NAJLEPSI W LUBLIŃCU W RANKINGU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Autor: Katarzyna Myrcik

WYDARZENIE

Z dumą zawiadamiamy, że w rankingu edukacyjnym WaszaEdukacja.pl Technikum nr 2 zajmuje 40 miejsce w Polsce, a II Liceum Ogólnokształcące miejsce 382 i jest szkołą, która kolejny rok z rzędu zajmuje 1 pozycję wśród lublinieckich liceów.
👏👏👏

https://waszaedukacja.pl/ranking/polska/licea

https://waszaedukacja.pl/ranking/polska/technika

Nadmienić należy, że ranking edukacyjny WaszaEdukacja.pl to zestawienie, w którym - obok wyników matury i olimpiad (w technikach także egzaminów zawodowych) - brana jest pod uwagę Edukacyjna Wartość Dodana, czyli wskaźnik mierzący, z jakim poziomem wiedzy uczniowie rozpoczęli naukę w klasie pierwszej i z jakim opuszczają szkołę, a więc - czy szkoła wykorzystała ich potencjał i w jakim stopniu. Dzięki tej metodologii ranking jest autentycznym i miarodajnym potwierdzeniem wysokiej jakości pracy ZSOT 😊

Technicy są w ścisłej krajowej czołówce również w rankingu "Perspektyw", zajmując 39 miejsce w Polsce. Złota tarcza dla najlepszych od lat wisi na ścianach lublinieckiego „Kazika”. W szkole kształci się młodzież w zawodach: technika architektury krajobrazu, budownictwa, hotelarstwa, mechanika, informatyka i teleinformatyka oraz logistyka. Klasa menadżerska II Liceum Ogólnokształcącego w tym roku w rankingu "Perspektyw" zdobyła tytuł „Srebrnej Szkoły” za 406 miejsce w kraju.

Bardzo nas cieszy, że niezależnie od metodologii obliczeń, obydwa typy szkół wchodzących w skład ZSOT zajmują pierwsze miejsce w Lublińcu. Każdy sukces dodaje skrzydeł, ale jest także wyzwaniem do pracy dla kolejnych roczników młodzieży.

clock_icon