POLITYKA PRYWATNOŚCI


Polityka prywatności dotycząca treści zamieszczanych na stronie ZSOT w Lublińcu, wykorzystywania plików cookies, przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji elektronicznej oraz w mediach społecznościowych.

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu (dalej ZSOT) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie zsot.lubliniec.pl. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników strony ZSOT. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

- publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika),

- nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,

- czas nadejścia zapytania,

- pierwszy wiersz żądania HTTP,

- kod odpowiedzi HTTP,

- liczbę wysłanych przez serwer bajtów,

- adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony ZSOT nastąpiło przez odnośnik,

- informacje o przeglądarce użytkownika,

- informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę ZSOT. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią ZSOT. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Statystyki korzystania z usług

W celu poprawy jakości, ZSOT przetwarza informacje statystyczne dotyczące:

- korzystania ze Strony, w tym informacje o sesji, numerze IP, ilości spędzonego czasu na poszczególnych podstronach, korzystania z poszczególnych funkcjonalności usług, informacji o urządzeniu i przeglądarce internetowej,

- korzystania z formularza kontaktowego online,

- plików cookies lub innych podobnych technologii.

Mechanizm cookies na stronach internetowych ZSOT

Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwis. Pliki cookies stosowane na stronie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

wszystkoociasteczkach.pl

Odnośniki do innych stron

Strona ZSOT zawiera odnośniki do innych stron WWW, w tym Facebook, Youtube, E-Dziennik. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu internetowego ZSOT.

Usługi świadczone drogą elektroniczną - formularz kontaktowy online

Udzielenie odpowiedzi, załatwienie sprawy treść korespondencji oraz informacje o kontakcie przetwarzane są przez czas niezbędny do załatwienia sprawy użytkownika, w tym do przesłania informacji marketingowych o wybranych usługach.

Przetwarzanie danych osobowych zawartych w korespondencji elektronicznej

ZSOT przetwarza informacje kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji e-mailowej, zawarte w treści tej korespondencji, w celu:

- umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami,

- dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami, innymi osobami,

- przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej, np. skarg, reklamacji, innych wniosków,

- ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Działania marketingowe i PR administratora

Na stronie internetowej ZSOT może zamieszczać informacje marketingowe o imprezach, które organizuje lub w których bierze udział.

Administrator ujawnia dane osobowe użytkowników wyłącznie podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji usług na rzecz administratora, takich jak hostingu, usługi IT, usług prawnych i doradczych.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.