mLegitymacja


Czym jest mLegitymacja?

mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie. Identycznie jak papierowa legitymacja, mLegitymacja poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych. Jest także podstawą do otrzymania innych, przysługujących uczniom, zniżek. To możliwe dzięki umocowaniu prawnemu – jej wydawanie umożliwia obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Gdzie można z niej korzystać?

Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów. Nie tylko w trakcie kontroli biletów, ale także np. przy zakładaniu karty w bibliotece, czy zakupie biletów do kina.

Otrzymywanie i ważność

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji – z powodu np. uszkodzenia, niepoprawnego działania, czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.

Bezpieczeństwo

mLegitymację trudno podrobić. Można ją zweryfikować wizualnie – posiada takie zabezpieczenia jak hologram i animowana flaga. Dodatkowo, w przypadku wątpliwości, można wykorzystać ogólnodostępną aplikację mWeryfikator, która sprawdzi nie tylko autentyczność dokumentu, ale także fakt czy dokument nie został zastrzeżony w szkole (w przypadku np. zagubienia telefonu).

Aby uzyskać mlegitymację konieczne jest:

➜ wypełnienie i podpisanie przez pełnoletniego ucznia/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego podania (odnośnik na dole strony),

➜ dostarczenie do sekretariatu szkoły/przesłanie czytelnego skanu na adres mailowy: mlegitymacja@zsot.pl,

➜ przesłanie na adres mailowy: mlegitymacja@zsot.pl zdjęcia legitymacyjnego w formie cyfrowej.

UWAGA! aby zadziałała funkcjonalność mLegitymacji konieczne są poprawne wymiary zdjęcia, czyli: 496px (wysokość) i 354px (szerokość). Możliwe jest dodanie większego zdjęcia, w odpowiednich proporcjach, takie zdjęcie może jednak ulec zniekształceniu.

Zapraszamy!

Pliki do pobrania

Podanie Instrukcja obsługi Regulamin