy — warsztaty umiejętności interpersonalnych wraz z analizą potrzeb i kompetencji (m. in. komunikacja, asertywność, samoocena, radzenie sobie ze stresem, autoprezentacja)

42 godzin lekcyjnych 
na jednego Uczestnika Projektu

Coaching indywidualny — doradztwo indywidualne, wytyczenie Indywidualnych Planów Działań

2 godzin lekcyjnych 
na jednego Uczestnika Projektu

KLASA III

kursy zawodowe (Barman-barista, Prawo Jazdy kat. B, AutoCad)

Barman - barista: 80 h

Prawo jazdy: 60 h

AutoCad: 80 h

praktyki zawodowe 
w zakładach pracy

4 tygodnie

staże (4-tygodniowe stypendium stażowe w firmach, które stworzą możliwość ewentualnego zatrudnienia)

4 tygodnie

KLASA IV

Techniki efektywnego przyswajania wiedzy z przedmiotów zawodowych

12 godzin lekcyjnych 
na jednego Uczestnika Projektu

Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego (m.in. w oparciu o platformę e-learningową)

40 godzin lekcyjnych 
na jednego Uczestnika Projektu


2013/2014, 2014/2015

Wykaz  zajęć przygotowujących uczniów do wyjazdu na praktyki zawodowe do Niemiec w terminie od 2 listopada do 29 listopada 2014r.w ramach projekt ESF01-2013-1-PL1-LEO01-37322 pt. "Niemiecka technologia, wiedza i praktyka dla polskich uczniów – informatyków i mechaników".

Technik informatyk

Rodzaj zajęć

Termin

Godziny zajęć

Język angielski zawodowy

24.05.2014

8.00 - (7 godzin lekcyjnych)

Język angielski zawodowy

21.06.2014

8.00 - (7 godzin lekcyjnych)

Język angielski zawodowy

29.08.2014

8.00 - (6 godzin lekcyjnych)

Język angielski zawodowy

13.09.2014

8.00 - (6 godzin lekcyjnych)

Język angielski zawodowy

27.09.2014r.

8.00 - (6 godzin lekcyjnych)

Przygotowanie pedagogiczno-kulturowe

11.10.2014

8.00 – (4 godziny lekcyjne)

Przygotowanie pedagogiczno-kulturowe

14.10.2014r

8.00 – (4 godziny lekcyjne)

 

Technik mechanik

Rodzaj zajęć

Termin

Godziny zajęć

Język angielski zawodowy

31.05.2014

8.00 - (7 godzin lekcyjnych)

Język angielski zawodowy

14.06.2014

8.00 - (7 godzin lekcyjnych)

Język angielski zawodowy

06.09.2014

8.00 - (6 godzin lekcyjnych)

Język angielski zawodowy

20.09.2014

8.00 - (6 godzin lekcyjnych)

Język angielski zawodowy

04.10.2014

8.00 – (6 godzin lekcyjnych)

Przygotowanie pedagogiczno-kulturowe

11.10.2014

8.00 – (4 godziny lekcyjne)

Przygotowanie pedagogiczno-kulturowe

14.10.2014r

8.00 – (4 godziny lekcyjne)

 

 

2013/2014

Wykaz zajęć przygotowujących uczniów do wyjazdu na praktyki zawodowe do Niemiec w terminie od 23 lutego do 22 marca 2014r. w ramach projektu ESF01-2013-1-PL1-LEO01-37322 pt. "Niemiecka technologia, wiedza i praktyka dla polskich uczniów – informatyków i mechaników".

 

Technik informatyk

Rodzaj zajęć

Termin

Godziny zajęć

Język angielski zawodowy

16.11.2013

8.30 - (7 godzin lekcyjnych)

Język angielski zawodowy

30.11.2013

8.30 - (7 godzin lekcyjnych)

Język angielski zawodowy

14.12.2013

8.30 - (6 godzin lekcyjnych)

Język angielski zawodowy

23.12.2013

8.30 - (6 godzin lekcyjnych)

Język angielski zawodowy

04.01.2014

8.30 - (6 godzin lekcyjnych)

Przygotowanie pedagogiczno-kulturowe

08.02.2014

8.30 – (4 godziny lekcyjne)

Przygotowanie pedagogiczno-kulturowe

15.02.2014

8.30 – (4 godziny lekcyjne)


Technik mechanik

Język angielski zawodowy

Rodzaj zajęć

Termin

Godziny zajęć

23.11.2013

8.30 - (6 godzin lekcyjnych)

Język angielski zawodowy

07.12.2013

8.30 - (6 godzin lekcyjnych)

Język angielski zawodowy

21.12.2013

8.30 - (6 godzin lekcyjnych)

