OGÓLNOPOLSKI RANKING SZKÓŁ

2020 r.

Obie szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych cieszą się z utrzymania znakomitej pozycji i zdobycia prestiżowych tytułów. Od lat zajmują miejsca rankingowe, jakich zazdroszczą im inne szkoły w regionie.


Otrzymaliśmy:

 • Tytuł „Złotej Szkoły” w technikum za 55 miejsce w Polsce, 8 na Śląsku
 • Tytuł „Srebrnej Szkoły” dla liceum za 435 miejsce w Polsce, 48 na Śląsku

Za „Kazikiem” tradycyjnie w szeregu ustawiają się wszystkie technika regionu tarnogórskiego które lubliniecka szkoła wyprzedza o co najmniej 60 pozycji, i częstochowskiego – ponad 180 miejsc za Technikum nr 2. Prestiż i renoma ZSOT jako szkoły technicznej przekładają się też na znakomity nabór.


Tym bardziej cieszy utrzymujący się sukces II Liceum Ogólnokształcącego – szkoły, która tradycyjnie prowadzi jeden tylko profil menadżerski. Każdy indywidualny wynik ucznia ma w tej sytuacji znaczący wpływ na miejsce na liście rankingowej. Absolwenci tej klasy mogą więc uznać własne wyniki maturalne za osobisty wkład w rozwój i promocję swojej szkoły.


Gratuluję ubiegłorocznym maturzystom i ich nauczycielom, bo to przecież wspólny sukces wielu osób - mówi Joanna Walczak, dyrektor ZSOT. – Niełatwo jest rokrocznie osiągać coraz wyższe wyniki. Poprzeczkę zawiesiliśmy bardzo wysoko, dlatego jestem dumna, kiedy widzę, że nasze notowania są nadal znakomite.


Powiat lubliniecki może poszczycić się wysokim poziomem nauczania szkół średnich. Jednakowe kryteria dla całego kraju są bardzo przydatne dla ósmoklasistów i ich rodziców, którzy coraz częściej porównują zdawalność i wyniki w szkołach w Lublińcu i w okolicznych miastach. Istotnym elementem są także sukcesywnie poprawiające się warunki pracy, co – szczególnie w roku wdrażania reformy do szkół średnich – może być powodem do dumy.


Tarcza Złotej Szkoły 2020Tarcza Srebrnej Szkoły 2020image

2019 r.

5 miejsce na Śląsku dla Technikum nr 2 i 36 miejsce dla II Liceum Ogólnokształcącego. Obie szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych triumfują. Awansowały w stosunku do lat poprzednich, mimo że w rankingach „Perspektyw” od początku zajmowały bardzo wysokie pozycje i ponowne zajęcie wysokich miejsc było nie lada wyzwaniem.


Otrzymaliśmy:

 • - Tytuł „Złotej Szkoły” w technikum za 33 (!) miejsce w Polsce
 • - Tytuł „Srebrnej Szkoły” dla liceum za 306 miejsce w Polsce

- Wszystkim nauczycielom i uczniom składam ogromne podziękowania – mówi Joanna Walczak, dyrektor ZSOT. – Jestem dumna i bardzo szczęśliwa. Gratuluję z całego serca kadrze oraz ubiegłorocznym maturzystom.

W rankingu brane były pod uwagę sukcesy szkoły w olimpiadach i wyniki egzaminów zewnętrznych w przeliczeniu na liczbę absolwentów. Biorąc pod uwagę pozycje szkół średnich, do których uczęszcza młodzież z powiatu lublinieckiego, można uznać, że poziom edukacyjny jest bardzo wysoki. Jednakowe kryteria, które przyjęto jako podstawę analiz, są potwierdzeniem, że ich absolwenci mogą się czuć dobrze przygotowani do dalszej nauki i pracy i z pewnością znajdą swoje miejsce na renomowanych uczelniach oraz odniosą sukces na rynku pracy.

W przeddzień ogłoszenia rankingu „Perspektyw” w ZSOT rozpoczęła się sesja egzaminów zawodowych. Uczniowie klas 3 i 4 klas technikum przez najbliższe kilka dni zdawać będą egzaminy teoretyczne i praktyczne potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Szkoła pracuje pełną parą, bo każdy zdany egzamin będzie brany pod uwagę za rok, w kolejnej klasyfikacji szkół.

