HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI ZSOT W ROKU SZKOLNYM 2023/2024


I PÓŁROCZE

INFORMACYJNE

KLASY MATURALNRE

POZOSTAŁE KLASY

klasy pierwsze:
13 września 1LO i 1TI
14 września 1TL i 1TB
15 września 1TH i 1TAM

powiadomienia o przewidywanych ocenach
9 listopada 2023 r.

powiadomienia o przewidywanych ocenach
21 grudnia 2023 r.
Wyjątki:
klasa 4TL i 2TL 9 listopada 2023 r.

pozostałe klasy: 21 września 2023 r.

oceny na koniec półrocza
21 grudnia 2023 r.

oceny na koniec półrocza
25 stycznia 2024 r.


II PÓŁROCZE

KLASY MATURALNE

POZOSTAŁE KLASY

powiadomienia o przewidywanych ocenach
14 marca 2024 r.

powiadomienia o przewidywanych ocenach
25 kwietnia 2024 r.

 

Terminy pozostałych spotkań ustala wychowawca z rodzicami - wg potrzeb.

Zebranie we wrześniu i w grudniu (4TL, 2 TL w listopadzie) odbywa się w formie spotkania wychowawcy z Rodzicami i dyżuru pozostałych nauczycieli. Pozostałe zebrania w formie dyżuru, lub (jeśli wychowawca tak ustali z Rodzicami) także w formie tradycyjnego spotkania.