Język angielski zawodowy

30.12.2013

8.30 - (7 godzin lekcyjnych)

Język angielski zawodowy

11.01.2014

8.30 - (7 godzin lekcyjnych)

Przygotowanie pedagogiczno-kulturowe

08.02.2014

8.30 – (4 godziny lekcyjnych)

Przygotowanie pedagogiczno-kulturowe

15.02.2014

8.30 – (4 godziny lekcyjne)

 

2012/2013

 

Wykaz  zajęć przygotowujących uczniów do wyjazdu na praktyki zawodowe na Cypr w terminie od 30 sierpnia do 27 września 2013r.

w ramach projektu pt. "Profesjonalizm w hotelarstwie to niełatwa sztuka. Uczmy się go od tych, którzy opanowali ją perfekcyjnie"

Numer projektu: EFS-2012-1-PL1-LEO01-27925 

Rodzaj zajęć

Termin

Godziny zajęć

Język angielski zawodowy

11.05.2013

9.15 - (6 godzin lekcyjnych)

Przygotowanie pedagogiczno-kulturowe

17.05.2013.

14.15 (2 godziny lekcyjne)

Język angielski zawodowy

18.05.2013

9.15 - (6 godzin lekcyjnych)

Przygotowanie pedagogiczno-kulturowe

20.05.2013.

14.15 (2 godziny lekcyjne)

Przygotowanie pedagogiczno-kulturowe

24.05.2013

14.15 - (3 godziny lekcyjne)

Język grecki

25.05.2013

9.15 -(5 godzin lekcyjnych)

Język grecki

26.03.2013

9.15 -(5 godzin lekcyjnych)

Język angielski zawodowy

23.08.2013
26.08.2013
27.08.2013
28.08.2013
29.08.2013

9.15 - (6 godzin lekcyjnych)
9.15 - (6 godzin lekcyjnych)
9.15 - (6 godzin lekcyjnych)
9.15 - (6 godzin lekcyjnych)
9.15 - (6 godzin lekcyjnych)

 

Wykaz  zajęć przygotowujących uczniów do wyjazdu na praktyki zawodowe do Norwegi w terminie od 25 maja do 22 czerwca 2013r.

w ramach projektu pt. "Profesjonalizm w hotelarstwie to niełatwa sztuka. Uczmy się go od tych, którzy opanowali ją perfekcyjnie"

Numer projektu: EFS-2012-1-PL1-LEO01-27925 

 

Rodzaj zajęć

Termin

Godziny zajęć

Język angielski zawodowy

22.02.2013

8:30 -15.30 (8 godzin lekcyjnych)

Język angielski zawodowy

23.02.2013.

8:30 -14.25 (7 godzin lekcyjnych)

Język angielski zawodowy

09.03.2013

8.45 – 13.25 (6 godzin lekcyjnych)

Język angielski zawodowy

16.03.2013.

8.45 –13.25 (6 godzin lekcyjnych)

Język angielski zawodowy

18.03.2013

8.45 –13.25 (6 godzin lekcyjnych)

Język angielski zawodowy

19.03.2013

12.00 –15.00 (4 godziny lekcyjne)

Język angielski zawodowy

20.03.2013

10.00 -15.00 (6 godzin lekcyjnych)

Przygotowanie pedagogiczno-kulturowe

02.04.2012

8.15 –13.30 (7 godzin lekcyjnych)

Język norweski

6.04.2013

12.00 –16.00 ( 5 godzin lekcyjnych)

Język norweski

13.04.2013

11.30 –15.30 ( 5 godzin lekcyjnych)

 

Wykaz  zajęć przygotowujących uczniów do wyjazdu na praktyki zawodowe do Norwegi w terminie od 15 stycznia do 12 lutego 2013r.

w ramach projektu pt. "Profesjonalizm w hotelarstwie to niełatwa sztuka. Uczmy się go od tych, którzy opanowali ją perfekcyjnie"

Numer projektu: EFS-2012-1-PL1-LEO01-27925

 

Rodzaj zajęć

Termin

Godziny zajęć

Język angielski zawodowy

1.12.2012r.

8:30-15.30 (9 godzin lekcyjnych)

Język angielski zawodowy

8.12.2012r.

8:30 -11.35 (4 godziny lekcyjne)

Przygotowanie pedagogiczno-kulturowe

15.12.2012r.

8.15 – 13.30 (7 godzin lekcyjnych)

Język angielski zawodowy

22.12.2012r.

8:30-15.30 (9 godzin lekcyjnych)

Język angielski zawodowy

28.12.2012r.

8:30-15.30 (9 godzin lekcyjnych)

Język angielski zawodowy

29.12.2012r.

8:30-15.30 (9 godzin lekcyjnych)

Język angielski zawodowy

5.01.2013r.

