Aktualności

Filtruj według

kategorii

Piękno matematyki w obiektywie
Konkurs fotograficzny MATEMATYKA W OBIEKTYWIE jest częścią międzynarodowego projektu naukowo-dydaktycznego MATHEMATICS IN FOCUS. Pierwsza edycja odbyła się w roku 2010. Organizatorem przedsięwzięcia jest Uniwersytet Szczeciński i Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Pomysłodawcą i kierownikiem projektu jest dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. US, prof. APS. Projekt obejmuje: konkurs fotograficzny, badania naukowe w obszarach dydaktyki matematyki i komparatystyki mediów, publikacje poznawcze i dydaktyczne, konferencje, wystawy, wykłady otwarte oraz warsztaty dla uczniów i nauczycieli. Celem projektu jest budowanie wspólnej płaszczyzny pomiędzy matematyką a sztuką fotografii, wspomaganie edukacji matematycznej, myślenia matematycznego, popularyzowanie wiedzy i kultury matematycznej. Konkurs jest bezpłatny i powszechny. Uczestnicy (2 grupy wiekowe: do i powyżej 20 roku życia) wysyłają zdjęcia którym przypisują nazwy związane z matematyką. Idea konkursu opiera się na połączeniu obrazu z autorską informacją o nim. Nadanie nazwy (tytułu) zmienia kategorię pracy z fotografii, która przemawia wyłącznie obrazem na parę, która nadaje pracy sens poznawczy. Aby wziąć udział w XIV edycji konkursu, która trwa do 1 listopada 2023 r. włącznie trzeba się zgłosić na www.mwo.usz.edu.pl, podać swój adres e-mailowy, poczekać na link aktywacyjny. Następnie wypełnić zgłoszenie. Zdjęcia (max 6 szt.) proszę wysyłać wraz z tytułami i opisami poprzez formularz elektroniczny). Na zwycięzców XIV edycji konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe. Tegoroczna pula nagród przekroczyła 30 tys. zł. Prace ocenia 8-osobowe jury. Na stronie internetowej konkursu publikowany jest protokół i galeria finalistów. Corocznie przyznawane jest wyróżnienie specjalne Prezesa Polskiego Towarzystwa Matematycznego za fotografię zaopatrzoną w najciekawszy opis matematyczny. W tym roku przewidziane są wyróżnienia i atrakcyjne nagrody specjalne dla uczestników konkursu w wieku przedszkolnym. Obok nagród rzeczowych, oryginalnych dyplomów i zaświadczeń finaliści otrzymują nominacje do wystaw i publikacji. Fotografie publikowane są w galeriach fotograficznych w kraju i za granicą, na stronach internetowych i w mediach społecznościowych. Zapraszamy do zarejestrowania się na www.mwo.usz.edu.pl również Ambasadorów: osoby, które zechcą pomóc innym w zakładaniu kont, logowaniu, wykonaniu, podpisywaniu i opisywaniu zdjęć, propagować idee Matematyki w obiektywie. Mogą to być osoby dorosłe (rodzice, nauczyciele, wychowawcy) oraz np. uczniowie, którzy innym pomagają w rejestracji lub przygotowaniu zdjęć i zarejestrują się w systemie zgłoszeniowym. Uczestnicy w panelu zgłoszeniowym wybierają nazwisko swojego ambasadora. Każda zgłoszona fotografia podnosi miejsce ambasadora w rankingu. Najbardziej aktywni otrzymują tytuł honorowy „Ambasador Matematyki w obiektywie”, dyplom i nagrodę rzeczową. Projekt „Fotoedukacja – matematyczny konkurs fotograficzny z programem ambasadorskim” uzyskał w roku 2021 grant Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach Społecznej Odpowiedzialności Nauki. Poczta Polska wydała serię znaczków przedstawiających 9 nominowanych fotografii pokonkursowych. Międzynarodowy Projekt Matematyka w obiektywie dwukrotnie (w roku 2019 i 2022) uzyskał I miejsce w kategorii Uniwersytecki Projekt Naukowy w konkursie Laurów Uniwersyteckich organizowanym przez Forum Uniwersytetów Polskich. Wystawy laureatów i finalistów prezentowane były w Senacie RP, Parlamencie Europejskim, wielu instytucjach nauki, kultury i oświaty w kraju i za granicą.
Czytaj więcej....

PAŹ '23


19

Konkurs o podatkach dla każdego
Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję oraz gorąco zachęcą młodzież do wzięcia udziału w ogłoszonym XII Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach jest on skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy w roku odbywania się konkursu ukończą maksymalnie 20. rok życia. Organizatorem konkursu jest samorząd zawodowy doradców podatkowych. Udział w konkursie odbywa się poprzez platformę moodle, gdzie jest udzielana odpowiedź na 30 pytań testowych. Ta część konkursu pozwoli wyłonić najlepszych uczestników. Na zwycięzców czekają wartościowe nagrody. Najlepszych 10 osób z każdego województwa przechodzi do etapu ogólnopolskiego, który zwyczajowo odbywa się w Katowicach. Uczestnikami mogą być również wszystkich chętni, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę i mogą przystąpić do rozwiązania testu poza konkursem. Podczas tego konkursu każdy może zweryfikować swoją wiedzę z zakresu prawa podatkowego. Oczywiście wszyscy płacimy podatki, a co za tym idzie to nasza druga profesja ;). Myślę, że to działanie pozwoli nam wszystkim zrozumieć ich zasad i funkcjonowanie. Sądzę, że to działanie pozwoli na łatwiejsze poruszanie się w gąszczu przepisów podatkowych, o czym informują sami organizatorzy. Pierwszy etap konkursu odbędzie się 3 marca 2023 r. w godz. od 10.00 do 18.00. Test należy ukończyć do godziny 18.00. Na stronie www.silesia.kidp.pl w zakładce KONKURSY znajdują się: - regulamin konkursu; - instrukcja obsługi testu; - link do platformy moodle; - ustawy i przepisy prawne; - inne informacje dotyczące konkursu. Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do tego testu wiadomości o podatkach. Wspólne działanie w Rodzinnym gronie to świetna okazja, aby się na wzajem zmierzyć w tej tematyce i wyłonić Rodzinnego Lidera znającego się na podatkach w gospodarstwie domowym, jak również spędzić czas w gronie najbliższej rodziny. Myślę, że warto spędzić ten czas razem bawiąc się i ucząc ważnych rzeczy wspólnie. Uczymy się na wzajem i przez całe życie. Życzę wszystkim uczestników miłych wrażeń, dobrej zabawy i ciekawych odpowiedzi. Pozdrawiam serdecznie Małgorzata Romanowska
Czytaj więcej....

LUT '23


15