SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I PODRĘCZNIKÓW

Obowiązujący od roku szkolnego 2021/2022

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

Podręczniki dla klas pierwszych:

II Liceum Ogólnokształcące

Technik architektury krajobrazu

Technik budownictwa

Technik hotelarstwa

Technik informatyk

Technik teleinformatyk

Technik mechanik

Technik logistyk

Podręczniki dla klas drugich:

II Liceum Ogólnokształcące

Technik budownictwa

Technik hotelarstwa

Technik informatyk

Technik teleinformatyk

Technik mechanik

Technik logistyk

Podręczniki dla klas trzecich po podstawówce:

II Liceum Ogólnokształcące

Technik architektury krajobrazu

Technik hotelarstwa

Technik informatyk

Technik logistyk

Podręczniki dla pozostałych klas (po gimnazjum):

II Liceum Ogólnokształcące

Technik budownictwa

Technik hotelarstwa

Technik informatyk

Technik mechanik

Technik logistyk