Ogłoszenie wyników egzaminu zawodowego / możliwość ponownego przystąpienia do sesji LATO2024

Autor: Sławomir Kościelny

WYDARZENIE

Przypominam, że 27.03.2024r. od godz. 10:00 zdający, którzy podchodzili do egzaminów zawodowych w sesji ZIMA2024 będą mogli sprawdzić swoje wyniki wyłącznie za pomocą serwisu dla zdających - https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl/

 

W przypadku problemów z dostępem do konta zdającego proszę o kontakt poprzez idziennik.

 

Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji ZIMA2024, mogą złożyć deklaracje przystąpienia do egzaminu na sesję LATO2024 do 4 kwietnia 2024r. w sekretariacie ZSOT lub w biurze kierownika szkolenia praktycznego.

 

Sławomir Kościelny

kierownik szkolenia praktycznego

clock_icon