Projekty

Nasza szkoła bierze czynny udział w wielu międzynarodowych projektach. Na tej stronie dowiesz się trochę więcej o nich.

Staż w Niemczech - sukces na rynku pracy

Cele projektu:

  • odbycie 2-tygodniowej praktyki w Niemczech przez 25 uczniów ZSOT kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik mechanik, technik architektury krajobrazu
  • zwiększenie liczby absolwentów kontynuujących naukę na studiach technicznych i zdanie egzaminu zawodowego na wyższym poziomie
  • wykonywanie zadań praktycznych, szukanie rozwiązań dla pojawiających się problemów oraz opanowanie umiejętności podejmowania decyzji odnośnie zastosowania optymalnych technik pracy
  • pogłębienie wiedzy na temat życia i kultury w kraju organizującym praktykę
  • doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w zakresie terminologii technicznej. Praktyki prowadzone są w języku angielskim

Więcej informacji

Erasmus+ Window to the European Union Guidebook about Germany, Poland, Iceland and Turkey

Jako szkoła jednego z czterech krajów partnerskich (oprócz Polski są nimi Niemcy, Islandia oraz Turcja) uczestniczymy w projekcie Erasmus+.

Istotą projektu jest pochylenie się w kolejnych fazach nad następującymi tematami:

  1. Pełnoletniość, prawa i obowiązki. Formy spędzania czasu wolnego przez młodych ludzi.
  2. System szkolnictwa.
  3. Najważniejsze święta narodowe i religijne.

Produkty wypracowane w projekcie dostępne są na stronie internetowej: erasmus.zsot.lubliniec.pl

Głównym produktem będzie przewodnik po krajach partnerskich z uwzględnieniem miejsc i produktów wypracowanych w każdej fazie projektu.

Poznajemy najnowsze trendy w hotelarstwie

Projekt Nr 2018-1-PL01-KA102-048094 dofinansowany na zasadach programu Erasmus+ ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Czas realizacji projektu to okres pomiędzy 3.09.2018 r. a 31.08.2020 r. Miejscem realizacji staż będzie Hotel "Elias Beach" w Limassol (na Cyprze). Nasi uczniowie będą mieli okazję zostać pracownikami hotelu, a doświadczenie zawodowe zdobędą w kilku restauracjach znajdujących się terenie ogromnego obiektu. Hotel słynie również z świetnie urządzonych sal bankietowych czy konferecyjnych, które zostały dostosowane do imprez na skalę międzynarodową takie jak zjazdy, szkolenia, sympozja.

W projekcie uczestniczyć będzie 16 uczniów klas III i IV technikum hotelarskiego.

Projekt przewiduje również wyjazd 16 uczniów klas II, III, a także IV technikum hotelarskiego na Maltę, gdzie w prestiżowych hotelach np. ,,Paradise Bay Resort'' czy ,,Kempinski'' będą mogli poznać tajniki pracy w swoim zawodzie.

Więcej informacji

Staże zagraniczne jako kolejny krok do kariery

ZSO-T w Lublińcu ma duże tradycje w przygotowywaniu realizacji projektów unijnych. Od lat współpracujemy z rzetelnymi partnerami z Cypru i Malty. W ramach niniejszego projektu planujemy wysłać do nich trzy 16-osobowe grupy uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa. Będą oni odbywać staże w Hotelu "Elias Beach" w Limassol na Cyprze oraz hotelu "Labranda Riviera Resort&spa" w miejscowości Mellieha na Malcie.

Celem projektu jest zdobycie kierunkowych umiejętności zawodowych podczas staży w firmach działających w branży hotelarsko-turystycznej. Celem projektu jest również rozwój zawodowy uczestników przez zdobycie doświadczenia warsztatowego za granicą oraz ich rozwój osobisty, doskonalenie językowe, poszerzenie horyzontów światopoglądowych, poznanie kultury na Cyprze i Malcie, co zwiększy ich mobilność zarówno na krajowym jak i europejskim rynku pracy.

Więcej informacji

Inne projekty

ZSOT posiada o wiele bogatszą historię uczestniczenia w różnych projektach. Przeczytać można o nich wybierając odpowiednią pozycję w menu.