BADANIE KSZTAŁCENIA


HARMONOGRAM PRÓBNYCH MATUR ORAZ PRÓBNYCH EGZAMINÓW 
POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Przeprowadzenie próbnego egzaminu maturalnego dla klas maturalnych

X 2016

Próbny egzamin maturalny dla klas maturalnych - przedmioty obowiązkowe - zakres podstawowy oraz przedmioty dodatkowe

6 - 10 II 2017

Przeprowadzenie próbnego egzaminu potwierdzajšcego kwalifikacje w zawodzie dla klasy III TB (B.18.) i klas IV technikum

XI  2016

Przeprowadzenie próbnego egzaminu potwierdzajšcego kwalifikacje w zawodzie dla klasy II TI i klas III technikum

III  2017

 

                                                                                      


HARMONOGRAM BADANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA


Badanie efektów kształcenia w klasach I z:

 

- j. polskiego

 

 

- matematyki

 

 

- j. angielskiego

 

 

- j. niemieckiego


03.04. - 07.04.2017

 

 

10.04. - 21.04.2017

 

 

24.04. - 28.04.2017

 

 

24.04. - 28.04.2017


Badanie efektów kształcenia  w klasach II z :


- j. polskiego

 

 

- matematyki

 

 

- j. angielskiego

 

 

- j. niemieckiego


24.04. - 28.04.2017

 

03.04. - 07.04.2017

 

10.04. - 21.04.2017

 

10.04. - 21.04.2017


Badanie efektów kształcenia   w klasach III technikum z :

- j. polskiego

 

 

- matematyki

 

 

- j. angielskiego

 

 

- j. niemieckiego10.04.-21.04.2017

 


24.04.-28.04.2017

 


03.04.-07.04.2017

 


03.04.-07.04.2017


Badanie efektów kształcenia w klasie   I TB z przedmiotów:


- budownictwo ogólne

- pracownia dokumentacji technicznej

IV / V   2017


Badanie efektów kształcenia w klasie   II TB z przedmiotów:

- budownictwo ogólne

- pracownia dokumentacji technicznej

- technologia murarsko-tynkarska

IV / V   2017


Badanie efektów kształcenia w klasie I TAM/I TA z przedmiotów :
 

- podstawy projektowania architektury krajobrazu

- roœliny ozdobne

- eksploatacja maszyn, urzšdzeń i pojazdów

- urzšdzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu

IV / V   2017


Badanie efektów kształcenia w klasie   II TA z przedmiotów:


- podstawy projektowania  architektury krajobrazu

- roœliny ozdobne

- urzšdzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu

IV / V   2017


Badanie efektów kształcenia w klasie I TAM / ITM z przedmiotów : 

- podstawy konstrukcji maszyn

- technologia obróbki skrawaniem lub technologia montażu maszyn i urzšdzeń

- postawy sterowania i regulacji maszyn

IV / V   2017


Badanie efektów kształcenia w klasie I HT z przedmiotów:

- organizacja pracy w hotelarstwie

- ekonomia i marketing w hotelarstwie

IV / V   2017


Badanie efektów kształcenia w klasie II HT z przedmiotów:


- organizacja pracy w hotelarstwie,

- ekonomia i marketing w hotelarstwie

IV / V   2017


Badanie efektów kształcenia w klasie I TI  z przedmiotów:

- urzšdzenia techniki komputerowej

- systemy operacyjne

IV / V   2017


Badanie efektów kształcenia w klasie II TI z przedmiotów :


- sieci komputerowe

- urzšdzenia techniki komputerowej

- systemy operacyjne

- zarzšdzanie danymi

I  2017