Odwiedź stronę główną naszej szkoły!

Dlaczego my?

TECHNIK BUDOWNICTWA

Technik budownictwa to zawód przyszłości. Obecnie branża budowlana prężnie się rozwija, a zapotrzebowanie na pracowników stale wzrasta. Specjalista w zakresie budownictwa znajdzie zatrudnienie począwszy od projektowania poprzez kosztorysowanie i nadzór budowlany aż do realizowania wszelkich obiektów budowlanych. Drogi, budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe, mała architektura i wiele innych – to wszystko czeka na absolwenta tego kierunku

Zostań technikiem!

Absolwenci technikum budowlanego mają niemal nieograniczone możliwości pracy w sektorze budowlanym, m.in.:
 • 1
  prowadzenie własnej działalności gospodarczej, zarządzając firmą budowlaną, remontową bądź wykończeniową,
 • 2
  wykonywanie wszystkich prac w ramach zatrudnienia w przedsiębiorstwach budowlanych i drogowych,
 • 3
  podejmowanie prac w sklepach z materiałami budowlanymi i wykończeniowymi,
 • 4
  wykonywanie prac związanych z rysunkiem technicznym i projektowaniem komputerowym,
 • 5
  wykonywanie profesjonalnych kosztorysów
 • 6
  przygotowywanie dokumentacji przetargowej.
Messege.png
Absolwent po ukończeniu szkoły i zdaniu wszystkich egzaminów zewnętrznych otrzymuje:
 • 1
  dwa świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
 • 2
  świadectwo ukończenia szkoły potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego i możliwość dalszego kształcenia w szkołach policealnych,
 • 3
  dyplom technika,
 • 4
  dokument Europass w języku angielskim umożliwiający pracę w zawodzie we wszystkich krajach europejskich,
 • 5
  świadectwo maturalne umożliwiające wstęp na studia.

Rekrutacja

Kandydat powinien być człowiekiem kreatywnym, dobrze zorganizowanym i rzetelnym. Wysoko ceniona jest zdolność samodzielnego myślenia i uzdolnienia w zakresie przedmiotów ścisłych.

Kwalifikacje

 • K1 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich - egzamin odbywa się pod koniec II semestru klasy trzeciej.
 • K2 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów - egzamin odbywa się pod koniec I semestru klasy czwartej.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym

 • Matematyka
 • Język angielski

Języki obce

Pierwszy język:

 • angielski

Drugi język obcy do wyboru:

 • niemiecki
 • francuski
 • rosyjski

(o powstaniu grupy językowej decyduje ilość uczniów deklarujących jego naukę - min. 16 osób)

Przedmiot realizowaly w klasie I technikum

Spośród przedmiotów dodatkowych oferowanych w ramowym planie nauczania szkoła wybiera nauczanie plastyki. Zadaniem przedmiotu jest poszerzenie kompetencji uczniów w zakresie szeroko pojętych umiejętności plastycznych, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, a także rozwijanie wrażliwości estetycznej, co wydaje się być szczególnie przydatne dla uczniów, od których wymaga się twórczej wyobraźni.

Zasady rekrutacji

Wynik z egzaminu ósmoklasisty Punkty (maks. 100)

z języka polskiego, matematyki

100% x 0,35 = 35 pkt

z języka obcego nowożytnego

100% x 0,30 = 30 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej Punkty (maks. 100)

Świadectwo z wyróżnieniem

7 punktów

Przedmioty na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Punkty za oceny z przedmiotów (maks. 4 x 18 punktów)

Język polski

Matematyka

Dwa przedmioty wybrane spośród:

 • język obcy,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • geografia
 • historia
 • fizyka
 • chemia
 • biologia
 • informatyka

Dopuszczający – 2 pkt

Dostateczny – 8 pkt

Dobry – 14 pkt

Bardzo dobry – 17 pkt

Celujący – 18 pkt

Osiągnięcia w olimpiadach, zawodach i konkursach (wymienione na świadectwie)

Maks. 18 punktów

Stałe zaangażowanie się w pracę społeczną (uwzględnione na świadectwie)

3 punkty

Baza dydaktyczna szkoły

Szkoła dysponuje pracownią murarsko-tynkarską i budowlaną zawodową ze stanowiskami komputerowymi wyposażoną w pomoce dydaktyczne do ćwiczeń praktycznych. Uczniowie uczą się obsługi sprzętu geodezyjnego, wykorzystują nowoczesne materiały budowlane, korzystają z narzędzi, maszyn i urządzeń. Uczniowie uczą się projektowania w pracowniach komputerowych w oparciu o programy ArchiCAD, AutoCAD służące do projektowania architektoniczno - konstrukcyjnego zgodnie z najnowszymi standardami oraz obsługują programy do obliczeń konstrukcyjnych i kosztorysowania: RmWin i Norma.

Szkoła posiada oprogramowanie Solid Edge będące w chwili obecnej podstawowym narzędziem pracy w branży budowlanej i mechanicznej. Warunki licencji umożliwiają uczniom korzystanie z programu w domu.

Ponadto w szkole istnieje możliwość skorzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu. Działa dziennik elektroniczny. Wszystkie pracownie – zawodowe i ogólnokształcące wyposażone są w komputery podłączone do sieci. Szkoła posiada bibliotekę z bogatym księgozbiorem oraz czytelnię wyposażoną w 12 stanowisk komputerowych, drukarki i skanery. W 2018r. strona internetowa szkoły została w całości zaprojektowana i stworzona przez uczniów. W 2019r. oddano do użytku nowo dobudowaną część wyposażoną w pracowanie zawodowe, w tym pracownię budowlaną, a w roku 2020 budynek poddano termomodernizacji. Sale i korytarze są estetyczne i nowocześnie zaaranżowane. Na wszystkich korytarzach wydzielone są strefy do odpoczynku, ponieważ w szkole dba się o dobrą atmosferę i komfort nauki.

