Złota i Srebrna Szkoła 2023 dla Technikum nr 2 i II Liceum Ogólnokształcącego

Autor: Katarzyna Myrcik

WYDARZENIE

Wielki sukces! II Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 2 – dwie szkoły wchodzące w skład ZSOT – zdobywają rewelacyjne lokaty w rankingu „Perspektyw”.

Technicy są w ścisłej krajowej czołówce, zajmując 39 miejsce w Polsce. Niełatwo wywalczyć najwyższe lokaty, kiedy zdaje się zarówno egzaminy maturalne, jak i zawodowe, a złota tarcza dla najlepszych od lat wisi na ścianach lublinieckiego „Kazika”. W szkole kształci się młodzież w zawodach: technika architektury krajobrazu, budownictwa, hotelarstwa, mechanika, informatyka i teleinformatyka oraz logistyka. W rankingu brane były pod uwagę wyniki matury na poziomie podstawowym (20%) i wyniki matury na poziomie rozszerzonym (30%), wyniki egzaminu zawodowego (30%) i ilość laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad (20%).

Z roku na rok w górę pnie się w rankingu klasa menadżerska II Liceum Ogólnokształcącego. W tym roku przesunęła się o ponad 100 miejsc w górę. Zasłużony tytuł „Srebrnej Szkoły” przypadł jej za 406 miejsce w kraju. W ocenie poziomu  szkoły brano pod uwagę wyniki matury na poziomie podstawowym (30%), wyniki matury na poziomie rozszerzonym (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%).

Liceum wchodzące w skład ZSOT zajmuje 39 lokatę na Śląsku. Lublinieckie technikum jest natomiast 5 szkołą w regionie i wyprzedza wszystkie okoliczne technika z Częstochowy i Tarnowskich Gór.

- Jestem niezmiernie dumna – komentuje wysokie wyniki szkoły dyrektor Joanna Walczak – że od lat udaje nam się utrzymać wysoką pozycję. Po dwóch latach pandemii nasi uczniowie i nauczyciele stanęli na wysokości zadania. Ciężko pracowali, żebyśmy dziś cieszyli się tym pięknym wspólnym sukcesem.

Szkoła istnieje od 99 lat i od początku swojej działalności ma bardzo dobrą opinię. Kształci fachowców, którzy zasilają lokalny (i nie tylko) rynek pracy. Niedawno została wyróżniona w raporcie prof. J. Hausnera „Szkoły poza horyzont” jako placówka zarządzana w sposób innowacyjny, która wzorowo realizuje zadanie edukacji relacyjnej.

Wyniki liczbowe przedstawiające pozycje liceum i technikum Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych na tle innych placówek kraju i województwa śląskiego mówią same za siebie. Niemniej absolwentom, którzy ukończyli szkołę w 2022 r. i ich nauczycielom należą się ogromne brawa.

clock_icon