Odwiedź stronę główną naszej szkoły!

Dlaczego my?

TECHNIK TELEINFORMATYK to zawód, który łączy w sobie elementy elektroniki, informatyki i telekomunikacji. Kierunek ten kształci specjalistów, którzy bez trudności poruszają się w tematyce projektowania lokalnych sieci komputerowych i techniki światłowodowej, konfiguracji urządzeń sieciowych przewodowych i bezprzewodowych, konfiguracji central telefonicznych, budowie instalacji okablowania teleinformatycznego czy administrowania systemami Windows i Linux. Pracodawcy ciągle poszukują absolwentów tego zawodu, gdyż dzięki wszechstronnej wiedzy z dziedziny nowych technologii sieciowych i komputerowych zapewniają oni ciągłość pracy systemów komputerowych i oprogramowania. Technicy teleinformatycy mogą wykonywać prace na stanowiskach: monterów i wykonawców urządzeń i sieci teleinformatycznych, konserwatorów i serwisantów urządzeń komputerowych i systemów teleinformatycznych, sprzedawców sprzętu i usług komputerowych, projektantów i administratorów sieci komputerowych, a także techników ds. utrzymania sieci komputerowych i zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

Odwiedź ZSOT

Absolwenci technikum teleinformatycznego znajdują zatrudnienie między innymi w takich działach gospodarki jak:

 • firmy świadczące usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne,
 • zakłady przemysłowe przy administracji i rozbudowie sieci komputerowych,
 • firmy, w których teleinformatyk będzie zajmował się administracją sieciowych systemów operacyjnych,
 • serwisy sprzętu komputerowego i teleinformatycznego,
 • salony sprzedaży komputerów i telefonów komórkowych,
 • firmy świadcząc usługi dostępu do Internetu oraz telewizji kablowej,
 • firmy specjalizujące się w montażu okablowania sieciowego i sprzętu sieciowego.

Absolwent może pracować praktycznie w każdym przedsiębiorstwie, które wymaga obsługi i zarządzania systemami komputerowymi i sieciami teleinformatycznymi. Poza tym może pracować też w firmach świadczących usługi w zakresie telekomunikacji i teleinformatyki, projektując i wdrażając nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne, także w zakładach montujących, sprzedających i serwisujących urządzenia komputerowe i sieciowe. Dzięki dobrze dobranym przedmiotom rozszerzonym może także podjąć studia na wszystkich kierunkach politechnicznych.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu wszystkich egzaminów zewnętrznych absolwent otrzymuje:

 • dwa świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
 • świadectwo ukończenia szkoły potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego i możliwość dalszego kształcenia w szkołach policealnych,
 • dyplom technika,
 • dokument Europass w języku angielskim umożliwiający pracę w zawodzie we wszystkich krajach europejskich,
 • świadectwo maturalne umożliwiające wstęp na studia.

Kandydat do zawodu technika teleinformatyka powinien być człowiekiem z pasją. Teleinformatyka, choć opiera się na ścisłej wiedzy, wymaga zdolności projektowania i wyobraźni. Idealny kandydat powinien mieć zapał do nauki i nieustanny kontakt z nowinkami technicznymi. Powinien przygotować się na konieczność stałego doskonalenia i dokształcania, gdyż branża rozwija się bardzo dynamicznie.Wysoko ceniona jest zdolność samodzielnego myślenia i uzdolnienia w zakresie przedmiotów ścisłych. Teleinformatyk działa twórczo, samodzielnie podejmuje decyzje i nieustannie doskonali swoje umiejętności. Wymagana jest także podstawowa znajomość języka angielskiego.

Kwalifikacje:

 • K1 Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi (egzamin pod koniec II półrocza 3 klasy),
 • K2 Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi (egzamin pod koniec I półrocza 5 klasy).

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

 • informatyka,
 • matematyka.

Języki obce:

 • pierwszy język: angielski,
 • drugi język obcy do wyboru: niemiecki/francuski/rosyjski (o powstaniu grupy językowej decyduje ilość uczniów deklarujących jego naukę – min. 16 osób).

Przedmiot realizowany w klasie I technikum

Spośród przedmiotów dodatkowych oferowanych w ramowym planie nauczania szkoła wybiera nauczanie plastyki. Zadaniem przedmiotu jest poszerzenie kompetencji uczniów w zakresie szeroko pojętych umiejętności plastycznych, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, a także rozwijanie wrażliwości estetycznej, co wydaje się być szczególnie przydatne dla uczniów, od których wymaga się twórczej wyobraźni.

