ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA PROFILAKTYCZNE ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 19. ROKU ŻYCIA


W związku z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1078), Powiat Lubliniecki zawarł porozumienie z Prywatnym Centrum Medycznym Ako-Med s.c. w celu realizacji zapisów ww. ustawy. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest organizacja oraz udzielanie przez przychodnię świadczeń z zakresu:

1) świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,

2) profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Rodzice/opiekunowie indywidualnie zapisują swoje dzieci na wizyty stomatologiczne w placówce Ako-Med.
Przy pierwszej wizycie zakładana jest kartoteka stomatologiczna, wtedy również zostaną pobrane wszystkie niezbędne dane oraz zgody.