KALENDARZ NA ROK SZKOLNY 2023/2024 W ZSOT


   

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2023 r.

Ferie zimowe

29 stycznia - 11 lutego 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca - 2 kwietnia 2024 r.

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

26 kwietnia 2024 r.

Egzamin maturalny

7 - 24 maja 2024 r.

Egzamin zawodowy

9 stycznia - 20 stycznia 2024 r.

Egzamin zawodowy

3 - 19 czerwca 2024 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

(w tych dniach szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych)

10 stycznia 2024 r. – egzamin zawodowy

18 kwietnia 2024 r. – Dzień Otwarty ZSOT

2 maja 2024r. – czwartek między 1 i 3 maja

6 maja 2024r. – poniedziałek przed maturami

7 maja 2024 r. – matura z j. polskiego pp

8 maja 2024 r. – matura z matematyki

9 maja 2024 r. – matura z j. angielskiego pp

13 maja 2024 r. – matura z j. angielskiego pr

4 czerwca 2024 r. – egzamin zawodowy

31 maja 2024 r. – piątek po Bożym Ciele

Dni wolne od nauki

1 listopada 2023 r. – środa

11 listopada 2023 r. – sobota

6 stycznia 2024 r. – sobota

1 maja 2024 r. – środa

3 maja 2024 r. – piątek

30 maja 2024 r. - czwartek (Boże Ciało)

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

21 czerwca 2024 r.

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.