Informacje dla zdających egzamin zawodowy w sesji LATO 2023

Autor: Sławomir Kościelny

OGŁOSZENIE

Przypominam zdającym egzamin zawodowy w sesji LATO 2023:

a) podejście do egzaminu zawodowego jest obowiązkowe
b) w dniu egzaminu należy przyjść do szkoły najpóźniej 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu zawodowego (jest to związane z niezbędnymi czynnościami organizacyjnymi, które należy wykonać przed rozpoczęciem egzaminu)
c) egzaminy w sesji LATO 2023 odbywać się będą według następującego harmonogramu:

Dokładna data wraz z godziną oraz miejscem odbywania egzaminu znajduje się na liście przekazanej wychowawcom

 

d) do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych
e) w sali egzaminacyjnej zdający może mieć ze sobą tylko przybory pomocnicze wskazane w komunikacie CKE:

Część pisemna
Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych oraz może mieć kalkulator prosty*.

Część praktyczna
Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione poniżej:

 

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania,   mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

**Szczegółowe informacje pojawią się na około tydzień przed egzaminem

clock_icon