RADA RODZICÓW ZSOT 2023/2024


PREZYDIUM RADY RODZICÓW

KOMISJA REWIZYJNA

 

Przewodnicząca: Joanna Bąk
Zastępca: Michał Breguła
Sekretarz: Bożena Labocha - Piecko
Członek prezydium:
Anna Bieńko
Członek prezydium: Małgorzata Trzęsiok
Członek prezydium: Swietłana Szewczyk

 


 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Mariusz Litwin
Członek komisji: Bożena Sternik
   
   
   
   

 


Rada Rodziców przy ZSOT Lubliniec informuje, iż w celu umożliwienia wszystkim rodzicom bezpośredniego kontaktu z członkami rady,
przy jednoczesnym zapewnieniu poufności źródła informacji, udostępnia do korespondencji adres email:
rada.zsotlubliniec@op.pl


 

Rada Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych

Bank Spółdzielczy w Koszęcinie, nr konta 88 8288 0004 5000 0018 5358 0001