Zasady rekrutacji

Wynik z egzaminu ósmoklasisty Punkty (maks. 100)

z języka polskiego

z matematyki

100% x 0,35 = 35 pkt

z języka obcego nowożytnego

100% x 0,30 = 30 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej Punkty (maks. 100)

Świadectwo z wyróżnieniem

7 punktów

Przedmioty na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Punkty za oceny z przedmiotów (maks. 4 x 18 punktów)

Język polski

Matematyka

Dwa przedmioty wybrane spośród:

 • język obcy,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • geografia
 • historia
 • fizyka
 • chemia
 • biologia
 • informatyka

Dopuszczający – 2 pkt

Dostateczny – 8 pkt

Dobry – 14 pkt

Bardzo dobry – 17 pkt

Celujący – 18 pkt

Osiągnięcia w olimpiadach, zawodach i konkursach (wymienione na świadectwie)

Maks. 18 punktów

Stałe zaangażowanie się w pracę społeczną (uwzględnione na świadectwie)

3 punkty

Baza dydaktyczna szkoły

W naszej szkole uczniowie korzystają z 5 pracowni komputerowych, w których znajduje się ponad 60 nowoczesnych komputerów. Uczniowie uczą się zawodu, troszcząc się pod nadzorem nauczyciela o stan techniczny sprzętu i sieci teleinformatycznej w szkole w ramach zajęć zawodowych. W 2018 r. strona internetowa szkoły została w całości zaprojektowana i stworzona przez uczniów technikum informatycznego, którzy ją samodzielnie administrują. W 2019 r. oddano do użytku nowo dobudowaną część wyposażoną w pracowanie zawodowe, obecnie trwa zakup sprzętu i oprogramowanie dla potrzeb zawodu teleinformatyka.

Ponadto w szkole istnieje możliwość skorzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu. Działa dziennik elektroniczny. Wszystkie pracownie – zawodowe i ogólnokształcące wyposażone są w komputery podłączone do sieci. Szkoła posiada bibliotekę z bogatym księgozbiorem oraz czytelnię wyposażoną w 12 stanowisk komputerowych, drukarki i skanery. Sale i korytarze są estetyczne i nowocześnie zaaranżowane. Na wszystkich korytarzach wydzielone są strefy do odpoczynku, ponieważ w szkole dba się o dobrą atmosferę i komfort nauki.

Baza dydaktyczna ZSOT
Baza dydaktyczna ZSOT

Współpraca jest dla nas ważna!

Praktyki

Szkoła współpracuje z renomowanymi firmami informatycznymi oraz instytucjami znajdującymi się na terenie powiatu, w których wykonuje się zadania związane z szeroko pojętą informatyką pod nadzorem wykwalifikowanych specjalistów w branży. Praktyka zawodowa organizowana jest przez kierownika szkolenia praktycznego. Szkoła zapewnia także możliwość odbycia praktyki w przedsiębiorstwie wskazanym przez ucznia.

Współpraca

Wraz z partnerami, najlepszymi firmami informatycznymi w powiecie lublinieckim, szkoła wykształciła od początków swojej działalności w tej branży setki specjalistów, którzy stale podnoszą jej renomę na lokalnym (i nie tylko) rynku pracy. Do obecnych, wieloletnich partnerów szkoły należą:

 • Ejot Ciasna
 • EthosEnergy (TurboCare) Lubliniec
 • FHUP Acces Net - Rafał Pomajda Lubliniec
 • Gminne Centrum Kultury i Informacji Koszęcin
 • GO Automatics Bytom
 • KCA Lubliniec
 • Meblonowak Dobrodzień
 • Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna Lubliniec
 • Powiatowy Urząd Pracy Lubliniec
 • Soft Serwis Kochanowice
 • Tercom- T.Obrzód Lubliniec
 • Urząd Gminy Ciasna
 • Urząd Gminy Kochanowice
 • Urząd Miasta Dobrodzień
 • W.B. Projekt, Wojciech Bukalski Lubliniec
 • WPHU “Matrix” Krzysztof Sośniak Lubliniec
 • Zakłady “Lentex” S.A. Lubliniec

Praktyki zagraniczne

W Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych realizowane są projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki którym od 2011r. uczniowie technikum informatycznego mogą odbywać miesięczną praktykę za granicą, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów z tytułu podróży, utrzymania, ubezpieczenia, szkolenia językowego, a nawet kieszonkowego. Młodzież z ZSOT siedmiokrotnie wyjeżdżała do Niemiec i Hiszpanii. Chętni uczniowie doskonalili swoje umiejętności praktyczne według najwyższych, europejskich standardów w ramach projektów: „Administrowanie sieciami komputerowymi – jak to robią w Niemczech” 2011 - 2012 „Administrowanie sieciami komputerowymi – jak to robią w Niemczech” 2011 - 2012, „Niemiecka technologia, wiedza i praktyka dla polskich uczniów – informatyków i mechaników” w 2013 - 2014, „Hiszpańska technologia, wiedza i praktyka dla polskich uczniów - informatyków i architektów krajobrazu" – 2015 – 2016, „Staże zawodowe w Niemczech dla informatyków i mechaników ze Śląska” 2017- 2018.