Współpraca jest dla nas ważna!

Praktyki

Szkoła ma bogatą tradycję w organizowaniu projektów zagranicznych. Dużym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy do szkoły partnerskiej w New Delhi w Indiach (ostatni wyjazd w 2020r.). Nauczyciele przygotowujący wniosek w ramach Erasmusa+ kontynuują partnerstwo z placówkami w Turcji, Niemczech i Islandii oraz – co jest nowością w ZSOT – w Estonii. Ponadto uczniowie wszystkich klas wyjeżdżają na atrakcyjne wycieczki zagraniczne, ostatnio odbyły się do Włoch i Irlandii.


Praktyki zagraniczne

W Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych realizowane są projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki którym od 2014r. uczniowie technikum budowlanego mogą odbywać miesięczną praktykę za granicą, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów z tytułu podróży, utrzymania, ubezpieczenia, szkolenia językowego, a nawet kieszonkowego. Młodzież z ZSOT dwukrotnie pracowała w Niemczech. Chętni uczniowie wyjechali na 2-tygodniowe staże zawodowe w Centrum Kształcenia Praktycznego Cottbus w Niemczech, gdzie doskonalili swoje umiejętności praktyczne według najwyższych, europejskich standardów. 1 tydzień obejmował rzemiosło murarsko – tynkarskie, 2 tydzień - roboty wykończeniowe (sucha zabudowa, technika budowlana – docieplenia). Zrealizowane zostały projekty „Razem zbudujemy Europę” i „Budownictwo bez granic”.

Współpraca

Wraz z partnerami, najlepszymi firmami budowlanymi w powiecie lublinieckim, szkoła wykształciła od początków swojej działalności w tej branży setki specjalistów, którzy stale podnoszą jej renomę na lokalnym (i nie tylko) rynku pracy. Do obecnych, wieloletnich partnerów szkoły należą:

 • Zakład Budowlany „Insbud” Lubliniec, Gabriel Grabiński
 • Hoger Sp. z o. o. Lubliniec,
 • Gabrysiak Andrzej Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Lubliniec, Andrzej Gabrysiak
 • Zakład Remontowo-Budowlany Jan Cierpioł, Lisów Jan Cierpioł
 • Firma Remontowo-Budowlana Dariusz Jastrzębski, Koszęcin
 • WANDACH Ciesielstwo Budowlane, Łagiewniki Wielkie

Podejmujemy również i bardzo cenimy sobie współpracę z naszymi absolwentami, którzy utrzymują z nami ciepłe relacje przez wiele lat po skończeniu szkoły. Wielu z nich, prowadząc obecnie własne przedsiębiorstwa, wspiera kształcenie zawodowe uczniów technikum mechanicznego, przekazując nabytą w szkole wiedzę następnym pokoleniom.

Sukcesy i osiągnięcia naszych uczniów

2020 r.

Wyniki EE08 2020 Wyniki E14 2020

2019 r.

Wyniki B18 2019 Wyniki B30 2019 Wyniki B33 2019

2018 r.

Wyniki B18 2018 Wyniki B30 2018

Osiągnięcia naszych uczniów w konkursach i olimpiadach

W 2022r. Technikum nr 2 w Lublińcu, w którego skład wchodzą uczniowie technikum budowlanego otrzymało tytuł Złotej Szkoły i uplasowało się na 6 miejscu na Śląsku w rankingu Pespektyw, przy czym prestiżowe miejsca Szkoła zajmuje w tym rankingu już od 2013r. Ranking, oceniając placówkę, bierze pod uwagę wyniki egzaminów zewnętrznych (egzaminy zawodowe, matury) oraz sukcesy w ogólnokrajowych olimpiadach i konkursach.

Do największych sukcesów szkoły, oprócz wysokich wyników zdawalności, zaliczyć można wielokrotny udział uczniów w finale Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, która jest największym konkursem wiedzy i umiejętności dla kierunku technik budownictwa. Ponadto uczniowie klas budowlanych ZSOT wygrywają prestiżowe konkursy wojewódzkie, potwierdzając swoje wysokie umiejętności teoretyczne i praktyczne.

2016/2017:
- awans do etapu ogólnopolskiego XXX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, zdobycie tytułu Laureata,
- drużynowe 2 miejsce w międzyszkolnym etapie Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy,
- drużynowe 1 miejsce w wojewódzkim konkursie „Młody Mistrz Budownictwa”.

2017/2018:
- dwa awanse do Finału Centralnego XXXII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, zdobycie tytułów Laureatów,
- drużynowe 1 miejsce w wojewódzkim konkursie „Młody Mistrz Budownictwa”.

2018/2019:
- trzy awanse do Etapu Centralnego XXXII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, zdobycie tytułów Finalistów,
- drużynowe 1 miejsce na Śląsku w tejże Olimpiadzie.

2020/2021:
- awans do etapu wojewódzkiego Olimpiady ZUS,
- awans 2 uczniów do Finału Centralnego XXXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

2021/2022:
- awans dwóch uczniów do finału Centralny Olimpiady „Buduj z Pasją”,
- finał Centralny XXXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych,
- finał VIII edycji Olimpiady Budowlanej.

Działalność innowacyjna

W ZSOT stosuje się ocenianie kształtujące. Polega ono na pozyskiwaniu przez nauczyciela i ucznia w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się, aby nauczyciel modyfikował dalsze nauczanie a uczeń otrzymywał informację zwrotną pomagającą mu się uczyć. Celem oceniania kształtującego jest pomaganie uczniom w uczeniu się, dlatego nauczyciele odchodzą od wystawiania ocen.