SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I PODRĘCZNIKÓW

Obowiązujący od roku szkolnego 2023/2024

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

Podręczniki dla klas pierwszych:

II Liceum Ogólnokształcące

Technik architektury krajobrazu

Technik budownictwa

Technik hotelarstwa

Technik informatyk

Technik mechanik

Technik logistyk

Podręczniki dla klas drugich:

II Liceum Ogólnokształcące

Technik budownictwa

Technik hotelarstwa

Technik informatyk

Technik mechanik

Technik logistyk

Technik architektury krajobrazu

Podręczniki dla klas trzecich:

II Liceum Ogólnokształcące

Technik hotelarstwa

Technik informatyk

Technik logistyk

Technik mechanik

Technik budownictwa

Technik teleinformatyk

Technik architektury krajobrazu

Podręczniki dla klas czwartych:

II Liceum Ogólnokształcące

Technik hotelarstwa

Technik informatyk

Technik logistyk

Technik budownictwa

Technik teleinformatyk

Technik mechanik

Podręczniki dla klas piątych:

Technik hotelarstwa

Technik informatyk

Technik logistyk

Technik architektury krajobrazu