Odwiedź stronę główną naszej szkoły!

Dlaczego my?

TECHNIK INFORMATYK

To ciekawy, twórczy, prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód dla ludzi dynamicznych i pelnych pomysłowości. To także zawód poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy w różnych gałęziach gospodarki, a z każdym rokiem przed absolwentami otwierają się coraz to nowe możliwości. Uczniowie poznają zarządzanie systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi, zasady doboru, montażu i konfiguracji podzespołów systemów komputerowych, a także sprzętu i okablowania sieciowego. Uczeń II uczy się również tworzenia dynamicznych witryn internetowych, poznaje zasady tworzenia i zarządzania bazami danych, jak również tworzy aplikacje internetowe współpracujące z bazami danych. Ucząc się informatyki w zakresie rozszerzonym, uczeń poznaje techniki programowania aplikacji desktopowych oraz mobilnych, a także rozszerza swą wiedzę w zakresie związanym z zapewnianiem ochrony w obszarze cyberprzestrzeni. Poznaje sposoby ochrony przestrzeni przetwarzania informacji oraz zachodzących interakcji w sieciach teleinformatycznych.

Zostań technikiem!

Absolwenci technikum informatycznego znajdują zatrudnienie między innymi w takich działach gospodarki jak:
 • 1
  punkty serwisowe (montaż, modernizacja i naprawa komputerów, odzyskiwanie danych),
 • 2
  działy obsługi informatycznej każdej firmy,
 • 3
  obsługa i administrowanie sieci komputerowych,
 • 4
  działy obsługi graficznej wydawnictw,
 • 5
  działy obsługi marketingowej i reklamowej firm,
 • 6
  własna działalność gospodarcza w zakresie usług informatycznych, projektowania i administrowania stron www,
 • 7
  sklepy komputerowe, dystrybucja sprzętu komputerowego i oprogramowania.
 • 8
  firmy, których działalność polega na zapewnianiu bezpieczeństwa biznesu, sieci zasobów cyfrowych, procesów i działań w systemach informatycznych np. centrach danych, korporacjach, nowoczesnych firmach i przedsiębiorstwach różnych branż, bankach oraz instytucjach informatycznych i telekomunikacyjnych,
Messege.png
Absolwent po ukończeniu szkoły i zdaniu wszystkich egzaminów zewnętrznych otrzymuje:
 • 1
  dwa świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
 • 2
  świadectwo ukończenia szkoły potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego i możliwość dalszego kształcenia w szkołach policealnych,
 • 3
  dyplom technika,
 • 4
  dokument Europass w języku angielskim umożliwiający pracę w zawodzie we wszystkich krajach europejskich,
 • 5
  świadectwo maturalne umożliwiające wstęp na studia.

Rekrutacja

Kandydat do zawodu technika informatyka powinien być człowiekiem z pasją. Informatyka, choć opiera się na ścisłej wiedzy, wymaga zdolności projektowania i wyobraźni. Idealny kandydat powinien mieć zapał do nauki i nieustanny kontakt z nowinkami technicznymi. Powinien przygotować się na konieczność stałego doskonalenia i dokształcania, gdyż branża rozwija się bardzo dynamicznie. Wysoko ceniona jest zdolność samodzielnego myślenia i uzdolnienia w zakresie przedmiotów ścisłych. Informatyk działa twórczo, samodzielnie podejmuje decyzje i nieustannie doskonali swoje umiejętności. Kandydata powinna fascynować złożoność systemów informatycznych, powinien mieć umysł analityczny i świadomość konieczności nieustannego ulepszania zabezpieczeń systemów, połączeń i danych. Przyszły informatyk powinien zgłębiać zarówno techniczne aspekty pracy specjalisty od cyberbezpieczeństwa, jak i prawne, etyczne oraz matematyczne zagadnienia związane z tym tematem. Wymagana jest także podstawowa znajomość języka angielskiego. Nauka tego języka obejmuje język angielski zawodowy.

Kwalifikacje

 • K1 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci - egzamin odbywa się pod koniec II semestru klasy trzeciej.
 • K2 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych - egzamin odbywa się pod koniec I semestru klasy czwartej.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym

 • Matematyka
 • Informatyka

Języki obce

Pierwszy język:

 • angielski

Drugi język obcy do wyboru:

 • niemiecki
 • francuski
 • rosyjski

(o powstaniu grupy językowej decyduje ilość uczniów deklarujących jego naukę - min. 16 osób)

Przedmiot realizowaly w klasie I technikum

Spośród przedmiotów dodatkowych oferowanych w ramowym planie nauczania szkoła wybiera nauczanie plastyki. Zadaniem przedmiotu jest poszerzenie kompetencji uczniów w zakresie szeroko pojętych umiejętności plastycznych, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, a także rozwijanie wrażliwości estetycznej, co wydaje się być szczególnie przydatne dla uczniów, od których wymaga się twórczej wyobraźni.

