„Staże zagraniczne jako kolejny krok do kariery”

Nr projektu: POWERVET 2020-1-PL01-KA102-079091
Projekt jest realizowany w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Kwota dofinansowania: 133,376,00 euro

Zawód: technik hotelarstwa

Data rozpoczęcia projektu: 1 październik 2020 r.

Terminy rozpoczęcia staży:

Opis i cele projektu:
ZSO-T w Lublińcu ma duże tradycje w przygotowywaniu realizacji projektów unijnych. Od lat współpracujemy z rzetelnymi partnerami z Cypru i Malty. W ramach niniejszego projektu planujemy wysłać do nich trzy 16-osobowe grupy uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa. Będą oni odbywać staże w Hotelu "Elias Beach" w Limassol na Cyprze oraz hotelu "Labranda Riviera Resort&spa" w miejscowości Mellieha na Malcie.
Celem projektu jest zdobycie kierunkowych umiejętności zawodowych podczas staży w firmach działających w branży hotelarsko-turystycznej. Celem projektu jest również rozwój zawodowy uczestników przez zdobycie doświadczenia warsztatowego za granicą oraz ich rozwój osobisty, doskonalenie językowe, poszerzenie horyzontów światopoglądowych, poznanie kultury na Cyprze i Malcie, co zwiększy ich mobilność zarówno na krajowym jak i europejskim rynku pracy.
Podczas pobytu za granicą uczestnicy praktyk zdobędą zarówno specjalistyczne kompetencje zawodowe (potwierdzone przez certyfikaty, referencje, dokumenty Europass-Mobilność), jak i wiedzę o innych krajach, która pozwoli im lepiej kształtować drogę zawodową.

I wyjazd na Maltę 27.06 - 25.07.2021 r.

II wyjazd na Cypr 17.10 - 13.11.2021r.

III wyjazd na Cypr 25.06 - 23.07.2022r.