SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I PODRĘCZNIKÓW

Obowiązujący od roku szkolnego 2022/2023

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

Podręczniki dla klas pierwszych:

II Liceum Ogólnokształcące

Technik architektury krajobrazu

Technik budownictwa

Technik hotelarstwa

Technik informatyk

Technik mechanik

Technik logistyk

Podręczniki dla klas drugich:

II Liceum Ogólnokształcące

Technik budownictwa

Technik hotelarstwa

Technik informatyk

Technik teleinformatyk

Technik mechanik

Technik logistyk

Technik architektury krajobrazu

Podręczniki dla klas trzecich:

II Liceum Ogólnokształcące

Technik hotelarstwa

Technik informatyk

Technik logistyk

Technik mechanik

Technik budownictwa

Technik teleinformatyk

Podręczniki dla klas 4 (po podstawówce):

II Liceum Ogólnokształcące

Technik hotelarstwa

Technik informatyk

Technik logistyk

Technik architektury krajobrazu

Podręczniki dla klas 4 (po gimnazjum):

Technik hotelarstwa

Technik informatyk

Technik logistyk

Technik budownictwa