Deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego/egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji LATO 2023

Autor: Sławomir Kościelny

WYDARZENIE

Informuję, że uczniowie i absolwenci ZSOT mają możliwość złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego/egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji LATO 2023 według poniższych zasad:

A. Absolwenci chcący przystąpić po raz kolejny do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w kwalifikacji dwuliterowej (np. TG.12) składają deklarację przystąpienia w sekretariacie ZSOT w nieprzekraczalnym terminie do 7 lutego 2023r.

B. Uczniowie przystępujący po raz pierwszy do egzaminu zawodowego w kwalifikacji trzyliterowej (np. HGT.03) składają deklarację podczas spotkania z kierownikiem szkolenia praktycznego lub w przypadku nieobecności na lekcji w sekretariacie ZSOT w nieprzekraczalnym terminie do 7 lutego 2023r.

Egzamin zawodowy dla obecnych uczniów ZSOT jest obowiązkowy, a brak podejścia do egzaminu skutkuje brakiem promocji lub nieukończeniem szkoły.

Sławomir Kościelny
kierownik szkolenia praktycznego

clock_icon