Obecnie trwa projekt „Staż w Niemczech – sukces na rynku pracy”, kolejna grupa przygotowuje się do 2-tygodniowego stażu w Niemczech. Trwają również przygotowania do realizacji następnego projektu na lata 2019/20. Szkoła przygotowuje projekt staży zagranicznych „Staż zawodowy w Niemczech dla logistyków i informatyków ze Śląska”. Podpisany został list intencyjny, ustalono zasady rekrutacji, program zajęć i zakres umiejętności, jakie posiąść będą musieli uczniowie oddelegowani na zajęcia praktyczne odbywane w Niemczech.

Wyniki egzaminów technikum informatycznego, na bazie którego powstaje nowa specjalność teleinformatyczna:

2018 r.

Wyniki e12 2018 Wyniki e13 2018 Wyniki e14 2018

2017 r.

Wyniki e12 2017 Wyniki e13 2017 Wyniki e14 2017

2016 r.

Wyniki e12 2016 Wyniki e13 2016 Wyniki e14 2016

2015 r.

Wyniki starej formy egzaminu z 2015 roku Wyniki e12 2015 Wyniki e13 2015

Konkursy i olimpiady technikum informatycznego, na bazie którego powstaje nowa specjalność teleinformatyczna:

Uczniowie technikum informatycznego odnoszą liczne sukcesy nie tylko w konkursach związanych z informatyką, ale także z wszystkimi przedmiotami ścisłymi, szczególnie matematyką (kwalifikacja do zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej w 2020r). Spośród licznych konkursów wykorzystujących umiejętności zawodowe najbardziej prestiżowy wydaje się udział w finale ogólnopolskiego konkursu ELEKTRYZUJĄCA PASJA w 2017r. Wśród licznych sukcesów uczniów technikum informatycznego są również zwycięstwa w Mistrzostwach Polski w e-sporcie w Siemianowicach Śląskich i 2 miejsce w miejsce w Mistrzostwach Polski Szkół w e-sporcie w Oławie w 2017r., Mistrzostwo Polski podczas LG Mistrzostw Polski Szkół w E-sporcie, Kraków 2019r., "Klawiaturowe Wyzwanie Interinfo Polska" – III miejsce w konkursie drużynowym.

Klasy technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych wypracowują wysoką pozycję szkoły w rankingu Perspektyw, zdobywając od lat prestiżowe miejsca i tytuły. W roku 2019 5 miejsce na Śląsku i 33 w Polsce, w 2020 8 miejsce na Śląsku i 55 w Polsce, otrzymują Tytuł „Złotej Szkoły”.

Projekty zagraniczne realizowane z funduszy unijnych

W Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych realizowane są projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki którym od 2011r. uczniowie technikum informatycznego mogą odbywać miesięczną praktykę za granicą, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów z tytułu podróży, utrzymania, ubezpieczenia, szkolenia językowego, a nawet kieszonkowego. Młodzież z ZSOT siedmiokrotniewyjeżdżała do Niemiec i Hiszpanii. Chętni uczniowie doskonalili swoje umiejętności praktyczne według najwyższych, europejskich standardów w ramach projektów: „Administrowanie sieciami komputerowymi – jak to robią w Niemczech” 2011- 2012, „Niemiecka technologia, wiedza i praktyka dla polskich uczniów – informatyków i mechaników” w 2013 - 2014, „Hiszpańska technologia, wiedza i praktyka dla polskich uczniów - informatyków i architektów krajobrazu"– 2015 – 2016, „Staże zawodowe w Niemczech dla informatyków i mechaników ze Śląska” 2017- 2018, „Staż w Niemczech – sukces na rynku pracy”- 2019. Szkoła przygotowuje projekt staży zagranicznych „Staż zawodowy w Niemczech dla logistyków i informatyków ze Śląska”.

Szkoła ma bogatą tradycję w organizowaniu projektów zagranicznych. Dużym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy do szkoły partnerskiej w New Delhi w Indiach. Nauczyciele przygotowujący wniosek w ramach Erasmusa+ kontynuują partnerstwo z placówkami w Turcji, Niemczech i Islandii oraz – co jest nowością w ZSOT – w Estonii. Ponadto uczniowie wszystkich klas wyjeżdżają na atrakcyjne wycieczki zagraniczne, ostatnie odbyły się do Włoch i Irlandii.

Działalność innowacyjna

W ZSOT stosuje się ocenianie kształtujące. Polega ono na pozyskiwaniu przez nauczyciela i ucznia w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się, aby nauczyciel modyfikował dalsze nauczanie a uczeń otrzymywał informację zwrotną pomagającą mu się uczyć. Celem oceniania kształtującego jest pomaganie uczniom w uczeniu się, a nie realizowanie programu.