Odwiedź stronę główną naszej szkoły!

Dlaczego my?

W ostatnich latach obserwuje się wzmożone zapotrzebowanie na pracowników w branży hotelarskiej, turystycznej, agroturystycznej i sferze organizacji czasu wolnego. Przekłada się to na wzrost ilości miejsc pracy dla techników hotelarstwa nie tylko w powiecie lublinieckim, całej Polsce, ale także w krajach Unii Europejskiej jak i poza nią. Uczniowie wybierający ten zawód zapoznają się z zasadami funkcjonowania hotelu, nauczą się organizować wypoczynek dla klientów indywidualnych oraz imprezy integracyjne dla firm, a także kompleksowo obsługiwać gości hotelowych. Będą posługiwali się dwoma językami obcymi, w tym jednym na poziomie rozszerzonym. Poznają też cenne umiejętności dotyczące obsługi gościa w hotelowych restauracjach.

Odwiedź ZSOT

Absolwenci Technikum Hotelarskiego będą mogli podjąć pracę w:

 • hotelach,
 • ośrodkach wczasowo-wypoczynkowych,
 • na statkach wycieczkowych i promach,
 • samolotach pasażerskich (jako steward/stewardessa),
 • biurach podróży,
 • schroniskach turystycznych,
 • własnych firmach, np. pensjonatach, gospodarstwach agroturystycznych,
 • restauracjach, barach, kawiarniach, punktach informacji turystycznej.

Absolwent po ukończeniu szkoły i zdaniu wszystkich egzaminów zewnętrznych otrzymuje:

 • dwa świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
 • świadectwo ukończenia szkoły potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego i możliwość dalszego kształcenia w szkołach policealnych,
 • dyplom technika,,
 • dokument Europass w języku angielskim umożliwiający pracę w zawodzie we wszystkich krajach europejskich,
 • świadectwo maturalne umożliwiające wstęp na studia.

Kandydat do zawodu powinien wykazywać zainteresowania turystyką, podróżami oraz być przyjaźnie nastawionym do innych osób. Wymagane są także podstawowe umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Nauka tego języka obejmuje ponadto język angielski zawodowy w zwiększonej liczbie godzin oraz realizację wybranego języka obcego na poziomie rozszerzonym.

Kwalifikacje:

 • K1 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie - egzamin odbywa się pod koniec II semestru klasy 3.
 • K2 Realizacja usług w recepcji - egzamin odbywa się pod koniec I semestru klasy 5.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

 • geografia,
 • język angielski.

Języki obce:

 • język angielski - poziom rozszerzony,
 • drugi język obcy do wyboru: niemiecki/francuski/rosyjski (o powstaniu grupy językowej decyduje ilość uczniów deklarujących jego naukę – min. 16 osób)

Przedmiot realizowany w klasie I technikum

Spośród przedmiotów dodatkowych oferowanych w ramowym planie nauczania szkoła wybiera nauczanie plastyki. Zadaniem przedmiotu jest poszerzenie kompetencji uczniów w zakresie szeroko pojętych umiejętności plastycznych, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, a także rozwijanie wrażliwości estetycznej, co wydaje się być szczególnie przydatne w rozwijaniu dbałości o estetykę otoczenia typowego dla branży hotelarskiej.

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

W trakcie nauki zawodu uczniowie mają także zaplanowane dodatkowe zajęcia edukacyjne obejmujące obsługę kelnerską w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, a także animację czasu wolnego.

Zasady rekrutacji

Wynik z egzaminu ósmoklasisty Punkty (maks. 100)

z języka polskiego

z matematyki

100% x 0,35 = 35 pkt

z języka obcego nowożytnego

100% x 0,30 = 30 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej Punkty (maks. 100)

Świadectwo z wyróżnieniem

7 punktów

Przedmioty na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Punkty za oceny z przedmiotów (maks. 4 x 18 punktów)

Język polski

Matematyka

Dwa przedmioty wybrane spośród:

 • język obcy,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • geografia
 • historia
 • fizyka
 • chemia
 • biologia
 • informatyka

Dopuszczający – 2 pkt

Dostateczny – 8 pkt

Dobry – 14 pkt

Bardzo dobry – 17 pkt

Celujący – 18 pkt

Osiągnięcia w olimpiadach, zawodach i konkursach (wymienione na świadectwie)

Maks. 18 punktów

Stałe zaangażowanie się w pracę społeczną (uwzględnione na świadectwie)

3 punkty

Baza dydaktyczna szkoły

Szkoła dysponuje pracownią hotelarską i specjalistyczną pracownią językową do nauki języka zawodowego. W pracowniach informatycznych odbywają się zajęcia z obsługi programów komputerowych niezbędnych w hotelarstwie, np. Hotel X8, Hotel Mały. Uczniowie uczą się organizacji i techniki pracy w hotelarstwie oraz obsługi gości w zakładach gastronomicznych, korzystając z pomocy dydaktycznych. Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa odbywają się w renomowanych hotelach, zajazdach i innych obiektach świadczących usługi hotelarskie. Szkoła współpracuje z wszystkimi obiektami hotelarskimi znajdującymi się na terenie powiatu, a także zapewnia możliwość odbycia praktyki w obiekcie wskazanym przez ucznia, również poza Lublińcem, np. we Wrocławiu, Warszawie czy nad morzem (w przypadku spełnienia warunków koniecznych do odbycia praktycznej nauki zawodu przez obiekt), a także za granicą. W naszej szkole to uczeń sam wybiera, gdzie chce odbyć praktykę zawodową. Szkoła umożliwia także udział w kursach realizowanych przez podmioty zewnętrzne, np. kurs animatora czasu wolnego, kurs barmański, kurs baristyczny. Uczestnictwo w nich jest dobrowolne.

