STATYSTYKI ZDAWALNOŚCI

2021

Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2021 r.

wyniki-results-2021-zsot wyniki-results-2021-zsot wyniki-results-2021-zsot wyniki-results-2021-zsot wyniki-results-2021-zsot
2020
matura-2020-zsot matura-2020-zsot

Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2020 r.

wyniki-results-2020-zsot wyniki-results-2020-zsot wyniki-results-2020-zsot wyniki-results-2020-zsot wyniki-results-2020-zsot
2019
matura-2019-zsot matura-2019-zsot

Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2019 r.

wyniki-results-2019-zsot wyniki-results-2019-zsot wyniki-results-2019-zsot wyniki-results-2019-zsot wyniki-results-2019-zsot wyniki-results-2019-zsot wyniki-results-2019-zsot wyniki-results-2019-zsot wyniki-results-2019-zsot wyniki-results-2019-zsot wyniki-results-2019-zsot wyniki-results-2019-zsot
2018
matura-2018-zsot matura-2018-zsot

Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2018 r.

Czerwiec

wyniki-results-2018-zsot wyniki-results-2018-zsot wyniki-results-2018-zsot wyniki-results-2018-zsot wyniki-results-2018-zsot

Styczeń

wyniki-results-2018-zsot wyniki-results-2018-zsot wyniki-results-2018-zsot wyniki-results-2018-zsot wyniki-results-2018-zsot
2017
matura-2017-zsot matura-2017-zsot

Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2017 r.

Czerwiec

Styczeń

2016

Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2016 r.

Czerwiec

Styczeń

2015

Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2015 r. (nowy egzamin)

Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2015 r. (stary egzamin)

Dane statystyczne wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikację B.18. w zawodzie technik budownictwa – sesja styczeń 2015

Część pisemna Część praktyczna
Średni wynik Wynik najniższy Wynik najwyższy Mediana Średni wynik Wynik najniższy Wynik najwyższy Mediana
74,10% 58% 93% 83% 95,61% 79% 100% 100%