SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I PODRĘCZNIKÓW

Obowiązujący od roku szkolnego 2019/2020

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

Po szkole gimnazjalnej

II Liceum Ogólnokształcące

Technik budownictwa

Technik hotelarstwa

Technik informatyk

Technik logistyk

Po szkole podstawowej

II Liceum Ogólnokształcące

Technik architektury krajobrazu

Technik hotelarstwa

Technik informatyk

Technik logistyk

Pozostałe klasy

II Liceum Ogólnokształcące

Technik architektury krajobrazu

Technik budownictwa

Technik hotelarstwa

Technik informatyk

Technik mechanik

Technik logistyk