Przypomnienie przed egzaminem maturalnym

Autor: Bożena Madler-Zdrojewska

WYDARZENIE

Na egzamin należy przyjść co najmniej pół godziny przed czasem.

 

 1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro)
  z czarnym tuszem (atramentem)
  przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
 2. Przy wejściu na salę egzaminacyjną zdający okazują dowód osobisty.
 3. Zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby zdający przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.
 4. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
 5. Pozostałe dozwolone materiały i przybory pomocnicze dla poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych zostały określone w Komunikacie dyrektora CKE z dnia 20 sierpnia 2021 r.
  w sprawie materiałów… .

Na salę egzaminacyjną
nie można

wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych!

W przypadku wniesienia lub korzystania przez absolwenta w sali egzaminacyjnej z materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach,
  dyrektor szkoły przerywa i unieważnia temu absolwentowi egzamin maturalny.

 

clock_icon