DORADZTWO ZAWODOWE


Wybierz swoją ścieżkę kariery edukacyjno-zawodowej

Zachęcamy Was drodzy uczniowie do korzystania z zakładki doradztwo zawodowe ,która jest odpowiedzią na Wasze zapotrzebowanie w zakresie informacji zawodowej. Rzeczywistość naszego życia obliguje szkołę do aktywnego przygotowania oraz uczestnictwa zawodowego młodzieży w zmieniającym się świecie.

Proponowane tutaj innowacyjne metody działań zawodoznawczych mają Wam pomóc określić swoje predyspozycje i zainteresowania, mocne i słabe strony. Nauczycie się kierować sobą, rozwijać swoje zdolności i szukać działań w których możecie się wykazać.

Zachęcamy do indywidualnych spotkań celem konsultacji i pomocy w wyborze swojej drogi edukacyjno- zawodowej.

Pedagodzy szkolni