- Nasze starania i sukcesy pilnie śledzą uczniowie kończący ósme klasy, gimnazjaliści oraz ich rodzice – dodaje dyrektor Joanna Walczak. – Cieszę się bardzo, że będą patrzyli na naszą szkołę przez pryzmat osiągnięć i coraz lepszych wyników. Mam nadzieję, że zachęci ich nie tylko wizja nowych pracowni, które powstaną w ZSOT i szczególna atmosfera szkoły, ale przede wszystkim wysoki poziom nauczania.

Tarcze

2018 r.

W corocznym rankingu „Perspektyw” nasze Technikum nr 2 uzyskało w tym roku 45 miejsce w Polsce (52 miejsce w Polsce w rankingu maturalnym) i 8 miejsce na Śląsku! Jesteśmy dumni. Mamy po raz kolejny tytuł ZŁOTEJ SZKOŁY. Wysokiego miejsca mogą nam zazdrościć wszystkie szkoły częstochowskie. W tym roku po raz kolejny przeskoczyliśmy jej o prawie 200 miejsc.

Sukces odniosło także nasz II Liceum Ogólnokształcące. Po ubiegłorocznym spadku mamy 426 miejsce w kraju – najwyższe w powiecie lublinieckim i 46 na Śląsku. Ponownie otrzymaliśmy tytuł BRĄZOWEJ SZKOŁY, co w przypadku szkoły 1-oddziałowej jest nie lada wyczynem.

Tarcza Złotej Szkoły 2018Tarcza Brązowej Szkoły 2018

2017 r.

Miło nam powiadomić, że w tegorocznym Rankingu „Perspektyw” Technikum nr 2 zajęło 140 miejsce w Polsce uzyskując tytuł Srebrnej Szkoły, 21 miejsce w województwie śląskim wśród najlepszych techników oraz 144 miejsce w Polsce i 24 w województwie śląskim w Rankingu Maturalnym Techników 2017. Jesteśmy od lat liderem wśród techników regionu częstochowskiego i wysoka pozycja w kraju i na Śląsku nieodmiennie napawa nas dumą. Z ubolewaniem przyjmujemy wypadnięcie naszego IILO z miejsca 311 poza listę 500 najlepszych liceów w Polsce. Niestety, podobnie jak pozostałe 3 licea powiatu lublinieckiego nie udało nam się znaleźć w czołówce. Choć zdawalność od lat wynosi 100%, mamy 84 miejsce na Śląsku. Niestety, nasze ubiegłoroczne dwie laureatki olimpiad zostaną uwzględnione w klasie maturalnej, czyli poprawią nam statystykę w przyszłym roku. Licea oceniane są na podstawie: wyników maturalnych z przedmiotów obowiązkowych (25 proc. oceny), maturalnych przedmiotów dodatkowych (45 proc.) i osiągnięć na olimpiadach - aż 30 proc.! Niełatwo jest w tzw. szkole jednooddziałowej, czyli wśród 30 uczniów znaleźć pasjonata, który stanie do rywalizacji ogólnopolskiej i wygra ją. Tym bardziej cieszymy się, że w kilkunastoletniej tradycji naszej szkoły udało nam się takie sukcesy odnosić w 2014r. i 2016r. W tym roku już jedna osoba zakwalifikowała się do finału, ale jeśli odniesie sukces, zostanie on uwzględniony w rankingu w … 2020r.! Nie mamy się czego wstydzić. Olimpijczycy są w liceum i technikum, ci sami nauczyciele pracują na wyniki, a na tle innych liceów jednoodddziałowych i techników w naszym powiecie i okolicach i tak jesteśmy najlepsi. Bądźmy dumni z techników i trzymajmy kciuki za wszystkich maturzystów, aby ich tegoroczne wyniki były na miarę poprzednich. Wspiąć się wysoko jest łatwiej niż utrzymać się tam przez kilka lat. Dlatego mobilizujmy się do intensywnej pracy.

2016 r.

14 stycznia 2016 r. zostały ogłoszone wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Szkół 2016 Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Obie szkoły Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu zdobyły zaszczytne tytuły:

 • II Liceum Ogólnokształcące ZSOT- tytuł „Brązowej Szkoły”- 311 miejsce w Polsce, 40 w województwie śląskim wśród najlepszych liceów ogólnokształcących;
 • Technikum nr 2 ZSOT- tytuł „Złotej Szkoły” - 69 miejsce w Polsce, 7 w województwie śląskim wśród najlepszych techników oraz 23 miejsce w Polsce i 2 w województwie śląskim w Rankingu Egzaminów Zawodowych 2016.