Zasady rekrutacji

Wynik z egzaminu ósmoklasisty Punkty (maks. 100)

z języka polskiego, matematyki

100% x 0,35 = 35 pkt

z języka obcego nowożytnego

100% x 0,30 = 30 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej Punkty (maks. 100)

Świadectwo z wyróżnieniem

7 punktów

Przedmioty na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Punkty za oceny z przedmiotów (maks. 4 x 18 punktów)

Język polski

Matematyka

Dwa przedmioty wybrane spośród:

 • język obcy,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • geografia
 • historia
 • fizyka
 • chemia
 • biologia
 • informatyka

Dopuszczający – 2 pkt

Dostateczny – 8 pkt

Dobry – 14 pkt

Bardzo dobry – 17 pkt

Celujący – 18 pkt

Osiągnięcia w olimpiadach, zawodach i konkursach (wymienione na świadectwie)

Maks. 18 punktów

Stałe zaangażowanie się w pracę społeczną (uwzględnione na świadectwie)

3 punkty

Baza dydaktyczna szkoły

W naszej szkole uczniowie korzystają z 6 pracowni komputerowych, w których znajduje się ponad 90 nowoczesnych komputerów. W ramach nauki multimediów uczniowie zapoznają się z obsługą programów do obróbki grafiki rastrowej i wektorowej, programów do projektowania i obróbki animacji i filmów, poznają współczesne techniki multimedialne. Zajmują się również projektowaniem witryn internetowych z wykorzystaniem PHP, JavaScript, CSS. Uczniowie uczą się obsługi takich programów jak: Corell Draw, GIMP i wielu innych. Na językach programowania korzystają z C++, Python, Java. Uczniowie uczą się zawodu, troszcząc się pod nadzorem nauczyciela o stan techniczny sprzętu szkolnego w ramach zajęć zawodowych.

Ponadto w szkole istnieje możliwość skorzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu. Działa dziennik elektroniczny. Wszystkie pracownie – zawodowe i ogólnokształcące wyposażone są w komputery podłączone do sieci. Szkoła posiada bibliotekę z bogatym księgozbiorem oraz czytelnię wyposażoną w 12 stanowisk komputerowych, drukarki i skanery. W 2018r. strona internetowa szkoły została w całości zaprojektowana i stworzona przez uczniów technikum informatycznego, którzy ją samodzielnie administrują. W 2019r. oddano do użytku nowo dobudowaną część wyposażoną w pracowanie zawodowe. Sale i korytarze są estetyczne i nowocześnie zaaranżowane. Na wszystkich korytarzach wydzielone są strefy do odpoczynku, ponieważ w szkole dba się o dobrą atmosferę i komfort nauki. W roku 2019 oddana została nowo dobudowana część szkoły z pracowniami zawodowymi, a w roku 2020 budynek poddano termomodernizacji.

Współpraca jest dla nas ważna!

Praktyki

Szkoła współpracuje z renomowanymi firmami informatycznymi oraz instytucjami znajdującymi się na terenie powiatu, w których wykonuje się zadania związane z szeroko pojętą informatyką pod nadzorem wykwalifikowanych specjalistów w branży. Praktyka zawodowa  organizowana jest przez kierownika szkolenia praktycznego. Szkoła zapewnia także możliwość odbycia praktyki w przedsiębiorstwie wskazanym przez ucznia.

W Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych realizowane są projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki którym od 2011r. uczniowie technikum informatycznego mogą odbywać miesięczną praktykę za granicą, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów z tytułu podróży, utrzymania, ubezpieczenia, szkolenia językowego, a nawet kieszonkowego. Młodzież z ZSOT siedmiokrotnie wyjeżdżała do Niemiec i Hiszpanii. Chętni uczniowie doskonalili swoje umiejętności praktyczne według najwyższych, europejskich standardów w ramach projektów: „Administrowanie sieciami komputerowymi – jak to robią w Niemczech” 2011 - 2012, „Niemiecka technologia, wiedza i praktyka dla polskich uczniów – informatyków i mechaników” w 2013 - 2014, „Hiszpańska technologia, wiedza i praktyka dla polskich uczniów - informatyków i architektów krajobrazu" – 2015 – 2016, „Staże zawodowe w Niemczech dla informatyków i mechaników ze Śląska” 2017- 2018. „Staż w Niemczech – sukces na rynku pracy”- 2019. Obecnie szkoła przygotowuje kolejny projekt staży dla informatyków w Niemczech.

Współpraca międzynarodowa

Szkoła ma bogatą tradycję w organizowaniu projektów zagranicznych. Dużym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy do szkoły partnerskiej w New Delhi w Indiach (ostatni wyjazd w 2020r.). Nauczyciele przygotowujący wniosek w ramach Erasmusa+ kontynuują partnerstwo z placówkami w Turcji, Niemczech i Islandii oraz – co jest nowością w ZSOT – w Estonii. Ponadto uczniowie wszystkich klas wyjeżdżają na atrakcyjne wycieczki zagraniczne, ostatnio odbyły się do Włoch i Irlandii.