8:30-11.00 (3 godziny lekcyjne)

Język norweski

5.01.2013r.

11.00 – 15.00 ( 5 godzin lekcyjnych)

Język norweski

12.01.2013r.

11.00 – 15.00 ( 5 godzin lekcyjnych)

 

 

2011/2012

Wykaz zajęć pozalekcyjnych, które odbyły się  w Zespole Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych 
przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej 
w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

 

Zajęcia odbyły się w ramach realizacji projektu staży zagranicznych (IVT) programu Leonardo da Vinci – „Administrowanie sieciami komputerowymi – jak to robią w Niemczech”

 

Wnioskodawca: Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu 

 

Tytuł zajęć

Prowadzący

Termin

Język angielski zawodowy

Iwona Mazur-Majchrzyk

X.2011-I.2012 (32 godziny)

Zajęcia pedagogiczno-kulturowe

Alina Lipowska

I.2012 (8 godzin)

 

 

2010/2011

Wykaz zajęć pozalekcyjnych współfinansowanych 
z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w roku szk. 2010/2011 
w Zespole Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych
 


 

Projekt – "Plan rozwoju Politechniki Częstochowskiej"

 

dr Edyta Pawlak , piątek

– sala 35 – 15:00 – 16:30, poziom rozszerzony

 

dr Urszula Siedlecka , piątek 
– sala 30 – 15:00 – 16:30, poziom podstawowy


 

Zajęcia w ramach realizacji projektu  
Języki obce drogą do sukcesów

 

Wnioskodawca: Fundacja "Tutaj Przyszłość"
 

Tytuł zajęć

Prowadzący

Termin

Język angielski

Monika Ziaja

wtorek 8.50
środa 15.00

Język angielski

Andriy Panas

czwartek 14.10
piątek 8.00

Język niemiecki

Anna Giemza - Jurga

poniedziałek 14.10
czwartek 14.10

 

 

2009/2010

Wykaz zajęć pozalekcyjnych współfinansowanych 
z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w roku szk. 2009/2010 
w Zespole Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych


 

Projekt – "Plan rozwoju Politechniki Częstochowskiej"

 

dr Edyta Pawlak , piątek – sala 35 – 15:00 – 16:30

 

 

Zajęcia w ramach realizacji projektu  
Młodzieżowa Akademia w Eterze
 


Wnioskodawca:
 Fundacja "Tutaj Przyszłość"
 

Tytuł zajęć

Prowadzący

Termin

Zajęcia dziennikarskie

Jolanta Wróbel

czwartek 8.00

Zajęcia radiowe

Marta Pulcer

piątek 13.20

 

 

Zajęcia w ramach realizacji projektu  
Wspólnota lokalna po angielsku
 

Wnioskodawca: Powiat Lubliniecki reprezentowany przez:

Starostę Powiatu Lublinieckiego - Joachima Smyłę
Wicestarostę Powiatu Lublinieckiego - Tadeusza Koninę

Tytuł zajęć

Prowadzący

Termin

Język angielski

Monika Ziaja

środa 14.15
czwartek 8.50
czwartek 13.25
piątek 8.00

Język angielski zawodowy dla techników

Andriy Panas

środa 8.00
środa 14.10
czwartek 8.00


Zajęcia w ramach realizacji projektu  
Wspólnota lokalna po niemiecku
 

Wnioskodawca: Powiat Lubliniecki reprezentowany przez:

Starostę Powiatu Lublinieckiego - Joachima Smyłę
Wicestarostę Powiatu Lublinieckiego - Tadeusza Koninę

Tytuł zajęć

Prowadzący

Termin

Język niemiecki

Jadwiga Cierpioł

poniedziałek 13.25 
piątek 14.15

Anna Giemza - Jurga

czwartek 14.15

Język niemiecki zawodowy dla techników

Anna Giemza - Jurga

wtorek 14.14


Zajęcia w ramach realizacji projektu  
Wspólnie w stronę nauki
 

Wnioskodawca: Powiat Lubliniecki reprezentowany przez:

Starostę Powiatu Lublinieckiego - Joachima Smyłę
Wicestarostę Powiatu Lublinieckiego - Tadeusza Koninę

Tytuł zajęć

Prowadzący

Termin

Koło geograficzne

Beata Kąpielska

poniedziałek 8.00 
wtorek 8.00

Zajęcia terenowe z geografii

Beata Kąpielska

 

Zajęcia w ramach realizacji projektu  
Prus, Mickiewicz, Słowacki – będzie takich więcej

Wnioskodawca: Powiat Lubliniecki reprezentowany przez:

Starostę Powiatu Lublinieckiego - Joachima Smyłę
Wicestarostę Powiatu Lublinieckiego - Tadeusza Koninę

