Odwiedź stronę główną naszej szkoły!

Dlaczego my?

Technik budownictwa to zawód przyszłości. Obecnie branża budowlana prężnie się rozwija, a zapotrzebowanie na pracowników stale wzrasta. Specjalista w zakresie budownictwa znajdzie zatrudnienie począwszy od projektowania poprzez kosztorysowanie i nadzór budowlany aż do realizowania wszelkich obiektów budowlanych. Drogi, budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe, mała architektura i wiele innych – to wszystko czeka na absolwenta tego kierunku.

Odwiedź ZSOT

W tym zawodzie możliwości pracy są wręcz nieograniczone. Można prowadzić własną działalność gospodarczą, prowadząc firmę budowlaną, remontową bądź wykończeniową, wykonywać wszystkie prace w ramach zatrudnienia w przedsiębiorstwach budowlanych i drogowych, podjąć pracę w sklepach z materiałami budowlanymi i wykończeniowymi, wykonywać prace związane z rysunkiem technicznym i projektowaniem komputerowym, wykonywać profesjonalne kosztorysy i przygotowywać dokumentację przetargową. Na naszych absolwentów czekają również kierunki budowlane wyższych uczelni gwarantujące zatrudnienie i bardzo atrakcyjne zarobki w przyszłości.

Absolwent po ukończeniu szkoły i zdaniu wszystkich egzaminów zewnętrznych otrzymuje:

 • dwa świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
 • świadectwo ukończenia szkoły potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego i możliwość dalszego kształcenia w szkołach policealnych,
 • dyplom technika,
 • dokument Europass w języku angielskim umożliwiający pracę w zawodzie we wszystkich krajach europejskich,
 • świadectwo maturalne umożliwiające wstęp na studia.

Kandydat powinien być człowiekiem kreatywnym, dobrze zorganizowanym i rzetelnym. Wysoko ceniona jest zdolność samodzielnego myślenia i uzdolnienia w zakresie przedmiotów ścisłych.

Kwalifikacje:

 • K1 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (egzamin pod koniec II półrocza klasy 3),
 • K2 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów (egzamin pod koniec I półrocza klasy 4).

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

 • matematyka,
 • fizyka.

Języki obce:

 • pierwszy język: angielski,
 • drugi język obcy do wyboru: niemiecki/francuski/rosyjski (o powstaniu grupy językowej decyduje ilość uczniów deklarujących jego naukę – min. 16 osób).

Przedmiot realizowany w klasie I technikum

Spośród przedmiotów dodatkowych oferowanych w ramowym planie nauczania szkoła wybiera nauczanie plastyki. Zadaniem przedmiotu jest poszerzenie kompetencji uczniów w zakresie szeroko pojętych umiejętności plastycznych, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, a także rozwijanie wrażliwości estetycznej, co wydaje się być szczególnie przydatne dla uczniów, od których wymaga się twórczej wyobraźni.

Zasady rekrutacji

Wynik z egzaminu ósmoklasisty Punkty (maks. 100)

z języka polskiego

z matematyki

100% x 0,35 = 35 pkt

z języka obcego nowożytnego

100% x 0,30 = 30 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej Punkty (maks. 100)

Świadectwo z wyróżnieniem

7 punktów

Przedmioty na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Punkty za oceny z przedmiotów (maks. 4 x 18 punktów)

Język polski

Matematyka

Dwa przedmioty wybrane spośród:

 • język obcy,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • geografia
 • historia
 • fizyka
 • chemia
 • biologia
 • informatyka

Dopuszczający – 2 pkt

Dostateczny – 8 pkt

Dobry – 14 pkt

Bardzo dobry – 17 pkt

Celujący – 18 pkt

Osiągnięcia w olimpiadach, zawodach i konkursach (wymienione na świadectwie)

Maks. 18 punktów

Stałe zaangażowanie się w pracę społeczną (uwzględnione na świadectwie)

3 punkty

Baza dydaktyczna szkoły

Szkoła dysponuje pracownią zawodową wyposażoną w pomoce dydaktyczne do ćwiczeń  praktycznych. Uczniowie uczą się obsługi sprzętu geodezyjnego, wykorzystują nowoczesne materiały budowlane, korzystają z narzędzi, maszyn i urządzeń. Uczniowie uczą się projektowania w pracowniach komputerowych w oparciu o programy ArchiCAD, AutoCAD służące do projektowania architektoniczno - konstrukcyjnego zgodnie z najnowszymi standardami oraz obsługują programy do obliczeń konstrukcyjnych i kosztorysowania: RmWin i Norma.

Szkoła posiada oprogramowanie Solid Edge będące w chwili obecnej podstawowym narzędziem pracy w branży budowlanej i mechanicznej. Warunki licencji umożliwiają uczniom korzystanie z programu w domu.

Ponadto w szkole istnieje możliwość skorzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu. Działa dziennik elektroniczny. Wszystkie pracownie – zawodowe i ogólnokształcące wyposażone są w komputery podłączone do sieci. Szkoła posiada bibliotekę z bogatym księgozbiorem oraz czytelnię wyposażoną w 12 stanowisk komputerowych, drukarki i skanery. W 2018r. strona internetowa szkoły została w całości zaprojektowana i stworzona przez uczniów. W 2019r. oddano do użytku nowo dobudowaną część wyposażoną w pracowanie zawodowe, w tym pracownię budowlaną. Sale i korytarze są estetyczne i nowocześnie zaaranżowane. Na wszystkich korytarzach wydzielone są strefy do odpoczynku, ponieważ w szkole dba się o dobrą atmosferę i komfort nauki.