Współpraca

Wraz z partnerami, najlepszymi firmami informatycznymi w powiecie lublinieckim, szkoła wykształciła od początków swojej działalności w tej branży setki specjalistów, którzy stale podnoszą jej renomę na lokalnym (i nie tylko) rynku pracy. Do obecnych, wieloletnich partnerów szkoły należą:

 • Ejot Ciasna
 • EthosEnergy (TurboCare) Lubliniec
 • GO Automatics Bytom
 • KCA Lubliniec
 • Meblonowak Dobrodzień
 • Tercom- T.Obrzód Lubliniec
 • Urząd Gminy Ciasna
 • Urząd Miasta Dobrodzień
 • Zakłady “Lentex” S.A. Lubliniec
 • EUROBOX Lubliniec
 • DaGama Lubliniec
 • DEXON Lubliniec
 • PRO4IT Lubliniec
 • Wojewódzki Szpital Neuropsychiatrczny im. E.Cyrana Lubliniec
 • Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” Koszęcin

Podejmujemy również i bardzo cenimy sobie współpracę z naszymi absolwentami, którzy utrzymują z nami ciepłe relacje przez wiele lat po skończeniu szkoły. Wielu z nich, prowadząc obecnie własne przedsiębiorstwa, wspiera kształcenie zawodowe uczniów technikum mechanicznego, przekazując nabytą w szkole wiedzę następnym pokoleniom.

Sukcesy i osiągnięcia naszych uczniów

2020 r.

Wyniki EE08 2020 Wyniki E14 2020

2019 r.

Wyniki E13 2019 Wyniki E14 2019

2018 r.

Wyniki E12 2018 Wyniki E13 2018 Wyniki E14 2018

2017 r.

Wyniki E12 2017 Wyniki E13 2017 Wyniki E14 2017

Osiągnięcia naszych uczniów w konkursach i olimpiadach

W 2022r. Technikum nr 2 w Lublińcu, w którego skład wchodzą uczniowie technikum informatycznego otrzymało tytuł Złotej Szkoły i uplasowało się na 6 miejscu na Śląsku w rankingu Pespektyw, przy czym prestiżowe miejsca Szkoła zajmuje w tym rankingu już od 2013r. Ranking, oceniając placówkę, bierze pod uwagę wyniki egzaminów zewnętrznych (egzaminy zawodowe, matury) oraz sukcesy w ogólnokrajowych olimpiadach i konkursach.

Uczniowie technikum informatycznego odnoszą liczne sukcesy nie tylko w konkursach związanych z informatyką, ale także z wszystkimi przedmiotami ścisłymi, szczególnie matematyką (kwalifikacja do zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej w 2020r). Spośród licznych konkursów wykorzystujących umiejętności zawodowe najbardziej prestiżowy wydaje się udział w finale ogólnopolskiego konkursu ELEKTRYZUJĄCA PASJA w 2017r., ale także stworzenie obecnie funkcjonującej strony internetowej, która jest wizytówką szkoły. Jej autorami są uczniowie kl. 2 TI z 2017-2018r. Wśród licznych sukcesów uczniów technikum informatycznego są również zwycięstwa w Mistrzostwach Polski w e-sporcie w Siemianowicach Śląskich i 2 miejsce w miejsce w Mistrzostwach Polski Szkół w E-sporcie w Oławie w 2017r., Mistrzostwo Polski podczas LG Mistrzostw Polski Szkół w E-sporcie, Kraków 2019r., "Klawiaturowe Wyzwanie Interinfo Polska" – III miejsce w konkursie drużynowym. W 2021r. 3 miejsce w etapie wojewódzkim w Ogólnopolskiej Olimpiadzie ZUS i kwalifikacje do etapu wojewódzkiego w konkursie "Przedsiębiorczy na rynku finansowym", zaś w 2022r. trzech uczniów dostało się do finału XVII-go Śląskiego Konkursu Matematycznego i finału Szkolnych Mistrzostw Managerów 4.

Klasy technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych wypracowują wysoką pozycję szkoły w rankingu Perspektyw, zdobywając od lat prestiżowe miejsca i tytuły. W roku 2019 5 miejsce na Śląsku i 33 w Polsce, w 2020 8 miejsce na Śląsku i 55 w Polsce, otrzymują Tytuł „Złotej Szkoły”.

Działalność innowacyjna

W ZSOT stosuje się ocenianie kształtujące. Polega ono na pozyskiwaniu przez nauczyciela i ucznia w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się, aby nauczyciel modyfikował dalsze nauczanie a uczeń otrzymywał informację zwrotną pomagającą mu się uczyć. Celem oceniania kształtującego jest pomaganie uczniom w uczeniu się, dlatego nauczyciele odchodzą od wystawiania ocen.