UWAGA KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO KLAS PIERWSZYCH!!!

Autor: sekretariat

WYDARZENIE

W DNIACH OD 12.07.-18.07.2024 R. W SEKRETARIACIE SZKOŁY NALEŻY ZŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

- ORYGINAŁ ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ,

- ORYGINAŁ ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY,

- 2 ZDJĘCIA,

- KARTA ZDROWIA,

- ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE (DOT. TYLKO UCZNIÓW ZAKWALIFKOWANYCH DO TECHNIKUM NR 2),

- ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYBÓR JĘZYKA,

- ZAŁĄCZNIK NR 2 – KWESTIONARIUSZ OSOBOWY, RODO.

clock_icon