Aktualności

Filtruj według

kategorii

Informacje dla zdających egzamin zawodowy w sesji LATO 2023
Przypominam zdającym egzamin zawodowy w sesji LATO 2023: a) podejście do egzaminu zawodowego jest obowiązkoweb) w dniu egzaminu należy przyjść do szkoły najpóźniej 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu zawodowego (jest to związane z niezbędnymi czynnościami organizacyjnymi, które należy wykonać przed rozpoczęciem egzaminu)c) egzaminy w sesji LATO 2023 odbywać się będą według następującego harmonogramu: Dokładna data wraz z godziną oraz miejscem odbywania egzaminu znajduje się na liście przekazanej wychowawcom   d) do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnyche) w sali egzaminacyjnej zdający może mieć ze sobą tylko przybory pomocnicze wskazane w komunikacie CKE: Część pisemnaKażdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych oraz może mieć kalkulator prosty*.Część praktycznaKażdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione poniżej:   *Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania,   mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. **Szczegółowe informacje pojawią się na około tydzień przed egzaminem
Czytaj więcej....

KWI '23


28