Kolejny sukces ZSOT w Ogólnopolskim Rankingu Techników "Perspektywy 2024"

Autor: Katarzyna Myrcik

WYDARZENIE

W roku 100-lecia Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych lubliniecka placówka po raz kolejny podwyższyła swoje notowania. Technikum nr 2 - od zawsze cieszące się bardzo wysoką renomą - znalazło się na 35 miejscu w Polsce i aż 3 miejscu na Śląsku!

- Konsekwentnie pniemy się w górę - komentuje dyrektor Joanna Walczak. - Ostatnie lata przynoszą nam pasmo sukcesów. Zaczynaliśmy od 66 miejsca w 2021, potem cieszyliśmy się z 47, 39 i wreszcie 35 miejsca w Polsce. Każdy rok przynosi progresję. To nie jest przypadek. Przyjmujemy dobrze przygotowanych ósmoklasistów i pozwalamy im rozwijać skrzydła. Nasze metody pracy sprawdzają się - to już wiemy na pewno.

W ZSOT pracuje się od lat metodą oceniania kształtującego. To szkoła, która jako jedna z pierwszych w kraju zrezygnowała z dzwonków, zmniejszyła do minimum ilość ocen i prac domowych, w której od zawsze zwracało się uwagę na relacje nauczyciel-uczeń.

Sukces szkoły nie jest wyłącznie związany z wysokim poziomem egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i sukcesami uczniów w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych i zawodowych. Technikum znakomicie wypadło w rankingu maturalnym, zajmując 28 miejsce w kraju. Kacper Dłubała, ubiegłoroczny absolwent technikum informatycznego, znalazł się w gronie najlepszych polskich maturzystów spośród ponad 250 tysięcy zdających egzaminy w sesji maturalnej 2023.

Do matury w 2023 r. przystąpili także uczniowie liceum po 8-klasowej szkole podstawowej, którzy zdawali egzamin dojrzałości w nowej formule. Absolwentom II Liceum Ogólnokształcącego udało się utrzymać tytuł Brązowej Szkoły.

- Jesteśmy niezwykle dumni. Gratulujemy absolwentom. Znakomite wyniki są, rzecz jasna, ogromnym wyzwaniem - mówi Joanna Walczak. - Mamy świadomość, że przed tegorocznymi maturzystami i nauczycielami ZSOT stoi wielkie wyzwanie.

 

clock_icon