Ponadto w szkole istnieje możliwość skorzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu. Działa dziennik elektroniczny. Wszystkie pracownie – zawodowe i ogólnokształcące, wyposażone są w komputery podłączone do sieci. Szkoła posiada bibliotekę z bogatym księgozbiorem oraz czytelnię wyposażoną w 12 stanowisk komputerowych, drukarki i skanery. Sale i korytarze są estetyczne i nowocześnie zaaranżowane. Na wszystkich korytarzach wydzielone są strefy do odpoczynku, ponieważ w szkole dba się o dobrą atmosferę i komfort nauki.

Baza dydaktyczna ZSOT
Baza dydaktyczna ZSOT

Współpraca

Praktyki

Szkoła współpracuje z wszystkimi obiektami noclegowym znajdującymi się na terenie powiatu, a także z wieloma hotelami w województwie i kraju. Nasi uczniowie dotychczas odbywali praktyki m.in. w następujących obiektach:

 • Hotel Zamek Lubliniec***
 • Hotel Alhar Lubliniec***
 • Strzelnica Family Resort & SPA Lubliniec***
 • Q Hotel Plus Katowice****
 • Vienna House Easy Katowice****
 • Courtyard by Marriott Katowice City Center****
 • Hotel Monopol Katowice*****
 • DoubleTree by Hilton Wrocław*****
 • Hotel Intercontinental Warszawa*****
 • Hotel Weiser Wrocław***
 • Hotel Sympozjum Kraków****
 • Hotel VillaVerde Congress & SPA Zawiercie****

Współpraca

Szkoła współpracuje także z licznymi firmami organizującymi kursy i szkolenia zawodowe, które potwierdzane są certyfikatami uznawanymi zarówno w kraju, jak i za granicą. W szkole organizowane są szkolenia dla barmanów-baristów oraz kursy animatora czasu wolnego, dzięki czemu uczniowie mogą nie tylko podnieść swoje kwalifikacje i uzyskać unikatowe umiejętności, ale także podjąć wakacyjną pracę. W roku szkolnym 2017/2018 dwóch uczestników kursu na animatora czasu wolnego podjęło pracę w hotelach zlokalizowanych w Tunezji i Egipcie. Uczestnictwo w kursach ma charakter dobrowolny.

Praktyki zagraniczne

W Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych realizowane są projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki którym od 2013r. uczniowie technikum hotelarskiego mogą odbywać miesięczną praktykę za granicą, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów z tytułu podróży, utrzymania, ubezpieczenia, szkolenia językowego, a nawet kieszonkowego. Młodzież z ZSOT dwukrotnie pracowała w Orland Kysthotell**** w Norwegii oraz hotelu Aloe**** w Pafos na Cyprze. Wcześniejsze wyjazdy odbywały się w ramach projektu "Profesjonalizm w hotelarstwie to niełatwa sztuka. Uczmy się go od tych, którzy opanowali ją perfekcyjnie" . W bieżącym roku szkolnym zakończył się projekt "Poznajemy najnowsze trendy w hotelarstwie", podczas którego chętni uczniowie szkolili się przez 4 tygodnie w Hotelu Elias Beach**** w Limassol na Cyprze oraz w Hotelu Labranda Riviera Resort & Spa**** na Malcie.

Wybierane przez szkołę hotele słyną z świetnie urządzonych sal bankietowych czy konferencyjnych, które zostały dostosowane do imprez na skalę międzynarodową takich jak zjazdy, szkolenia, sympozja. Pobyt na stażach w Norwegii, na Cyprze i Malcie to przede wszystkim praca, zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń rozłożonych w czterech sektorach: recepcja, kuchnia, restauracja, sprzątanie pokoi. Podczas staży młodzież zdobywa doświadczenie zawodowe w hotelarstwie, m.in. wykonując czynności związane z zameldowaniem i wymeldowaniem gości z obiektu, realizacją zamówień gości do pokoju, przygotowywaniem potraw i sali restauracyjnej, pracą w części administracyjnej hotelu, wypełnianiem dokumentacji hotelowej oraz wiele innych. Podczas pobytu za granicą uczniowie posługują się językiem angielskim w sytuacjach zawodowych, a także poznają podstawy innych języków: norweskiego, greckiego, maltańskiego. Czas wolny poświęcają na zwiedzanie i kształcenie kulturowe.

Sukcesy i osiągnięcia naszych uczniów

2018 r.

Wyniki t11 2018 Wyniki t12 2018

2017 r.

Wyniki t11 2017 Wyniki t12 2017

2016 r.

Wyniki t11 2016 Wyniki t12 2016

2015 r.

Wyniki starej formy egzaminu z 2015 roku Wyniki t11 2015

Osiągnięcia naszych uczniów w konkursach i olimpiadach

Do największych sukcesów szkoły, oprócz wysokich wyników zdawalności, zaliczyć można wielokrotny udział w finale Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, która jest największym konkursem wiedzy i umiejętności dla kierunku technik hotelarstwa. W ubiegłych latach w finale tej Olimpiady znalazły się 4 uczennice technikum hotelarskiego, które otrzymały nie tylko tytuł finalistek, ale także zaświadczenie zwalniające je z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Szkoła bierze także udział w innych konkursach rozgrywanych na szczeblu wojewódzkim, jak Międzyszkolne Konkursy Wiedzy Hotelarskiej czy Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Turystyce.

Działalność innowacyjna

W ZSOT stosuje się ocenianie kształtujące. Polega ono na pozyskiwaniu przez nauczyciela i ucznia w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się, aby nauczyciel modyfikował dalsze nauczanie a uczeń otrzymywał informację zwrotną pomagającą mu się uczyć. Celem oceniania kształtującego jest pomaganie uczniom w uczeniu się, a nie realizowanie programu.