Tytuł zajęć

Prowadzący

Termin

Koło erystyczne

Gabriela bebesz - Kupiec

poniedziałek 8.00 
czwartek 14.15
środa 8.00
piątek 8.00

Koło dziennikarstwa radiowego

Dariusz Myrcik

czwartek 15.15
siedziba Radia Lubliniec
ul. Piłsudskiego 9


Zajęcia w ramach realizacji projektu  
Matematyka drogą do biznesu
 

Wnioskodawca: Fundacja Tutaj Przyszłość 

Tytuł zajęć

Prowadzący

Termin

Matematyka

Bożena Madler –Zdrojewska 

wtorek: 13.25

środa: 13.25

Joanna Walczak 

poniedziałek : 13.25

środa: 8.50

Maria Kubat 

środa:  8.00 
warsztaty, ul. Sobieskiego

czwartek: 8.00
 warsztaty, ul. Sobieskiego

Gabriela Patrzyk

piątek: 14.15

 

Zajęcia w ramach realizacji projektu  
Języki nie są nam obce

Wnioskodawca: Fundacja Tutaj Przyszłość 

Tytuł zajęć

Prowadzący

Termin

Język angielski

Patrycja Jura 

piątek: 13.25

 

Monika Ziaja 

poniedziałek : 14.15

piątek: 8.00

 

Język niemiecki

Anna Giemza - Jurga 

poniedziałek: 15.05

środa:  8.00

 

2008/2009
 

 

Projekt – "Plan rozwoju Politechniki Częstochowskiej"

 

dr inż. Izabela Zamorska, środa – sala 35 – 15:15 - 16:45

 

 

 

Zajęcia w ramach realizacji projektu  Profilaktyka narkomanii poprzez propagowanie pozytywnych wzorców oraz aktywnego trybu życia

 

Wnioskodawca: Powiat Lubliniecki reprezentowany przez:

Starostę Powiatu Lublinieckiego - Joachima Smyłę
Wicestarostę Powiatu Lublinieckiego - Tadeusza Koninę

 

Tytuł zajęć

Prowadzący

Termin

Zajęcia sportowe (siatkówka, koszykówka, opiłka nożna)

Jacek Łuczyński

Artur Gawin

Wtorek godz. 16.00

Zajęcia sportowe (muzyczno – ruchowe)

Henryka Sukienik

Środa godz. 15.00

2007/2008
 

Zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach Rządowego projektu wyrównywania szans dzieci i młodzieży przez Fundację "Tutaj przyszłość"

i Zespół Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych w Lublińcu

 

 


Równe szanse na dorosłość

 

Tytuł zajęć

Prowadzący

Dzień tygodnia,
godzina

Dyskusyjny Klub Filmowy 

Gabriela Berbesz, Justyna Wieczorek

Piątek 15:00

Zajęcia z języka niemieckiego - przygotowanie do matury z języka obcego 

Aleksandra Bawor

Poniedziałek 7:15

Piątek 8:00

Lektorat języka rosyjskiego 
dla początkujących

 Krystyna Pacuda

Czwartek: 8:00

Zajęcia z matematyki 

Maria Kubat

Czwartek 8:00

Piątek 8:00

Zajęcia z geografii

Beata Kąpielska

Poniedziałek 14:10

Środa 15:00

Zajęcia z biologii

Anna Siwiaszczyk

 Czwartek 15:00

Zajęcia dla uczniów z trudnościami ortograficznymi

Katarzyna Myrcik

Wtorek 13:20

Wtorek 15:10

Zajęcia informatyczne filmowanie i montaż video z zastosowaniem komputera

Michał Bogacki

Czwartek 15:05

Piątek 15:05

Koło dziennikarstwa radiowego

Redaktor "Twojego Radia Lubliniec"

Czwartek 17:00

  

Zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach Rządowego projektu wyrównywania szans dzieci i młodzieży przez Fundację "Tutaj przyszłość" i Zespół Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych w Lublińcu

 


Wiedza i umiejętności kluczem do mojego zawodowego sukcesu

 

Tytuł zajęć

Prowadzący

Dzień tygodnia, godzina

Zajęcia z języka angielskiego

Anna Giemza

Wtorek 8:00

Środa 8:00

Czwartek 8:50

Czwartek 15:00

Kółko menadżerskie 

Krystyna Pacuda, Aniela Jyż

Piątek 15:00

Zajęcia z reklamy i marketingu

Joanna Walisko

Czwartek 15:10

Kółko erystyczne

Jolanta Wróbel

Wtorek 15:10

Czwartek 15:10

Warsztaty pedagogiczno - psychologiczne

Alina Lipowska

Środa 8:00