TERMINARZ OCENIANIA W ZSOT W ROKU SZKOLNYM 2023/2024


I PÓŁROCZE

Klasy maturalne

propozycje ocen - 6 listopada 2023 r. (wywiadówka 9 listopada 2023 r.)

wystawienie ocen - 8 grudnia 2023 r.

konferencja klasyfikacyjna - 14 grudnia 2023 r.

koniec I półrocza - 15 grudnia 2023 r. (wywiadówka - 21 grudnia 2023 r.)

 

 

Pozostałe klasy

propozycje ocen - 18 grudnia 2023 r. (wywiadówka 21 grudnia 2023 r.)

klasa 2TL i 4TL - 6 listopada 2023 (wywiadówka 9 listopada 2023r.)

wystawienie ocen - 12 stycznia 2024 r.

klasa 2TL - 22 grudnia 2023

konferencja klasyfikacyjna - 18 stycznia 2024 r.

koniec I półrocza - 19 stycznia 2024 r. (wywiadówka - 25 stycznia 2024 r.)

 

 

II PÓŁROCZE

Klasy maturalne

propozycje ocen końcowych - 11 marca 2024 r. (wywiadówka 14 marca 2024 r.)

wystawienie ocen końcowych - 12 kwietnia 2024 r.

konferencja klasyfikacyjna - 18 kwietnia 2024 r.

koniec roku szkolnego - 26 kwietnia 2024 r.

 

 

Pozostałe klasy

propozycje ocen końcowych - 22 kwietnia 2024 r. (wywiadówka 25 kwietnia 2024 r.)

klasa 3 TBM - 27 marca 2024 r.

wystawienie ocen końcowych - 7 czerwca 2024 r.

klasa 4 TEH - 24 maja 2024 r.

konferencja klasyfikacyjna - 13 czerwca 2024 r. (klasa 4 TEH w sierpniu)

koniec roku szkolnego - 21 czerwca 2024 r.