Odbiór dyplomów zawodowych

Autor: Sławomir Kościelny

WYDARZENIE

Informuje, że tegoroczni absolwenci (mający zdane wszystkie kwalifikacje w obrębie zawodu) mogą odebrać dyplom zawodowy w sekretariacie ZSOT.

clock_icon