Baza dydaktyczna

Zespółu Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych w Lublińcu

Wybierz kafelek, by poznać naszą ofertę!

4 nowoczesne pracownie komputerowe z szerokopasmowym dostępem do Internetu, w tym pracownia grafiki Apple Macintosh

Specjalistyczne pracownie językowe i przedmiotowe wyposażone w 6 tablic multimedialnych

17 pracowni przedmiotowych ze stałym dostępem do Internetu

Pracownie zawodowe: mechaniczna, budowlana, hotelarska, pracownia do nauki projektowania architektonicznego i mechanicznego CAD/CAM

Sala gimnastyczna, siłownia, kompleks boisk zbudowany w ramach projektu "Moje Boisko - Orlik 2012"

Biblioteka z ok. 15 tys. woluminów z czytelnią i 12 stanowiskami komputerowymi dostępna od godz. 7.30

Gabinet pedagogów

Gabinet medycyny szkolnej

Studio radiowe

Kąciki rekreacyjne na każdym piętrze

Szafki dla uczniów

Dostęp do wi-fi na korytarzach

Nowoczesne pomoce dydaktyczne: rzutniki w prawie wszystkich klasach, wizualizer, kalkulatory graficzne

Wiosną i jesienią nauka w 'zielonej klasie"

Bufet

Czytaj więcej!