Wszystkie nasze zawody znalazły się w finałowej dwudziestce w Polsce. W rankingu według zawodów 2016 kierunki techniczne ZSOT znalazły się na czołowych pozycjach:

 • technik architektury krajobrazu - 3 miejsce w Polsce,
 • technik mechanik - 4 miejsce w Polsce,
 • technik informatyk - 7 miejsce w Polsce,
 • budownictwa - 16 miejsce w Polsce,
 • technik hotelarstwa - 17 miejsce w Polsce.
GRATULUJĘ I DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM, KTÓRZY PRZYCZYNILI SIĘ DO TYCH SUKCESÓW – NAUCZYCIELOM, ABSOLWENTOM, UCZNIOM I PRACOWNIKOM ZSOT

Joanna Walczak

Tarcza Brązowej Szkoły Tarcza Złotej Szkoły

2015 r.

Po raz trzeci udało nam się zdobyć tytuł Srebrnej Szkoły". W rankingu "Perspektyw" 2015 nasze technikum znalazło się na 128 pozycji w kraju i 17 na Śląsku. Jesteśmy na 24 miejscu w Polsce w klasyfikacji egzaminów zawodowych. Nasze liceum zajmuje 89 pozycję wśród szkół województwa śląskiego.

Po raz kolejny nasze technikum otwiera listę najlepszych szkół regionu częstochowskiego. Możemy być naprawdę dumni. Zdobyliśmy wysokie miejsce już w 2013 i 2014 roku. Naszą największą dumą jest utrzymanie tytułu "Srebrnej Szkoły" już przez trzy lata!

2014 r.

Miło nam poinformować, że nasze Technikum nr 2 powtórzyło swój ubiegłoroczny sukces i w ogólnopolskim rankingu "Perspektyw" zostało sklasyfikowane jako SREBRNA SZKOŁA 2014 r.

Lublinieckie technikum ponownie broni honoru regionu, wyprzedzając wszystkie szkoły techniczne Częstochowy i Tarnowskich Gór o kilkanaście pozycji.

Ranking Techników 2014

  Technikum nr 2 w ZSO-T w Lublińcu:

 • MIEJSCE 117 w Polsce tytuł srebrnej szkoły
 • MIEJSCE 17 w województwie śląskim
Ranking Egzaminów Zawodowych 2014

  Technikum nr 2 w ZSO-T w Lublińcu:

 • MIEJSCE 54 w Polsce
 • MIEJSCE 3 w województwie śląskim

W klasyfikacji techników brano pod uwagę aż cztery kryteria: sukcesy w olimpiadach, wyniki matury podstawowej, wyniki egzaminów zawodowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W technikach dopiero od dwóch lat uczniowie uczą się na poziomie rozszerzonym, a pierwsza matura na której wszyscy będą musieli przystąpić do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym, odbędzie się dopiero w 2016r.

Nagrodę wśród dyrektorów najlepszych szkół w Polsce odebrała pani Joanna Walczak, którą zaproszono na uroczystą galę z udziałem Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik - Rostkowskiej oraz rektorów wiodących szkół wyższych.

2013 r.

Nasza szkoła zajęła 51 miejsce wśród wszystkich szkół technicznych w Polsce. Jesteśmy na 7 miejscu na Śląsku.

Uzyskaliśmy 31 wynik w kraju na egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe w 2012r. W województwie śląskim jesteśmy na 2 miejscu

10 stycznia w auli Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczysta gala z udziałem dyrektorów najlepszych szkół w Polsce. Zaproszenie do udziału w ceremonii otrzymała Dyrektor Joanna Walczak.

Papierowe wydanie miesięcznika "Perspektywy" zawiera dodatkowe rewelacje:

- NASZA SZKOŁA UZYSKAŁA TYTUŁ SZKOŁY MISTRZÓW, czyli szkoły w której najlepiej uczyć się wymarzonych zawodów . Ten zaszczytny tytuł otrzymaliśmy w dwóch zawodach: technik mechanik (6 miejsce w kraju) oraz w zawodzie technik budownictwa (9 miejsce w kraju).

Nauczycielom oraz ubiegłorocznym absolwentom składamy podziękowania i gratulacje.