Baza dydaktyczna ZSOT
Baza dydaktyczna ZSOT

Współpraca jest dla nas ważna!

Praktyki

Szkoła ma bogatą tradycję w organizowaniu projektów zagranicznych. Dużym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy do szkoły partnerskiej w New Delhi w Indiach (ostatni wyjazd w 2020r.). Nauczyciele przygotowujący wniosek w ramach Erasmusa+ kontynuują partnerstwo z placówkami w Turcji, Niemczech i Islandii oraz – co jest nowością w ZSOT – w Estonii. Ponadto uczniowie wszystkich klas wyjeżdżają na atrakcyjne wycieczki zagraniczne, ostatnio odbyły się do Włoch i Irlandii.

Współpraca z zakładami pracy:

Wraz z partnerami, najlepszymi firmami budowlanymi w powiecie lublinieckim, szkoła wykształciła od początków swojej działalności w tej branży około 1000 specjalistów, którzy stale podnoszą jej renomę na lokalnym (i nie tylko) rynku pracy. Do obecnych, wieloletnich partnerów szkoły należą:

 • Zakład Budowlany „Insbud” Lubliniec, Gabriel Grabiński
 • Zakład Ogólnobudowlany ”Gerlic” Lubliniec, Eugeniusz Gerlic
 • PUHP „DEXBUD” Wierzbie, Andrzej Kaniut
 • Hoger Sp. z o. o. Lubliniec,
 • Gabrysiak Andrzej Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Lubliniec, Andrzej Gabrysiak
 • Zakład murarski Jeżowa, Stanisław Wałęga
 • Zakład Ogólnoremontowy Olszyna, Zygmunt Smol
 • Zakład Remontowo-Budowlany Jan Cierpioł, Lisów Jan Cierpioł
 • Integra Group Lubliniec, Adam Dyla
 • Usługi Ogólnobudowlane Wędzina, Łukasz Jelonek

Praktyki zagraniczne

W Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych realizowane są projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki którym od 2014r. uczniowie technikum budowlanego mogą odbywać miesięczną praktykę za granicą, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów z tytułu podróży, utrzymania, ubezpieczenia, szkolenia językowego, a nawet kieszonkowego. Młodzież z ZSOT dwukrotnie pracowała w Niemczech. Chętni uczniowie wyjechali na 2-tygodniowe staże zawodowe w Centrum Kształcenia Praktycznego Cottbus w Niemczech, gdzie doskonalili swoje umiejętności praktyczne według najwyższych, europejskich standardów. 1 tydzień obejmował rzemiosło murarsko – tynkarskie, 2 tydzień - roboty wykończeniowe (sucha zabudowa, technika budowlana – docieplenia). Zrealizowane zostały projekty „Razem zbudujemy Europę” i „Budownictwo bez granic”.

Sukcesy i osiągnięcia naszych uczniów

2018 r.

Wyniki b18 2018 Wyniki b30 2018 Wyniki b33 2018

2017 r.

Wyniki b18 2017 Wyniki b30 2017 Wyniki b33 2017

2016 r.

Wyniki b18 2016 Wyniki b30 2016 Wyniki b33 2016

2015 r.

Wyniki starej formy egzaminu z 2015 roku Wyniki b18 2015 Wyniki b33 2015

Olimpiady i Konkursy

Do największych sukcesów szkoły, oprócz wysokich wyników zdawalności, zaliczyć można wielokrotny udział uczniów w finale Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, która jest największym konkursem wiedzy i umiejętności dla kierunku technik budownictwa. Ponadto uczniowie klas budowlanych ZSOT wygrywają prestiżowe konkursy wojewódzkie, potwierdzając swoje wysokie umiejętności teoretyczne i praktyczne.

2016/2017:
- awans do etapu ogólnopolskiego XXX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, zdobycie tytułu Laureata,
- drużynowe 2 miejsce w międzyszkolnym etapie Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy,
- drużynowe 1 miejsce w wojewódzkim konkursie „Młody Mistrz Budownictwa”.

2017/2018:
- dwa awanse do Finału Centralnego XXXII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, zdobycie tytułów Laureatów,
- drużynowe 1 miejsce w wojewódzkim konkursie „Młody Mistrz Budownictwa”.

2018/2019:
- trzy awanse do Etapu Centralnego XXXII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, zdobycie tytułów Finalistów,
- drużynowe 1 miejsce na Śląsku w tejże Olimpiadzie.

Działalność innowacyjna

W ZSOT stosuje się ocenianie kształtujące. Polega ono na pozyskiwaniu przez nauczyciela i ucznia w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się, aby nauczyciel modyfikował dalsze nauczanie a uczeń otrzymywał informację zwrotną pomagającą mu się uczyć. Celem oceniania kształtującego jest pomaganie uczniom w uczeniu się, a nie realizowanie programu.