DUMNI Z WYNIKÓW MATUR NASZYCH UCZNIÓW

Autor: Dyrekcja ZSOT

OGŁOSZENIE

Z wielka dumą i radością dzielimy się wynikami matur naszych uczniów! W roku szkolnym 2022/2023 zdawalność egzaminu maturalnego w Technikum Nr 2 wyniosła 100% (średnia w kraju 74,6%) a w II Liceum Ogólnokształcącym 93% (średnia w kraju 91,1%). Uczniowie technikum zdawali egzamin w Formule 2015, a uczniowie liceum w Nowej Formule 2023. Uzyskane wyniki potwierdzają, że „Sukces to suma niewielkiego wysiłku powtarzanego z dnia na dzień” (Robert Collier). Za ten codzienny wysiłek dziękujemy uczniom i nauczycielom ZSOT. Jesteście wielcy!

clock_icon